Cis-dur je durska lestvica, čija je tonika ton cis, a kao predznake ima sedam povisilica. Zbog velikog broja povisilica koje zapis dela u ovom tonalitetu čine kompleksnijim, muzičari se češće odlučuju da koriste Des-dur, koji mu je ekvivalentan.

Cis-dur
C-sharp-major a-sharp-minor.svg
Paralelnaais-mol
Dominantnagis
Subdominantnafis
EkvivalentnaDes-dur
Kvintakordcis-eis-gis
Simboli akoradaCis, C♯

Zapis lestvice u violinskom ključuUredi

 
Dijatonske Lestvice
Predznaci 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Dur Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Mol as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Sa snizilicama
-
Sa povisilicama
muzička notacijamuzičke lestvicetempodinamikaartikulacijaornamenti