Г-мол је молска лествица, чија је тоника тон ге, а као предзнаке има две снизилице.

Ге-мол
ПаралелнаБе-дур
Доминантнаде
Субдоминантнаце
Квинтакордге-бе-де
Симболи акорадаg, gm

Варијанте лествице

уреди

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска ге-мол лествица:

 
 
 

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из чистог еф у фис, а у мелодијском ге-молу шести тон бива повишен из ес у чисто е.

Познатија класична дела у ге-молу

уреди
Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти