Цис-дур је дурска лествица, чија је тоника тон цис, а као предзнаке има седам повисилица. Због великог броја повисилица које запис дела у овом тоналитету чине комплекснијим, музичари се чешће одлучују да користе Дес-дур, који му је еквивалентан.

Цис-дур
Паралелнааис-мол
Доминантнагис
Субдоминантнафис
ЕквивалентнаДес-дур
Квинтакордцис-еис-гис
Симболи акорадаCis, C♯

Запис лествице у виолинском кључу

уреди
 
Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти