А-мол

молска лествица

А-мол је молска лествица, чија је тоника тон а. Ова лествица нема предзнака.

А-мол
ПаралелнаЦе-дур
Доминантнае
Субдоминантнаде
Квинтакорда-це-е
Симболи акорадаа, am

Варијанте лествице

уреди

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска а-мол лествица:

 
 
 

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из чистог ге у гис, а у мелодијском а-молу шести тон бива повишен из чистог еф у фис.

Познатија класична дела у а-молу

уреди

Спољашње везе

уреди
Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти