G-mol je molska lestvica, čija je tonika ton ge, a kao predznake ima dve snizilice.

Ge-mol
ParalelnaBe-dur
Dominantnade
Subdominantnace
Kvintakordge-be-de
Simboli akoradag, gm

Varijante lestvice uredi

Na slici ispod se daju videti redom, prirodna, harmonska i melodijska ge-mol lestvica:

 
 
 

U harmonskom molu sedmi ton pri povišenju prelazi iz čistog ef u fis, a u melodijskom ge-molu šesti ton biva povišen iz es u čisto e.

Poznatija klasična dela u ge-molu uredi

Dijatonske Lestvice
Predznaci 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Dur Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Mol as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Sa snizilicama
-
Sa povisilicama
muzička notacijamuzičke lestvicetempodinamikaartikulacijaornamenti