Аркус тангенс хиперболични

Аркус тангенс хиперболични je монотоно растућа функција, чији се домен креће у (-1,1), а кодомен у (-∞,∞). Дефинише се као:

Аркус тангенс хиперболични

Функција има један превој и нулу у нули, у коју улази под угом од π/4. Има две асимптоте: x = ±1.

Спољашње везе уреди

Тригонометријске и хиперболичне функције
СинусКосинусТангенсКотангенсСекансКосеканс
Функцијаsin(x)cos(x)tg(x)ctg(x)sec(x)cosec(x)
Инверзнаarcsin(x)arccos(x)arctg(x)arcctg(x)arcsec(x)arccosec(x)
Хиперболичнаsinh(x)cosh(x)tgh(x)ctgh(x)sech(x)cosech(x)
Инв. хиперболична arcsinh(x) arccosh(x) arctgh(x) arcctgh(x) arcsech(x) arccosech(x)