Бе-мол је молска лествица, чија је тоника тон бе, а као предзнаке има пет снизилица.

Бе-мол
ПаралелнаДес-дур
Доминантнафа
Субдоминантнаес
Еквивалентнааис-мол
Квинтакордбе-дес-еф
Симболи акорадаbe, bem, b♭, bm

Варијанте лествице уреди

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска бе-мол лествица:

 
 
 

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из ас у чисто а, а у мелодијском ас-молу шести тон бива повишен из гес у чисто ге.

Познатија класична дела у бе-молу уреди

Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти