Тангенс је тригонометријска функција изведена од синуса и косинуса. Дефиниција јој гласи:

Тангенс
Основне особине
Парност непарна
Домен ((k-1/2)π,(k+1/2)π)
Кодомен (-∞,∞)
Период π
Специфичне вредности
Нуле
Специфичне особине
Асимптоте (k+1/2)π
Превоји
Улазак у нулу под углом π/4
Променљива k је цео број.

Спољашње везе

уреди
Тригонометријске и хиперболичне функције
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)