Цис-мол је молска лествица, чија је тоника тон цис, а као предзнак има четири повисилице.

Цис-мол
ПаралелнаЕ-дур
Доминантнагис
Субдоминантнафис
Квинтакордцис-е-гис
Симболи акорадаcis, c♯, c♯m

Варијанте лествице уреди

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска цис-мол лествица:

 
 
 

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из чистог ха у хис, а у мелодијском цис-молу шести тон бива повишен из чистог а у аис.

Познатија класична дела у цис-молу уреди

Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти