Еф-мол је молска лествица, чија је тоника тон еф, а као предзнаке има четири снизилице. Еф мол има у презнаку четири снизилице: бе,ес,ас,дес.

Еф-мол
ПаралелнаАс-дур
Доминантнаце
Субдоминантнабе
Квинтакордеф-ас-це
Симболи акорадаf, fm

Варијанте лествице уреди

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска еф-мол лествица:

 
 
 

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из ес у чисто е, а у мелодијском еф-молу шести тон бива повишен из дес у чисто де.

Познатија класична дела у еф-молу уреди

Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти