De-dur je durska lestvica, čija je tonika ton de, a kao predznake ima dve povisilice (fis i cis)

De-dur
Paralelnaha-mol
DominantnaA
SubdominantnaGe
Kvintakordde-fis-a
Simboli akoradaD


Zapis lestvice u violinskom ključu uredi

 

Poznatija klasična dela u De-duru uredi

Dijatonske Lestvice
Predznaci 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Dur Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Mol as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Sa snizilicama
-
Sa povisilicama
muzička notacijamuzičke lestvicetempodinamikaartikulacijaornamenti