Аркус секанс хиперболични

Аркус секанс хиперболични је математичка функција која се може дефинисати са:

Аркус секанс хиперболични
Основне особине
Домен (0,1]
Кодомен [0,∞)
Специфичне вредности
Нуле 1
Специфичне особине
Асимптоте x=0

Спољашње везе уреди

Тригонометријске и хиперболичне функције
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)