Синус хиперболични

Синус хиперболични је непарна, монотоно растућа функција, чији се домен и кодомен крећу у границама (-∞,∞). Дефиниција ове функције је:

Синус хиперболични
Основне особине
Парност непарна
Домен (-∞,∞)
Кодомен (-∞,∞)
Специфичне вредности
Нуле (0,0)
Специфичне особине
Превоји (0,0)

У свој једини превој улази у нули, под угом π/4. Нема асимптота.

Спољашње везе уреди

Тригонометријске и хиперболичне функције
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)