Дис-мол је молска лествица, чија је тоника тон дис, а као предзнак има шест повисилица.

Дис-мол
ПаралелнаДе-дур
Доминантнааис
Субдоминантнагис
Еквивалентнаес-мол
Квинтакорддис-фис-аис
Симболи акорадаdis, d♯, d♯m

Варијанте лествице

уреди

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска дис-мол лествица:

 
 
 

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из цис у цисис (еквивалент тона де), а у мелодијском дис-молу шести тон бива повишен из чистог ха у хис.

Познатија класична дела у дис-молу

уреди
Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти