Отворите главни мени

Цис-дур је дурска лествица, чија је тоника тон цис, а као предзнаке има седам повисилица. Због великог броја повисилица које запис дела у овом тоналитету чине комплекснијим, музичари се чешће одлучују да користе Дес-дур, који му је еквивалентан.

Цис-дур
C-sharp-major a-sharp-minor.svg
Паралелнааис-мол
Доминантнагис
Субдоминантнафис
ЕквивалентнаДес-дур
Квинтакордцис-еис-гис
Симболи акорадаCis, C♯

Запис лествице у виолинском кључуУреди