Karl Vilhelm Julijus Hugo Riman (18. jul 1849, kod Zonderhauzena, Tiringija10. jul 1919Lajpcig, Vajmarska republika) bio je nemački muzički teoretičar, pedagog, istoričar muzike i muzički leksikograf. Naročito je poznat po "Rimanovom muzičkom leksikonu" (Riemann Musiklexikon), koji i danas slovi za jednu od najpriznatijih enciklopedija na polju muzičke teorije i istorije muzike.

Hugo Riman
Hugo Riman (Hamburg, 1889)
Datum rođenja(1849-07-18)18. jul 1849.
Mesto rođenjaZondershauzen
 Nemačka konfederacija
Datum smrti10. jul 1919.(1919-07-10) (69 god.)
Mesto smrtiLajpcig
 Vajmarska republika

Biografija uredi

Mladost uredi

Prvo muzičko obrazovanje Riman je dobio od svog oca, Roberta (1824-1896), zemljoposednika, koji se amaterski zanimao za ovu umetnost. U kući Roberta Rimana često su priređivani koncerti, na kojima su se ponekad čak izvodile i opere. Rimanov prvi nastavnik teorije bio je lokalni kapel-majstor Hajnrih Frankenberger, a privatnu obuku dobio je i od Augusta Bartela, Hartleba, ali i Listovog učenika Teodora Racgebera. Riman je pohađao gimnaziju u Zonderhauzenu i Arnštatu, kao i manastirsku školu u Roslebenu, gde je dobio poduku iz humanističkih nauka (klasičnih jezika i literature). Uprkos dotadašnjem zvaničnom obrazovanju, ozbiljno razmatra da se posveti profesionalnim bavljenjem muzikom.

Studije uredi

Riman je od 1869. godine studirao pravo, germanistiku i istoriju u Berlinu. Na nagovor istoričara umetnosti Vilhelma Šerera, počinje da se bavi kulturologijom. Iste godine, otpočinje studije filozofije u Tibingenu kod Kristofa fon Zigvarta, istorije kod Julijusa Vajczekera, istorije umetnosti kod Kuglera i estetike kod Karla Rajnholda fon Kestlina. Tokom studija, upoznaje se sa tada najznačajnijim knjigama iz oblasti muzičke harmonije na nemačkom govornom području: "Harmonskim sistemom" (System der Harmonik) Morica Hauptmana i "Naukom o tonskim doživljajima" (Lehre von den Tonempfindungen). Hermana fon Helmholca. 1870. godine, pod pseudonimom Hugibert Ris objavljuje prve ozbiljne teorijske radove u "Novom muzičkom magazinu" (Neue Zeitschrift für Musik), na temu kompozicija Riharda Vagnera i Gasparea Spontinija. Na ovaj način nastavlja sa objavljivanjem članaka do 1872. godine.  Posle okončanja francusko-pruskog rata, u kome je učestvovao, definitivno odlučuje da se profesionalno bavi muzikom. Stoga upisuje studije na Konzervatorijumu Univerziteta u Lajpcigu, gde pohađa teorijsku nastavu kod Ernsta Fridriha Rihtera, kompoziciju kod Karla Rajnekea i istoriju muzike kod Oskara Paula, hegelijanca, koji odbacuje Rimanovu doktorsku disertaciju. Stoga, iste godine, prijavljuje rad pod nazivom "O muzičkom sluhu" (Über das musikalische Hören) na Univerzitetu u Getingenu kod filozofa Rudolfa Hermana Locea i nastavnika muzike Eduarda Krigera, koji ga prihvataju, te 30. novembra 1873. godine postaje doktor nauka.

Profesionalni razvoj uredi

 
Rimanova nadgrobna ploča na Lajpciškom južnom groblju
Od 1874. godine, Riman radi kao nastavnik klavira i dirigent u Bilefeldu, gde objavljuje tekstove na temu klavirske nastave, muzičke sintakse i harmonije. Po preporuci Filipa Špite, u jesen 1878. godine dobija nastavničko mesto na Univerzitetu u Lajpcigu, gde predaje istoriju notografije. Međutim, pošto ne uspeva da se probije kao kompozitor, nakratko napušta akademske krugove i radi kao horski dirigent i nastavnik muzike u Brombergu, te kao privatni nastavnik u Lajpcigu. Od 1881. do 1890. godine, radi kao nastavnik svih teorijskih predmeta i klavira na Konzervatorijumu u Hamburgu, gde (između ostalih) upoznaje i Johanesa Bramsa. Potom nakratko radi pri kneževskom konzervatorijumu u rodnom Zonderhauzenu, gde mu je student bio i kasniji čuveni kompozitor Maks Reger. Zajedno sa njim, Riman karijeru nastavlja u Visbadenu, gde na lokalnom konzervatorijumu do 1895. godine predaje klavir i teorijske predmete. Potom se vraća u Lajpcig, gde na univerzitetu konačno 1901. godine dobija zvanje vanrednog, a 1905. redovnog profesora. 1908. godine postaje direktor muzičkog društva "Collegium musicum", koji je još 1905. godine otpočeo sa izvođenjem njegovih obrada kasnobaroknih i klasičnih kamernih dela. 1911. dobija počasnu (doživotnu) profesuru u Lajpcigu, a 1914. postaje direktor "Saksonskog državnog naučnog instituta za muzikologiju", koji je sam osnovao. 
Riman je bio počasni član Cecilijske akademije u Rimu još od 1887. godine, Kraljevske akademije u Firenci od 1894. i Muzičkog udruženja u Londonu od 1900. godine. Od 1899. godine bio je počasni profesor Univerziteta u Edinburgu. Konkurisao je i za muzikološka profesorska mesta u Berlinu, Pragu i Beču, gde, međutim, nikada nije bio prihvaćen. Naročito je interesantno da se za Rimanovu profesuru u Berlinu zalagao i Herman Krečmar, sa kojim se Riman na početku karijere lično i profesionalno nije slagao.
Od 1903. godine, Riman prestaje da se intenzivno bavi komponovanjem, no veoma aktivno nastavlja da se bavi spisateljskim i redaktorskim radom. 

Poslednjih godina života doživljava dva moždana udara, te biva vezan za invalidska kolica. Umire u Lajpcigu 1919, u 69. godini života. 

Naučni rad uredi

Aktivnosti uredi

Pored akademskih aktivnosti, sve do 1905. godine, Riman je iz finansijskih i porodičnih razloga bio primoran da radi i kao privatni nastavnik klavira, pevanja i teorije. Takođe, bavi se radovima namenjenim najširoj muzičkoj publici: predavanjima, enciklopedijskim člancima, muzičkim vodičima, kao i obradama i prevodima tekstova drugih autora. Takođe, 1898. godine objavio je i jedan satirični pseudo-naučni rad, za čiji uzor su poslužili srednjevekovni traktati.  

Metodologija uredi

Kao nastavnik, Riman je bio predstavnik kvalitativne metode. Kao nastavnik klavira insistirao je ne samo na razvijenoj i čistoj tehnici, već i na razvoju sluha (predmetu sličnom solfeđu), poznavanju oblika, fraziranja i razvoju osećaja za polifono izvođenje. Kao nastavnik kompozicije, polazio je od analize remek-dela, stvarajući kod studenata predstavu o uzorima i idealima, što je za cilj imalo da razvija maštu i slobodno razmišljanje o muzičkom stvaralaštvu. 
U njegove studente spadaju kompozitori Maks Reger (1873-1916), Hans Ficner (1869-1949), Lotar Vindšpreger i Valter Niman (1876-1953); kao i muzikolozi Fridrih Blume, Hans Joakim Mozer, Vilbalt Gurlit, Gustav Beking i Rudolf Šteglih.

Nasleđe uredi

Najveći deo materijalnog nasleđa Huga Rimana ostao je u vlasništvu njegove porodice, no prilikom savezničkih vazdušnih udara 1943. godine bio je većinom uništen. Delovi njegove pismene prepiske, kao i zabeleške njegovog najstarijeg sina, istoričara književnosti Roberta Rimana, preživeli su ovo bombardovanje.[1] Rimanova pisma iz vremenskog perioda od 1873. do 1916. godine nalaze se u magacinu muzičkog izdavača "C.F. Peters" pri državnom arhivu u Lajpcigu. 

Značaj uredi

Hugo Riman spada u najznačajnije muzikologe uopšte, te se može zaključiti kako nijedan drugi muzikolog posle njega nije izvršio toliki sveukupni uticaj na ovu nauku uopšte. Naročito je zaslužan za razvoj muzičke teorije, koju je u potpunosti redefinisao. Iako je za osnov svojih istraživanja smatrao bečke klasičare, takođe je podsticao i nove tendencije, za koje je razvijao sopstvene teorije o harmoniji i metrici, koje su bile zasnovane na saznanjima iz fenomenološke psihologije. Na polju istorije muzike, Riman je okrenut stilističkom razmišljanju.

Ne postoji gotovo nijedna muzikološka oblast kojoj Riman nije dao svoj doprinos. 

"Rimanov muzički leksikon(„Der Riemann“) predstavlja njegovo najznačajnije delo, koje je i danas jedan od vrhunskih dometa na polju muzičke leksikografije.

Doprinos nauci o muzičkoj harmoniji uredi

Na polju muzičke teorije, Riman slovi za oca moderne nauke o harmoniji. U svojim tekstovima, pre svega u "Opštoj nauci o muzici" (Allgemeine Musiklehre) on je razvio osporavanu teoriju harmonskog dualizma, iz koje se razvila prihvatljivija moderna teorija tonalnih funkcija (iako je ova terminologija preuzeta od Žana Filipa Ramoa, ovde je stavljena u sasvim drugačiji kontekst), koja je vremenom potisnula do tada dominantnu teoriju stupnjeva. Štaviše, Riman se neretko sukobljavao sa kasnijim autorima koji su slobodno tumačili njegove teorije (npr. Luisom i Tuilom, koji su prihvatili funkcionalnu teoriju, ali odbacili harmonski dualizam).
Njegovi tekstovi i razmatranja i danas predstavljaju osnovu savremene nauke o harmoniji u zemljama nemačkog govornog područja, ali indirektno su našli uporište i u istočnoj Evropi i Kini.
Riman je takođe dao veliki doprinos proučavanju pojmova, poput agogike, motiva ili fraziranja.


