Аркус котангенс је функција инверзна функцији котангенса на интервалу њеног домена [-π/2,π/2]. Користи се за одређивање величине угла када је позната вредност његовог котангенса. Може се дефинисати следећом функцијом:

Аркус котангенс
Основне особине
Парност непарна
Домен (-∞,∞)
Кодомен (-π,0)
Специфичне вредности
Вредност у +∞ 0
Вредност у -∞ 0
Вредност у 0+ π/2
Вредност у 0- -π/2
Специфичне особине
Асимптоте y = 0

При чему треба важити да је x различито од нуле.

Формуле уреди

Следе неке од формула које се везују за аркус котангенс:

  (правило комплементних углова)
 
   
   

Извод:

 

Представљање у форми интеграла:

 

Представљање у форми бесконачне суме:

 

Спољашње везе уреди

Тригонометријске и хиперболичне функције
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)