Косинус хиперболични

Косинус хиперболички: је парна функција, чији се домен креће у границама (-∞,∞), а кодомен [1,∞), са минимумом у нули. Оса симетрије функције је y-оса, а асимптота нема. Једна од дефиниција гласи:

Косинус хиперболични
Основне особине
Парност парна
Домен (-∞,∞)
Кодомен [1,∞)
Специфичне вредности
Лок. минимуми (0,1)
Специфичне особине
Улазак у нулу под углом 0

Галерија

уреди

Спољашње везе

уреди
Тригонометријске и хиперболичне функције
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)