Це-мол је молска лествица, чија је тоника тон це, а као предзнаке има три снизилице.

Це-мол
ПаралелнаЕс-дур
Доминантнаге
Субдоминантнаеф
Квинтакордце-ес-ге
Симболи акорадаc, cm

Варијанте лествице

уреди

На слици испод се дају видети редом, природна, хармонска и мелодијска це-мол лествица:

 
 
 

У хармонском молу седми тон при повишењу прелази из бе у чисто ха, а у мелодијском це-молу шести тон бива повишен из ас у чисто а.

Познатија класична дела у це-молу

уреди
  • Клавирски концерт бр. 24, Моцарт
  • Клавирска соната бр. 8, „Патетична“, Бетовен
  • Етида бр. 12, оп. 10, „Револуционарна етида“, Шопен
  • Четврта симфонија, „Трагична“, Шуберт
  • Пета симфонија, „Судбинска“, Бетовен
Дијатонске Лествице
Предзнаци 7♭ 6♭ 5♭ 4♭ 3♭ 2♭ 1♭
-
1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Ces Ges Des As Es B F
C
G D A E H Fis Cis
Мол as es b f c g d
a
e h fis cis gis dis ais
Са снизилицама
-
Са повисилицама
музичка нотацијамузичке лествицетемподинамикаартикулацијаорнаменти