Де-мол је молска лествица, чија је тоника тон де, а као предзнаке има једну снизилицу.

Де-мол
ПаралелнаЕф-дур
Доминантнаа
Субдоминантнаге
Квинтакордде-еф-а
Симболи акорадаd, dm

Варијанте лествице уреди

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска де-мол лествица:

 
 
 

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из чистог це у цис, а у мелодијском де-молу шести тон бива повишен из бе у чисто ха.

Познатија класична дела у де-молу уреди

Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти