Анексија (лат. ad – ка, nexus – спајање) је присвајање туђе земаљске области; промена суверености над једној области или делом области. Анектирану област не везују више уговори које је закључила ранија држава, већ уговори које је закључила држава што врши анексију.[1] Изузетак се чини у погледу уговора везаних за земљиште (службеност, разграничење и томе сл.). Држава која је изврши, наслеђује имовину и узима на себе дугове раније државе, а у случају анексије једнога дела државе, врши се сразмерна подела дугова. Анексија има дејства и на судске пресуде и спорове у току, јер становништво губи дотадашње држављанство и стиче држављанство нове државе. Постоје и изузеци од овог начела, када је становништву понуђена опција избора држављанства.[2]

Потврда о анексији у Сијетлу.

Након Другог светског рата ретки су примери анексије. У српској историји најпознатија је анексија Босне и Херцеговине Аустроугарској.

РеференцеУреди

ЛитератураУреди