Dela uredi

Knjige i tekstovi uredi

 • Musikalische Logik. Hauptzüge der physiologischen und psychologischen Begründung unseres Musik-systems (Leipzig, 1873); zugleich als Dissertation Über das musikalische Hören (1874)
 • Die Hülfsmittel der Modulation (Kassel, 1875)
 • Die objective Existenz der Untertöne in der Schallwelle (Kassel, 1875)
 • Vademecum für den ersten Klavierunterricht (Leipzig, 1876)
 • Musikalische Syntaxis. Grundriß einer harmonischen Satzbildungslehre (Leipzig, 1877)
 • Studien zur Geschichte der Notenschrift (Leipzig, 1878)
 • Skizze einer neuen Methode der Harmonielehre (Leipzig, 1880); ab der zweiten Auflage 1887 als Handbuch der Harmonielehre
 • Die Entwickelung unserer Notenschrift (Leipzig, 1881)
 • Musik-Lexikon (Leipzig, 1882); fertiggestellt und bearbeitet von Alfred Einstein (Berlin, 9. Auflage 1919; 11. Auflage 1929); als Riemann-Musik-Lexikon, 5 Bände, herausgegeben von Wilibald Gurlitt, Hans Heinrich Eggebrecht und Carl Dahlhaus (Mainz, 12. Auflage 1959-1975); 13., aktualisierte Neuauflage, 5 Bde., hrsg. von Wolfgang Ruf in Verbindung mit Annette van Dyck-Hemming (Mainz 2012)
 • Die Natur der Harmonik (Leipzig, 1882)
 • Elementar-Musiklehre (Hamburg, 1883)
 • Neue Schule der Melodik (Hamburg, 1883)
 • Vergleichende theoretisch-praktische Klavier-Schule, 3 Teile (Hamburg/St. Petersburg, 1883), vierte Auflage 1912 in Leipzig als Vergleichende Klavierschule
 • Der Ausdruck in der Musik (Leipzig, 1883)
 • Musikalische Dynamik und Agogik (Hamburg/St. Petersburg/Leipzig, 1884)
 • Praktische Anleitung zum Phrasieren (Leipzig, 1886), mit C. Fuchs
 • Opern-Handbuch (Leipzig, 1887-[1893])
 • Systematische Modulationslehre als Grundlage der musikalischen Formenlehre (Hamburg, 1887)
 • Katechismus der Musik (Allgemeine Musiklehre) (Leipzig, 1888), ab der 5. Auflage als Allgemeine Musiklehre (Handbuch der Musik)
 • Katechismus der Musikgeschichte, 2 Teile (Leipzig 1888, 1889), ab der 5. Auflage 1914 als Abriß der Musikgeschichte
 • Katechismus der Musikinstrumente (Instrumentationslehre) (Leipzig, 1888), ab der 5. Auflage als Handbuch der Musikinstrumente
 • Katechismus der Orgel (Leipzig, 1888), ab der 4. Auflage als Handbuch der Orgel
 • Katechismus des Klavierspiels (Leipzig, 1888), ab der 5. Auflage 1916 als Handbuch des Klavierspiels
 • Lehrbuch des einfachen, doppelten und imitierenden Kontrapunkts (Leipzig, 1888)
 • Wie hören wir Musik? Drei Vorträge (Leipzig, 1888)
 • Katechismus der Kompositionslehre, 2 Teile (Leipzig, 1889), ab der 2. Auflage 1897 als Grundriß der Kompositionslehre
 • Katechismus des Generalbaß-Spiels (Leipzig, 1889), ab der 2. Auflage 1903 als Anleitung zum Generalbaß-Spielen
 • Katechismus des Musik-Diktats (Leipzig, 1889), ab der 4. Auflage 1916 als Handbuch des Musik-Diktats
 • Katechismus der Fugen-Komposition, 3 Teile, Teile 1 und 2: Analyse von Johann Sebastian Bachs «Wohltemperiertem Klavier» (Leipzig, 1890/91), ab der 3. Auflage 1914-1916 als Handbuch der Fugen-Komposition, Teil 3: Analyse von Johann Sebastian Bachs «Kunst der Fuge» (Leipzig, 1894), ab der 2. Auflage 1917 als dasselbe
 • Katechismus der Harmonielehre (Leipzig, 1890), ab der 2. Auflage 1900 als Katechismus der Harmonie- und Modulationslehre, ab der 5. Auflage 1913 als Handbuch der Harmonie- und Modulationslehre
 • Katechismus der Musik-Ästhetik (Wie hören wir Musik?) (Leipzig, 1890), ab der 2. Auflage 1903 als Wie hören wir Musik? Grundlinien der Musik-Ästhetik
 • Katechismus der Phrasierung (Leipzig, 1890) mit C. Fuchs, ab der 2. Auflage 1900 als Vademecum der Phrasierung, in der 8. Auflage als Handbuch der Phrasierung
 • Katechismus der Akustik (Musikwissenschaft) (Leipzig, 1891), ab der 2. Auflage 1914 als Handbuch der Akustik
 • Katechismus der Gesangskomposition (Leipzig, 1891), die 3. Auflage 1921 als Handbuch der Gesangskomposition
 • Vereinfachte Harmonielehre (London/New York, 1893)
 • Präludien und Studien, 5 Bände, Band 1 (Frankfurt/Main, 1895), Band 2/3 (Leipzig, 1900/1901), Band 4/5 Druck in Vorbereitung (herausgegeben von Robert Schmitt-Scheubel/Rudolph Stephan/Helga de la Motte-Haber)
