Rumski srez (mađ. Ópazovai járás; hrv. Rumski kotar) je bio administrativna jedinica u Sremu od 1849. do 1955. godine. Nastao je u vreme Austrougarske, stvaranjem Vojvodstva Srbija i Tamiški Banat, kada je teritorija Srema, koja je pripala Vojvodstvu podeljena na Rumski i Iločki srez. Obuhvatao je tada 38 mesta i imao preko 60.000 stanovnika.[1]

Rumski srez
1849—1955

Karta Sremske županije iz 1890, na kojoj je pod brojem 4 označen Rumski srez
RegijaSremska županija
Sremska oblast
Dunavska banovina
Velika župa Vuka
AP Vojvodina
Zemlja Austrougarska (Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat/Kraljevina Hrvatska i Slavonija/Kraljevina Ugarska)
 Kraljevina Jugoslavija
 ND Hrvatska
 FNR Jugoslavija (NR Srbija)
Stanovništvo62.647 (1953)
Događaji
Istorija 
• Uspostavljeno
1849
• Ukinuto
1955
Sledbenik
Opština Ruma
Opština Pećinci

Ukidanjem Vojvodstva, uključen je u Sremsku županiju, koja je bila deo Kraljevine Hrvatske i Slavonije, odnosno Kraljevine Ugarske. Posle Prvog svetskog rata, ušao je u sastav tada formirane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Godine 1922. prilikom teritorijalne reorganizacije Kraljevine SHS, kada su ukinute županije, uključen je u novoformiranu Sremsku oblast, a 1929. prilikom podele Kraljevine Jugoslavije na banovine u sastav Dunavske banovine.

Nakon okupacije Jugoslavije, postao je deo ustaške Nezavisne Države Hrvatske (NDH), gde se od juna 1941. nalazio u sastvu Velike župe Vuka.

Posle oslobođenja Jugoslavije, 1945. Rumski srez je postao deo tada formirane Autonomne Pokrajine Vojvodine, koja se nalazila u sastavu Narodne Republike Srbije. Postojao je do 1955. kada je usled postepenog ukidanja srezova u Vojvodini, njegova teritorija uključena u sastav Sremskomitrovačkog sreza, tada jedinog sreza u Sremu. Godine 1960. srezovi su ukinuti kao administrativne jedinice u AP Vojvodini, a na teritoriji nekadašnjeg Rumskog sreza formirane su opštine — Ruma i Pećinci.

Naseljena mesta uredi

Sedište Rumskog sreza nalazilo se u Rumi, a srez je obuhvatao i više okolnih naselja. Teritorija sreza je vremenom menjana, pa je menjan i broj mesta koje je obuhvatao.

Austrougarska uredi

Godine 1856. Rumski srez je obuhvatao sledeća mesta:[2]

Prema Popisu stanovništva iz 1890. srez je obuhvatao 15 mesta sa 35.699 stanovnika:[3]

 1. Brestač
 2. Buđanovci
 3. Dobrinci
 4. Veliki Radinci
 5. Grabovci
 6. Grgurevci
 7. Inđija
 8. Jarak
 9. Klenak
 10. Kraljevci
 11. Nikinci
 12. Platičevo
 13. Putinci
 14. Ruma
 15. Hrtkovci

Prema Popisu stanovništva iz 1910. srez je obuhvatao 23 mesta:

 1. Brestač
 2. Buđanovci
 3. Veliki Radinci
 4. Vitojevci
 5. Voganj
 6. Grabovci
 7. Dobrinci
 8. Donji Tovarnik
 9. Donji Petrovci
 10. Inđija
 11. Klenak
 12. Kraljevci
 13. Mali Radinci
 14. Ljukovo
 15. Nikinci
 16. Ogar
 17. Pltičevo
 18. Putinci
 19. Ruma
 20. Sibač
 21. Stejanovci
 22. Subotište
 23. Hrtkovci

Kraljevina Jugoslavija uredi

Prema Popisu stanovništva iz 1931. Rumski srez se nalazio u Dunavskoj banovini i obuhvatao je 22 naselja sa 57.645 stanovnika:[4]

 1. Brestač
 2. Buđanovci
 3. Veliki Radinci
 4. Voganj
 5. Dobrinci
 6. Donji Petrovci
 7. Donji Tovarnik
 8. Grabovci
 9. Inđija
 10. Klenak
 11. Kraljevci
 12. Nikinci
 13. Ogar
 14. Pećinci
 15. Platičevo
 16. Popinci
 17. Prhovo
 18. Putinci
 19. Ruma
 20. Stejanovci
 21. Subotište
 22. Hrtkovci

FNR Jugoslavija uredi

Prema Popisu stanovništva iz 1953. Rumski srez se nalazio u AP Vojvodini i obuhvatao je 33 naselja sa 62.647 stanovnika:[5]

 1. Bešenovo
 2. Brestač
 3. Buđanovci
 4. Vitojevci
 5. Voganj
 6. Vrdnik
 7. Grabovci
 8. Dobrinci
 9. Donji Petrovci
 10. Donji Tovarnik
 11. Žarkovac
 12. Irig
 13. Jazak
 14. Klenak
 15. Kraljevci
 16. Krušedol Selo
 17. Krušedolski Prnjavor
 18. Mala Remeta
 19. Neradin
 20. Nikinci
 21. Ogar
 22. Pavlovci
 23. Pećinci
 24. Platičevo
 25. Prhovo
 26. Putinci
 27. Rivica
 28. Ruma
 29. Sibač
 30. Stejanovci
 31. Subotište
 32. Hrtkovci
 33. Šatrinci

Izvori uredi

 1. ^ Ruma 1991, str. 81.
 2. ^ Đorđević, Boško (2004). Ruma kao sresko mesto u Vojvodstvu Srbija i Tamiški banat (1849–1860). Ruma: Zavičajni muzej Ruma. 
 3. ^ „Részletes adatok, Szerém vármegye, Rumai járás”. nepszamlalasok.hu. n.d. 
 4. ^ Popis 1937, str. 56—57.
 5. ^ Popis 1953, str. 28.

Literatura uredi