Алхамијадо (арап. عَجَمِيَة, ʿajamiyah) били су текстови који су користили арапско писмо за писање романских језика као што су португалски, шпански или ладино. Ова врста записа касније је коришћена и у писању кападокијског језика Грка-хришћана у Малој Азији, у писању српско-хрватских текстова Словена-муслимана у Босни, а чак су татарски муслимански проповедници у средњовековној Белорусији покушавали да белоруски језик XVII века запишу арапским писмом.