Телевизија Скопље — Играни програм

Продукција уреди

Редакција играног програма Телевизије Скопље је, у периоду од 1966. до 1992. године, креирала 104 ТВ филмова и 38 ТВ серија,

ТВ филмови уреди

1960 ▼ | 1970 ▼ | 1980 ▼ | 1990 ▼

1967 ▼ 1968 ▼ 1969 ▼ | |
Назив Редитељ Сценарист Тр. У боји
1960.е
1966 Кафане Ацо Алексов Ташко Георгиевски
Блаже Конески
? не
1967.
1967 Дивљина Душко Наумовски Ђорђе Абаџијев
Ташко Георгиевски
? не
1968.
1968 Volter Miti of Lisice Бранко Гапо Бранко Гапо ? не
1968 Стотиот чекор Благој Андреев Томе Арсовски ? не
1968 Нешто темно и тешко Славољуб Стефановић Раваси Момо Капор ? не
1968 Лудиот и калугерицата Тодорка Кондова
Славољуб Стефановић Раваси
Станислав Виткиевич 1:00 не
1968 Грдиот Нарцис Ацо Алексов Томе Арсовски ? не
1969.
1969 Малва Димитрије Османли Максим Горки 0:58 не
1969 Бамја Бранко Гапо Димитар Солев ? не
1969 Свекник Душко Наумовски Алфред де Мисе 1:50 не
1969 Антица Ацо Алексов Коле Чашуле ? не
1969 Прозори Лидија Вељанова Мурај Шисгал 0:53 не
1969 Книга за Јов Љубиша Георгијевски Богомил Ђузел ? не
1969 Сеништа Душко Наумовски Хенрик Ибсен ? не
1969 Лукава удовица Димитар Христов Карло Голдони ? не
1969 Повратак из раја Димитрије Османли Душан Калић ? не
1971 ▼ 1972 ▼ 1973 ▼ 1974 ▼ 1975 ▼ 1976 ▼ 1977 ▼ 1978 ▼ 1979 ▼ | |
Назив Редитељ Сценарист Тр. У боји
1970.е
1970 Александра Ацо Алексов Томе Арсовски 1:16 не
1970 Слики на дрво Арса Милошевић Ингмар Бергман 1:08 не
1970 Розенберговите не треба да умрат Душко Наумовски Ален Деко ? не
1970 Мојсие од малото место Звонимир Бајсић Благој Иванов 1:13 не
1970 Нешто веома деликатно Лидија Вељанова Мето Јовановски ? не
1970 Крепост Ацо Алексов ? не
1970 Балада за орканата Ацо Алексов Видое Видичевски 1:16 не
1970 Жорж Данден Димитар Христов Молијер ? не
1970 Мртва стража Бранко Гапо Димитар Солев ? не
1970 Ветар во кутиче кибрит Лидија Вељанова Зоран Јовановић ? не
1970 Коктел за четворица Димитрије Османли Томе Арсовски ? не
1970 Вујковиот сон Бранко Гапо Фјодор Достојевски
Иван Мазов
? не
1971.
1971 Земјаци Славољуб Стефановић Раваси Коле Чашуле 0:45 не
1971 Пријем Душко Наумовски Бранко Пендовски
Бранко Варошлија
0:36 не
1971 Понижени и навредени Благој Андреев Томе Арсовски
@@@@Фyодор @@@@Достоевскy
1:12 не
1971 Некаде морам да те чекам Бранко Гапо Петре М. Андреевски 1:02 не
1971 Мува Љубиша Георгијевски Петар Костов ? не
1971 Делба Бранко Гапо Бранко Пендовски 0:50 не
1972.
1972 Табакерата Душко Наумовски Ђорђе Абаџијев
Ташко Георгиевски
0:38 не
1972 Палтото Душко Наумовски Петар Костов 1:00 не
1972 Настан можеби последен Вељо Личеноски Симон Дракул 0:45 не
1972 Вртлог Александар Ђорђевић Коле Чашуле ? не
1973.
1973 Смилевскиот конгрес Душко Наумовски Славко Димевски ? ?
1973 Недела Душко Наумовски Ташко Георгиевски 0:44 не
1973 Кукла Димитрије Османли Влада Урошевић ? не
1973 Добра долина Стево Црвенковски Стево Црвенковски 1:00 не
1974.
1974 Средба Димитрије Османли Ката Мисиркова 0:48 не
1974 Брачна понуда Димитар Христов Антон Чехов ? не
1975.
1975 Илинка Вељо Личеноски Јован Стрезовски 0:48 не
1975 Зар и ти, Сотире? Димитар Христов Миле Поповски 1:00 не
1975 Светецот од Слатина Васил Ћортошев Бошко Смаћоски 1:00 да
1975 Сребрно јаболко Никола Коле Ангеловски Марко Цепенков 0:45 да
1975 Прва вечер Димитрије Османли Владо Малевски
Димитрије Османли
? ?
1975 Последниот ден на Мистер Порфириј Владимир Милчин Атанас Вангелов 1:02 не
1975 Парадоксот на Диоген Ацо Алексов Томе Арсовски 1:38 не
1975 Картотека Тадеуш Рингвилски Тадеуш Ружевич 1:22 не
1975 Бели памук - црвено предиво Бранко Ставрев Петар Костов ? не
1975 Простодушна љубов Димитар Христов Мето Јовановски 1:08 не
1976.
1976 Војвода Спиро Црне Димитрије Османли ? ?
1976 Цимерите од соба 306 Зоран Младеновић Трајче Гаврилов 1:17 ?
1977.
1977 Вапцаров Душко Наумовски Славко Димевски 1:00 ?
1977 Нели ти реков Стево Црвенковски Русомир Богдановски ? да
1977 Дождовито сонце Коле Малинов Иво Андрић
Коле Малинов
1:15 да
1977 Големата соба Јане Петковски Велко Неделковски 0:50 да
1977 Сослушувањето на железничарот Слободан Унковски Горан Стефановски 1:19 ?
1977 Сакате ли уште едно парче торта Љупчо Тозија Петар Костов 1:06 ?
1978.
1978 Златни години Иван Митевски Русомир Богдановски 1:09 да
1978 Белиот сид Љупчо Билбиловски Љупчо Билбиловски 1:10 не
1979.
1979 Жена од малтер Јане Петковски Трајче Гаврилов
Владимир Предић
1:05 ?
1979 Томи од бензиската пумпа Јане Петковски Горан Стефановски 1:07 ?
1981 ▼ 1982 ▼ 1983 ▼ 1984 ▼ 1985 ▼ 1986 ▼ 1987 ▼ 1988 ▼ 1989 ▼ | |
Назив Редитељ Сценарист Тр. У боји
1980.е
1980 Учителот Васил Ћортошев Русомир Богдановски 1:30 да
1980 Пруга на револуцијата Љубиша Георгијевски ? да
1980 Двојка Тихомир Бачовски Аљоша Руси 1:24 да
1981.
1981 Стојче Љубиша Георгијевски Братислав Димитров 1:14 да
1981 Самотија Бранко Гапо Јордан Добрески
Бранко Гапо
1:04 да
1982.
1982 Време на летала Иван Митевски Русомир Богдановски 1:13 да
1982 Тумба, тумба дивина Јане Петковски Горан Стефановски 1:04 да
1982 Јавачи на ветрот Љупчо Билбиловски Љупчо Билбиловски ? да
1982 Јагне на ражен Славољуб Стефановић Раваси Богомил Ђузел 1:05 да
1983.
1983 Записник Тихомир Бачовски Миле Неделковски
Велко Неделковски
0:58 да
1983 Слана во цутот на бадемите Илија Филиповски Мето Јовановски 1:12 да
1983 Премиера Ацо Алексов Аљоша Смиљановски 1:01 да
1983 Кога тетин Клименте шеташе над градот Коле Малинов Аљоша Руси 0:58 да
1984.
1984 Диво месо Слободан Унковски Горан Стефановски ? да
1984 Лет во место Слободан Унковски Горан Стефановски 1:34 да
1984 Кратка средба Слободан Деспотовски Слободан Деспотовски 0:55 да
1984 Исповед на таксистот Душко Наумовски Томе Арсовски 1:00 да
1984 Исчекување Богдан Поп Ђорчев Богдан Поп Ђорчев 1:04 да
1985.
1985 Трговецот од Солун Душко Наумовски Петар Костов ? да
1985 Пријатели Стојан Стојаноски Владо Малевски
Стојан Стојаноски
0:54 да
1985 Од зад грб Благој Андреев Јован Павловски 1:40 да
1985 Слободан пад Богдан Поп Ђорчев ? да
1986.
1986 Климент Охридски Славољуб Стефановић Раваси Томе Арсовски 2:05 да
1986 Состојба пред инфаркт Зоран Младеновић Владимир Плавевски ? да
1987.
1987 Звездите на 42-та Јане Петковски Томислав Османли 1:43 да
1987 За трошка среќа Миле Грозданоски Аљоша Руси 0:58 да
1987 Пикасо Аљоша Симјановски Аљоша Симјановски 1:03 да
1987 Чорбаџи Теодос Васил Ћортошев Васил Иљоски ? да
1988.
1988 Скопски сновиденија Димитрије Османли Томислав Османли ? да
1988 Облаци Артур Б. Фридман Артур Б. Фридман 0:35 да
1988 Марка Стојан Стојаноски Васил Манчев ? да
1988 Марика лета со авион Борис Дамевски Борис Дамевски 0:57 да
1988 Мојсие од малото место Васил Ћортошев Благој Иванов 0:55 да
1989.
1989 Мугра Љупчо Билбиловски 0:58 да
1989 Цвеке на карпата Благој Андреев Иван Карадак ? да
1991 ▼ 1992 ▼ | |
Назив Редитељ Сценарист Тр. У боји
1990.е
1990 Северна грешка Борис Дамевски Борис Дамевски 1:22 да
1991.
1991 Поштар Богдан Поп Ђорчев Богдан Поп Ђорчев 0:56 да
1992.
1992 Заминување од Пасквелија Иван Митевски Русомир Богдановски
Живко Чинго
1:18 да

ТВ серије уреди

Год. Назив Жанр Сезона Епизода Тр.
1967 Да видам, да видам што да бидам
1969 Волшебниот воз авантура
1970 Детективи породични
1973 ТВ ребус авантура
1973 Залез зад езерската земја драма 1 6 0:45
1975 Волшебното самарче авантура, породични, ратни 1
1975 Шути и рогати комедија 1 12 1:00
1977 Малиот одред породични
1977 Итар Пејо комедија 1 6 0:35
1978 Курирот на Гоце Делчев авантура, породични 1
1979 Наши години биографски, драма, ратни 1 6 1:00
1981 Булки крај шините породични 1
1982 Едно лето породични 1
1982 Црвено, жолто, зелено породични 1
1982 Илинден драма, историјски, ратни 1 4 0:50
1984 Случки од животот комедија 2
1984 Легенди и преданија породични 1
1984 Јуначко колено биографски, породични, историјски 1
1984 Комедијанти комедија 1 6 0:38
1984 Белото циганче породични 1 7 0:35
1985 Солунски патрдии комедија 1 3 0:55
1985 Бусава азбука комедија 31 0:30
1985 Ајде да се дружиме породични 1
1986 Сонце на дланка породични, ратни
1986 Претежно ведро комедија 1 6 0:45
1986 Македонски народни приказни комедија, драма, породични 1
1987 Театарче Лево ћоше комедија
1987 Девојките на Марко породични
1987 Трето доба комедија, драма 1 3 0:50
1987 Трст виа Скопје драма, криминалистички 2 13 0:55
1988 Тврдокорни биографски, драма 1
1988 Втора смена породични 1
1989–1994 Еурека биографски 1 0:30
1990 Опстанок драма, породични 1 10 0:30
1991 Македонија може комедија
1991 До, ре, ми породични, мјузикл 1

Спољашње везе уреди