Ces-dur je durska lestvica, čija je tonika ton ces, a kao predznake ima sedam snizilica. Ova lestvica je broja predznaka retko upotrebljavana. Ekvivalentna joj je Ha-dur lestvica sa pet povisilica.

Ces-dur
Paralelnaas-mol
DominantnaGes
SubdominantnaFes
EkvivalentnaHa-dur
Kvintakordces-es-ges
Simboli akoradaC♭

Zapis lestvice u violinskom ključu uredi

 
Dijatonske Lestvice
Predznaci 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Dur Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Mol as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Sa snizilicama
-
Sa povisilicama
muzička notacijamuzičke lestvicetempodinamikaartikulacijaornamenti