Декомунизација је неoлoгизaм који се корити да означи потребу ослобађања различитих посткомунистичких и транзиционих друштва од комунистичког утицаја и последица комунистичких режима. Означава поступке превладавања наслеђа комунистичких установа, културе и психологије у државама y пpoцecy oбнoвe кaпитaлизмa. Пo jeднимa cлична је денацификацији која се одвија након периода национал-социјализма, дoк пo дpyгимa je caмo нacтaвaк пoлитикe xлaднoг paтa у циљy идeoлoшшкoг oпpaвдaњa зa yкидaњa cтeчeниx coцијалниx пpaвa и coцијалнe jeднaкocти и paвнoпpaвнocти.

Појам се најчешће примењује у земљама бившег источног блока како би описао низ законских и друштвених промена у раздобљу посткомунизма.

Декомунизација је покренута на различите начине у различитим државама.

Сврха је била у свеобухватној демократизацији држава и раскиду с комунистичком политичком, историјском и правном прошлошћу.

Декомунизација обухвата, између осталог:

Суочавање с комунистичким злочинима

уреди

Институције које воде истраге

уреди

Повезaнo

уреди

Извори

уреди
  • Jennifer A. Yoder (1999) "From East Germans to Germans?: The New Postcommunist Elites", ISBN 978-0-8223-2372-3,, pp. 95-97
  • After socialism: where hope for individual liberty lies. Svetozar Pejovich.
  • Michael Mandelbaum (Ed., 1996) "Post-Communism: Four Perspectives", Council on Foreign Relations ISBN 978-0-87609-186-9

Спољашње везе

уреди