Секанс хиперболични

Секанс хиперболични је парна, позитивна функција, чији домен припада (-∞,∞), а кодомен (0,1] са максимумом у нули. Функција се дефинише као:

Секанс хиперболични
Основне особине
Парност парна
Домен (-∞,∞)
Кодомен (0,1]
Специфичне вредности
Вредност у +∞ 0
Вредност у -∞ 0
Лок. максимуми (0,1)
Специфичне особине
Асимптоте y = 0

Спољашње везе уреди

Тригонометријске и хиперболичне функције
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)