Владе Кнежевине Србије

На овој страници се налази списак Влада Кнежевине Србије у време њиховог постојања, од 1834. до 1882. године. Влада се у то време звала Централно правленије (до 1861), а потом Министарски савет (од 1861). Датуми су записани по јулијанском календару, тада важећем у Србији, као и по грегоријанском који је у Србији прихваћен 1919. године.

Владе у време прве владавине кнеза Милоша Обреновића уреди

Размотрилиште попечитељства, 27.3/8.4. 1834 — 15. 2. 1835.[а]
Функција Име и презиме Детаљи
Попечитељ Правосудија и Просвештенија и цензор наши Сербски новина Лазар Теодоровић од 27.3/8.4. 1834. Од средине 1834. само Попечитељство Правосудија
Попечитељ внутрени дјела Ђорђе Протић од 11/23.4. 1834.
Попечитељ финансија Коца Марковић од 23.4/5.5. 1834.
Попечитељ војени дјела Тома Вучић-Перишић од 2/14.6. 1834.
Попечитељ инострани дјела Димитрије Давидовић од 8/20.6. 1834. Од средине 1834 — Попечитељство иностраних дела и Просвештенија
Законоизвршителна част Државног совјета, 15. 2. 1835. — 14/26. 2. 1839.
Функција Име и презиме Детаљи
Председатељ Државног совјета и његове Законоизвршителне части Коца Марковић
Попечитељ инострани дјела Аврам Петронијевић
Попечитељ внутрени дјела Димитрије Давидовић до 16/28.3. 1835.
Попечитељ правосудија Лазар Теодоровић до краја фебруара/почетка марта 1835.
Попечитељ финансија Алекса Симић до половине марта 1835.
Попечитељ просвештенија Димитрије Давидовић до 16/28.3. 1835.
Попечитељ просвештенија и врховни надзиратељ карантина Стефан Стефановић Тенка од 30.5/11.6. 1838.
Попечитељ војени дјела Милета Радојковић до средине марта 1835.
Теодор Хербез од 29.6/11.7. 1835.
Централно правленије, 14/26.2.1839 — 26.4/8.5.1840.
Функција Име и презиме Детаљи
Представник књажески и попечитељ иностраних дела Аврам Петронијевић до 26.4/8.5. 1840.
Паун Јанковић заступник
Попечитељ внутрених дела Ђорђе Протић
Попечитељ правосудија и просвештенија Стефан Стефановић Тенка
Попечитељ финансија Алекса Симић

Влада у време прве владавине кнеза Михаила Обреновића уреди

Централно правленије, 3/15.5.1840 — 27.8/8.9.1842.
Функција Име и презиме Детаљи
Представник књажески и попечитељ иностраних дела Ђорђе Протић привремен до 12/24.6.1840. када је утврђен у звању
Попечитељ внутрених дела Цветко Рајовић привремен од 4/16.5.1840, утврђен у звању 13/25.5.1842.
Попечитељ правосудија и просвештенија Стефан Стефановић до 5/17.5.1840.
Лазар Теодоровић привремен, до 5/17.6.1840.
Голуб Петровић до 14/26.6.1840.
Стефан Радичевић
Попечитељ финансија Цветко Рајовић привремен, од 4/16.5.1840.
Анта Протић од 13/25.5.1840.
Павле Станишић од 13/25.5.1841.

Владе у време кнеза Александра Карађорђевића уреди

Привремено правленије, 27.8/8.9. — 26.10/7.11.1842.
Функција Име и презиме Детаљи
Председатељ привременог правленија Аврам Петронијевић
Предводитељ народа Тома Вучић Перишић
Централно правленије, 26.10/7.11.1842 — 8/20.6.1843.
Функција Име и презиме Детаљи
Књажески представник и попечитељ иностраних дела Аврам Петронијевић до 8/20.6. 1843.
Алекса Јанковић заступник, до 24.9/6.10. 1843.
Попечитељ внутрени дела Тома Вучић Перишић до 8/20.6. 1843.
Илија Гарашанин заступник
Попечитељ правосудија и просвештенија Паун Јанковић
Попечитељ финансија Павле Станишић
Привремено централно правленије, 24.9/6.10.1843 — 29.9/11.10.1844.
Функција Име и презиме Детаљи
Привремени књажески представник и попечитељ инострани дела Алекса Симић
Алекса Јанковић заступник, 24.9/6.10 — 5/17.11. 1843.
Попечитељ внутрени дела Илија Гарашанин
Попечитељ правосудија и просвештенија Паун Јанковић
Попечитељ финансија Павле Станишић
Централно правленије, 29.9/11.10.1844 — 10/22.4.1852.
Функција Име и презиме Детаљи
Књажески представник и попечитељ иностраних дела Аврам Петронијевић[б]
Алекса Јанковић заступник, 10/22.4 — 13/25.9.1852.
Попечитељ внутрени дела Илија Гарашанин
Попечитељ правосудија и просвештенија Паун Јанковић до 23.1/4.2. 1847.
Алекса Јанковић привремено, до 10/22.3. 1848.
Стефан Стефановић до 22.7/3.8. 1848.
Лазар Арсенијевић привремено, до 16/28.11. 1849.
Алекса Симић
Попечитељ финансија Павле Станишић до 23.1/4.2. 1847.
Радован Дамјановић привремено, до 21.8/2.9. 1848.
Паун Јанковић
Централно правленије, 13/25.9.1852 — 14/26.3.1853.
Функција Име и презиме Детаљи
Књажески представник и попечитељ иностраних дела Илија Гарашанин
Попечитељ внутрених дела Александар Ненадовић заступник, до 25.9/6.10. 1852.
Алекса Симић
Попечитељ правосудија и просвештенија Алекса Симић до 15/27.9. 1852.
Лазар Арсенијевић привремено, од 15/27.9. 1852.
Попечитељ финансија Паун Јанковић Баћа
Централно правленије, 14/26.3.1853 — 16/28.12.1855.
Функција Име и презиме Детаљи
Књажески представник и попечитељ иностраних дела Алекса Симић
Попечитељ внутрени дела Александар Ненадовић заступник, до 14/26.12. 1854.
Стеван Книћанин до 21.12.1854/2.1.1855.
Стеван Магазиновић
Попечитељ правосудија и просвештенија Лазар Арсенијевић привремено, до 14/26.12. 1854.
Алекса Јанковић до 21.12.1854/2.1.1855.
Стефан Марковић до 16/28.12. 1855.
Попечитељ финансија Паун Јанковић до 14/26.12. 1854.
Александар Ненадовић привремено до 9/21.12. 1855, а од тада сталан
Централно правленије, 16/28.12.1855 — 29.5/10.6.1856.
Функција Име и презиме Детаљи
Књажески представник и попечитељ инострани дела Алекса Јанковић
Попечитељ внутрени дела Радован Дамјановић
Попечитељ правосудија и просвештенија Стефан Марковић
Попечитељ финансија Александар Ненадовић
Привремено централно правленије, 29.5/10.6 — 16/28.9. 1856.
Функција Име и презиме Детаљи
Књажески представник и попечитељ инострани дела Стефан Марковић
Попечитељ внутрени дела Радован Дамјановић
Попечитељ правосудија и просвештенија Димитрије Црнобарац вршилац дужности, 29.5/10.6 — 16/28.9. 1856.
Попечитељ финансија Александар Ненадовић
Централно правленије, 16/28.9.1856 — 19.6/1.7.1857.
Функција Име и презиме Детаљи
Књажески представник и попечитељ инострани дела Алекса Симић
Попечитељ внутрени дела Константин Николајевић
Попечитељ правосудија и просвештенија Стефан Марковић
Попечитељ финансија Јован Мариновић
Централно правленије, 19.6/1.7.1857 — 31.3/12.4.1858.
Функција Име и презиме Детаљи
Књажески представник и попечитељ инострани дела Стефан Марковић
Попечитељ внутрени дела Константин Николајевић
Попечитељ правосудија и просвештенија Јеремија Станојевић
Попечитељ финансија Јован Мариновић
Привремено централно правленије, 31.3/12.4.1858 — 6/18.4.1859.
Функција Име и презиме Детаљи
Привремени књажески представник и попечитељ инострани дела Стеван Магазиновић до 30.1/11.2. 1859, у истом звању до 6/18.4. 1859.
Попечитељ внутрени дела Илија Гарашанин до 7/19.1.1859.
Стојан Јовановић Лешјанин привремено, до 30.1/11.2. 1859.
Миливоје Јовановић
Попечитељ правосудија и просвештенија Димитрије Црнобарац до 30.1/11.2. 1859.
Јевтимије Угричић
Попечитељ финансија Јован Вељковић до 30.1/11.2. 1859.
Теодор Хербез

Влада у време друге владавине кнеза Милоша Обреновића уреди

После Светоандрејске скупштине и повратка на власт кнеза Милоша Обреновића реконструисана је претходна Влада 30.1/11.2. 1859. тако што су промењени сви министри осим председника Владе.

Централно правленије, 6/18.4.1859 — 27.10/8.11.1860.
Функција Име и презиме Детаљи
Представник књажевски и попечитељ иностраних дела Цветко Рајовић
Попечитељ внутрених дела Миливоје Јовановић до 22.6/4.7. 1859.
Јеврем Грујић вршилац дужности, до 23.7/4.8. 1859.
Владислав Вујовић до 9/21.2. 1860.
Ђорђе Миловановић привремено
Попечитељ правосудија и просвештенија Јевтимије Угричић до 3/15.10. 1859.
Димитрије Црнобарац до 22.10/3.11. 1859.
Попечитељ правосудија Маринко Радовановић 22.10/3.11.1859 — 9/21.2.1860.
Јован Филиповић привремено, до 12/24.3. 1860.
Јеврем Грујић вршилац дужности, до 6/18.4. 1860.
Матија Симић
Попечитељ финансија Теодор Хербез
Попечитељ просвештенија Димитрије Матић 22.10/3.11.1859 — 20.3/1.4.1860.
Љубомир Ненадовић

Владе у време друге владавине кнеза Михаила Обреновића уреди

Централно правленије, 27.10/8.11.1860 — 9/21.10.1861.
Функција Име и презиме Детаљи
Представник књажевски и попечитељ иностраних дела Филип Христић
Попечитељ внутрених дела Никола Христић
Попечитељ правосудија Јеврем Грујић до 28.6/10.7. 1861.
Ђорђе Д. Ценић
Попечитељ финансија Јован Гавриловић
Попечитељ просвештенија Јован Филиповић
Управа просветних дела (формирана 4/16.11. 1860) Јован Филиповић управник, 11/23.11. 1860 — 29.12.1860/9.1.1861
Централно правленије, 9/21.10.1861 — 1862.
Министарски савет, 1862 — 22.11/4.12.1867.
Функција Име и презиме Детаљи
Председатељ Министарског савета Илија Гарашанин до 3/15.11.1867.
Никола Христић отправник дужности
Министар иностраних дела Илија Гарашанин до 3/15.11.1867.
Јован Ристић до 21.11/3.12.1867.
Милан Петронијевић
Министар унутрашњих послова Никола Христић
Министар правде Ђорђе Д. Ценић до 23.12.1861/4.1.1862.
Рајко Лешјанин
Министар финансија Јован Гавриловић до 11/23.12.1861.
Коста Цукић
Министар просвете и црквених дела Јован Филиповић до 29.12.1861/9.1.1862.
Коста Цукић заступник
Министар војени Иполит Монден 10/22.4.1862 — 2/14.4.1865.
Миливоје Петровић Блазнавац
Министар грађевина Иполит Монден заступник, 27.4/9.5.1862 — 2/14.4.1865.
Миливоје Петровић Блазнавац заступник
Министарски савет, 22.11/4.12.1867 — 21.6/3.7.1868.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарства и министар унутрашњих дела Никола Христић
Министар иностраних дела Милан Петронијевић
Министар правде Рајко Лешјанин
Министар финансија Коста Цукић
Министар просвете и црквених дела Коста Цукић заступник, до 1/13.1.1868.
Димитрије Црнобарац
Министар војске Миливоје Петровић Блазнавац
Министар грађевина Миливоје Петровић Блазнавац заступник

Владе у време намесништва уреди

Министарски савет, 21.6/3.7.1868 — 17/29.7.1869.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар правде Ђорђе Д. Ценић
Министар иностраних дела Радивоје Милојковић заступник, до 24.9/6.10.1868.
Димитрије Матић заступник
Министар унутрашњих дела Радивоје Милојковић
Министар финансија Панта Јовановић
Министар просвете и црквених дела Панта Јовановић заступник, до 23.9/5.10 1868.
Димитрије Матић
Министар војени Јован Бели-Марковић
Министар грађевина Јован Бели-Марковић заступник
Министарски савет, 17/29.7.1869 — 10/22.8.1872.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар унутрашњих дела Радивоје Милојковић
Министар иностраних дела Димитрије Матић заступник
Министар правде Јован Илић до 12/24.1.1871.
Стојан Вељковић
Министар финансија Панта Јовановић
Министар просвете и црквених дела Димитрије Матић
Министар војени Јован Бели-Марковић
Министар грађевина Јован Бели-Марковић заступник

Владе у време кнеза Милана Обреновића уреди

Министарски савет, 10/22.8.1872 — 2/14.4.1873.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Миливоје Петровић Блазнавац до 24.3/5.4.1873.
Јован Ристић заступник
Министар иностраних дела Јован Ристић
Министар унутрашњих дела Радивоје Милојковић до 19/31.8.1872.
Марко Лазаревић
Министар правде Стојан Вељковић
Министар финансија Панта Јовановић
Министар просвете и црквених дела Стојан Вељковић заступник, до 19.2.1873. (ст. кл.)
Коста Јовановић
Министар војни Миливоје Петровић Блазнавац до 24.3/5.4.1873.
Јован Ристић заступник
Министар грађевина Миливоје Петровић Блазнавац заступник, до 24.3/5.4.1873.
Панта Јовановић заступник
Министарски савет, 2/14.4 — 22.10/3.11. 1873.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарства и министар иностраних дела Јован Ристић
Министар унутрашњих дела Јован Туцаковић
Министар правде Марко Лазаревић
Министар финансија Панта Јовановић до 12/24.8.1873.
Марко Лазаревић заступник, до 18/30.8.1873.
Чедомиљ Мијатовић
Министар просвете и црквених дела Стојан Новаковић
Министар војске Милојко Лешјанин
Министар грађевина Ранко Алимпић
Министарски савет, 22.10/3.11.1873 — 25.11/7.12.1874.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар иностраних дела Јован Мариновић
Министар унутрашњих дела Аћим Чумић
Министар правде Ђорђе Д. Ценић
Министар финансија Чедомиљ Мијатовић
Министар просвете и црквених дела Филип Христић
Министар војни Коста Протић
Министар грађевина Коста Магазиновић до 23.5/6.6. 1874.
Љубомир Ивановић
Министарски савет, 25.11/7.12.1874 — 22.1/3.2.1875.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар унутрашњих дела Аћим Чумић
Министар иностраних дела Милан Пироћанац до 20.1/1.2.1875.
Милан Богићевић заступник
Министар правде Милан Богићевић
Министар финансија Љубомир Каљевић до 20.1/1.2.1875.
Стојан Новаковић заступник
Министар просвете и црквених дела Стојан Новаковић
Министар војени Коста Протић
Министар грађевина Љубомир Ивановић
Министарски савет, 22.1/3.2 — 19/31.8. 1875.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар унутрашњих дела Данило Стефановић
Министар иностраних дела Милан Богићевић
Министар правде Ђорђе Миловановић до 17/29.3.1875.
Димитрије Г. Радовић
Министар финансија Чедомиљ Мијатовић
Министар просвете и црквених дела Стојан Новаковић
Министар војени Коста Протић
Министар грађевина Манојло Марић
Министарски савет, 19/31.8 — 26.9/8.10. 1875.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар грађевине Стевча Михаиловић
Министар иностраних дела Јован Ристић
Министар унутрашњих дела Јеврем Грујић
Министар правде Радивоје Милојковић
Министар финансија Коста Јовановић
Министар просвете и црквених дела Алимпије Васиљевић
Министар војени Тихомиљ Николић
Министарски савет, 26.9/8.10.1875 — 24.4/6.5.1876.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар унутрашњих дела Љубомир Каљевић
Министар иностраних дела Ђорђе М. Павловић
Министар правде Стојан Марковић
Министар финансија Милован Т. Јанковић до 5/17.12. 1875.
Стеван Здравковић вршилац дужности
Министар просвете и црквених дела Стојан Бошковић
Министар војени Тихомиљ Николић
Министар грађевине Стеван Здравковић
Министарски савет, 24.4/6.5 — 7/19.12.1876. и 16/28.12.1876 — 1/13.10.1878.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник и министар грађевина Стевча Михаиловић
Јован Ристић заступао по потреби
Министар иностраних дела Јован Ристић
Министар унутрашњих дела Радивоје Милојковић
Министар правде Јеврем Грујић
Министар финансија Владимир Јовановић
Министар просвете и црквених дела Алимпије Васиљевић
Министар војни Тихомиљ Николић до 4/16.11.1876.
Сава Грујић
Министарски савет, 1/13.10.1878 — 21.10/2.11.1880.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарства и министар иностраних дела Јован Ристић
Министар унутрашњих дела Радивоје Милојковић до 25.7/6.8. 1879.
Јаков Туцаковић до 5/17.6. 1880.
Радивоје Милојковић
Министар правде Димитрије Матић до 5/17.12. 1879.
Стојан Вељковић до 5/17.6. 1880.
Јован Ђ. Авакумовић
Министар финансија Владимир Јовановић до 15/27.11. 1879.
Илија Маретић до 5/17.6 1880.
Владимир Јовановић
Министар просвете и црквених дела Алимпије Васиљевић до 8/20.3. 1879.
Стојан Бошковић до 5/17.6.1880.
Алимпије Васиљевић
Министар војске Јован Мишковић
Министар грађевина Ранко Алимпић до 14/26.4.1880.
Стеван Здравковић заступник, до 5/17.6.1880, а тада потврђен у звању
Министарски савет, 21.10/2.11.1880 — 21.9/3.10.1883.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник министарства Милан Пироћанац
Министар иностраних дела Чедомиљ Мијатовић до 10/22.10.1881.
Милан Пироћанац
Министар унутрашњих дела Милутин Гарашанин
Министар правде Милан Пироћанац до 10/22.10.1881.
Димитрије Г. Радовић
Министар финансија Чедомиљ Мијатовић заступник, до 10/22.10.1881, а од тада сталан
Министар просвете и црквених дела Стојан Новаковић
Министар војени Милојко Лешјанин до 12/24.2.1882.
Тихомиљ Николић
Министар грађевина Јеврем П. Гудовић до 9/21.3.1882.
Милутин Гарашанин заступник, до 4/16.1.1883.
Јован Петровић
Министар народне привреде Јеврем П. Гудовић од 18/30.3.1883.

Види још уреди

Напомене уреди

  1. ^ Не може се утврдити тачан датум престанка вршења дужности попечитеља. Нема председника Владе.
  2. ^ После његове смрти министри су наставили да обављају своје функције до избора нове Владе, а изабран је привремено нови премијер.

Литература уреди

Спољашње везе уреди