Ријека се може односити на:

  • Река, велики је природни водоток, ијекавски облик ријека;
  • Ријека (град), град у Хрватској.