 • Notenschrift und Notendruck (Leipzig, 1896)
 • Geschichte der Musiktheorie im IX.-XIX. Jahrhundert (Berlin, 1898)
 • Die Elemente der musikalischen Ästhetik (Berlin/Stuttgart, 1900)
 • Epochen und Heroen der Musikgeschichte, in: Spemanns goldenes Buch der Musik, herausgegeben unter Mitwirkung von K. Grunsky u. a. (Berlin/Stuttgart, 1900)
 • Geschichte der Musik seit Beethoven (1800-1900) (Berlin/Stuttgart, 1900)
 • Anleitung zum Partiturspiel (Leipzig, 1902)
 • Große Kompositionslehre, 3 Bände, Band 1: Der homophone Satz (Berlin/Stuttgart, 1902), Band 2: Der polyphone Satz (Berlin/Stuttgart, 1903), Band 3: Der Orchestersatz und der dramatische Gesangstil (Stuttgart, 1913)
 • Katechismus der Orchestrierung (Leipzig, 1902), ab der 3. Auflage 1919 als Handbuch der Orchestrierung
 • System der musikalischen Rhythmik und Metrik (Leipzig, 1903)
 • Handbuch der Musikgeschichte, 2 Bände in 5 Teilen, Teil 1,1: Die Musik des klassischen Altertums (Leipzig, 1904), Teil 1,2: Die Musik des Mittelalters (Leipzig, 1905), Teil 2,1: Das Zeitalter der Renaissance (Leipzig 1907), Teil 2,2: Das Generalbasszeitalter (Leipzig, 1912), Teil 2,3: Die Musik des 18. und 19. Jh. (Leipzig, 1913)
 • Elementar-Schulbuch der Harmonielehre (Leipzig, 1906)
 • Normal-Klavierschule für Anfänger (Leipzig, 1906)
 • Verloren gegangene Selbstverständlichkeiten in der Musik des 15-16. Jh. (Langensalza, 1907)
 • Grundriß der Musikwissenschaft (Leipzig, 1908)
 • Kleines Handbuch der Musikgeschichte (Leipzig, 1908)
 • Johannes Brahms und die Theorie der Musik (München, 1909)
 • Spontane Phantasietätigkeit und verstandesmäßige Arbeit in der tonkünstlerischen Produktion (Leipzig, 1909)
 • Studien zur byzantinischen Musik, 2 Teile, Teil 1: Die byzantinische Notenschrift im 10. bis 15. Jh. (Leipzig, 1909), Teil 2: Neue Beiträge zur Lösung der Probleme der byzantinischen Notenschrift (Leipzig 1915)
 • Die Beck-Aubry’sche «modale Interpretation» der Troubadourmelodien, in SIMG 11, 1909/1910
 • Beethovens Prometheus-Musik. Ein Variationenwerk, in: Die Musik 9, 1909/10
 • «Basso ostinato» und «Basso quasi ostinato», in: Festschrift R. von Liliencron, 1910
 • Beethovens Streichquartette (Berlin/Wien, 1910)
 • Johann Stamitzs Melodik, in: Neue Musik-Zeitung 31, 1910
 • Kompendium der Notenschriftkunde (Regensburg, 1910)
 • 6 Streichquartette von Franz Xaver Richter, in: Blätter für Haus- und Kirchenmusik 15, 1910/1911
 • John Playford’s Division Violin und Michel Farinelli’s Folies d’Espagne, in: Die Musik 10, 1910/1911
 • Wann machte Händel die Bekanntschaft Steffanis?, in: Merker 2, 1910/1911
 • Giebt es Doppel-Harmonien?, in: Festschrift F. Pedrell, Tortosa, 1911
 • Der «Basso ostinato» und die Anfänge der Kantate, in: SIMG 13, 1911/12
 • Stumpf's «Konkordanz und Dikordanz», in: ZIMG 13, 1911/1912
 • Tonhöhenbewußtsein und Intervallurteil, in: ZIMG 13, 1911/1912
 • Musikgeschichte in Beispielen (Leipzig, 1912)
 • Die rhythmische Struktur der Basses dances der Handschrift 9085 der Brüsseler Kgl. Bibliothek, in: SIMG 14, 1912/1913
 • Eine siebensätzige Tanzsuite von Monteverdi vom J.1607, in: SIMG 14, 1912/1913
 • Die Taktfreiheiten in Brahms’ Liedern, in: Die Musik 12, 1912/1913
 • Τε Τα Τη Τω und NoEANe, in: ZIMG 14, 1912/1913
 • Γιγνόμενον und Γεγονός beim Musikhören. Ein aristoxenischer Beitrag zur modernen Musikästhetik (Berlin, 1913)
 • Gedehnte Schlüsse im Tripeltakt der Altklassiker, in: ZIMG 15, 1913/14
 • Das begleitete Kunstlied im 14. Jh., 1914/1915
 • Ideen zu einer «Lehre von den Tonvorstellungen», in: JbP 21/22, 1914/15
 • Folkloristische Tonalitätsstudien, Teil 1: Pentatonik und tetrachordale Melodik (Leipzig, 1916)
 • Neue Beiträge zu einer Lehre von den Tonvorstellungen, in:JbP 23, 1916
 • L. van Beethovens sämtliche Klavier-Solosonaten, 3 Teile (Berlin, 1918, 1919, 1919)
 • Die Phrasierung im Lichte einer Lehre von den Tonvorstellungen, in: ZfMw 1, 1918/19

