Аркус косинус хиперболични

Аркус косинус хиперболични је монотоно растућа функција, чији домен узима вредности [1,∞) а кодомен (0,∞). Дефинише се као:

Аркус косинус хиперболични

Функција је конвексна, нема превоја ни асимтота, а апсолутни минимум јој је нула у тачки 1, x-осе.

Спољашње везе

уреди
Тригонометријске и хиперболичне функције
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)