Gis-mol je molska lestvica, čija je tonika ton gis, a kao predznak ima pet povisilica.

Gis-mol
ParalelnaHa-dur
Dominantnadis
Subdominantnacis
Ekvivalentnaas-mol
Kvintakordgis-ha-dis
Simboli akoradagis, g♯, ♯m

Varijante lestvice uredi

Na slici ispod se daju videti redom, prirodna, harmonska i melodijska gis-mol lestvica:

 
 
 

U harmonskom molu sedmi ton pri povišenju prelazi iz fis u fisis (ekvivalent tona ge), a u melodijskom gis-molu šesti ton biva povišen iz čistog e u eis (ekvivalent tona ef).

Poznatija klasična dela u ha-molu uredi

  • Etida br. 6 u gis-molu, op. 25, Šopen
  • Preldijum br. 12, op. 32, Rahmanjinov
  • „Scene iz detinjstva“, scena br. 10, Šuman
  • Simfonijske etide, etida br. 9, Šuman
  • Klavirska sonata br. 2, Skrjabin
  • Preludijum i Fuga u gis-molu iz „Dobro naštimovanog klavira“, Bah

Spoljašnje veze uredi

Dijatonske Lestvice
Predznaci 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Dur Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Mol as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Sa snizilicama
-
Sa povisilicama
muzička notacijamuzičke lestvicetempodinamikaartikulacijaornamenti