Tumačenja dela i muzički vodiči uredi

 • Ludwig van Beethoven, Streichquartett Es-Dur op.127
 • Ludwig van Beethoven, Streichquartett B-Dur op.130, Streichquartett-Fuge B-Dur op.133
 • Ludwig van Beethoven, Streichquartett cis-Moll op.131
 • Ludwig van Beethoven, Streichquartett a-Moll op.132
 • Ludwig van Beethoven, Streichquartett F-Dur op.135
 • Johannes Brahms, 3. Symphonie F-Dur op.90
 • Johannes Brahms, 4. Symphonie e-Moll op.98
 • P.I.Čajkovskij, Symphonie «Manfred» h-Moll op.58
 • P.I.Čajkovskij, 6.Symphonie «Pathétique» h-Moll op.74
 • Felix Mendelssohn Bartholdy, «Lobgesang» op.52
 • Nikolai Andrejewitsch Rimski-Korsakow, «Scheherazade» op.35
 • Robert Schumann, 4. Symphonie d-Moll op.120
 • Robert Volkmann, 1 Symphonie d-Moll op.44
 • Robert Volkmann, 2. Symphonie B-Dur op.53
 • Richard Wagner, «Huldigungsmarsch» WWV 97
 • Richard Wagner, «Kaisermarsch» WWV 104

Obrade i prevodi uredi

 • A. F. Christiani, The Principles of Expression in Pianoforte Playing (New York, 1885), als: Das Verständnis im Klavierspiel (Leipzig, 1886)
 • F. A. Gevaert, Nouveau traité d´instrumentation (Paris/Brüssel, 1885), als: Neue Instrumenten-Lehre (Leipzig, 1887)
 • F. A. Gevaert, Les Origines du chant liturgique de l´église latin (Gent, 1890), als:Der Ursprung des röm. Kirchengesanges (Leipzig, 1891)
 • A. B. Marx, Die Lehre von der musikalischen Komposition, 4 Teile, bearbeitet von Hugo Riemann
 • G. Morphy, Les Luthistes espagnols du XVIe siècle (Die spanischen Lautenmeister des 16. Jh.) (französisch-deutsch), 2 Teile, 1902
 • J.-Ph. Rameau, De la mécanique des doigts sur le clavessin (1724), deutsch im Aufsatz: J. Ph. Rameau als Klavierpädagoge (Leipzig, 1889), in: H. Riemann, Präludien und Studien, Band 2 (1900)
 • A. W. Thayer, Ludwig van Beethovens Leben, 5 Bände, deutsch bearbeitet von H. Deiters, revidiert, bearbeitet und herausgegeben von H. Riemann
 • Ch.-M. Widor, Technique de l´orchestre moderne (Paris/Brüssel, 1904), als: Die Technik des modernen Orchesters (Leipzig, 1904)

Literatura uredi

Spoljašnje veze uredi

Reference uredi

 1. ^ Autobiografija Roberta Rimana, sa poglavljem o Hugu Rimanu je objavljena na porodičnoj veb-stranici.