Косеканс хиперболични

Косеканс хиперболични је хиперболична, непарна, монотоно опадајућа функција. Дефинише се као:

Косеканс хиперболични
Csch.png
Основне особине
Парност непарна
Домен (-∞,0) и (0,∞)
Кодомен (-∞,0) и (0,∞)
Специфичне вредности
Нуле нема
Вредност у +∞ +0
Вредност у -∞ -0
Вредност у -0 -∞
Вредност у +0 +∞
Специфичне особине
Асимптоте x=0, y=0
Превоји нема

Спољашње везеУреди

Тригонометријске и хиперболичне функције
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)