Косеканс је тригонометријска функција изведена из синуса. Дефиниција јој гласи:

Косеканс
Основне особине
Парност непарна
Домен (k,(k+2)π)
Кодомен (-∞,1] и [1,∞)
Период
Специфичне вредности
Лок. максимуми (2k+1/2)π
Лок. минимуми (2k-1/2)π
Специфичне особине
Асимптоте
Променљива k је цео број.

Косеканс уреди

Тригонометријске и хиперболичне функције
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)