Владе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца

На овој страници се налази списак Влада Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца која је постојала у периоду 1918-1929 а потом променила назив у Краљевина Југославија. Краљеви су били: Петар I Карађорђевић (1918–1921) и Александар I Карађорђевић (1921–1929).

Састав влада уреди

Министарски савет, 7/20.12.1918 - 16.8.1919.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Стојан М. Протић
Потпредседник Министарског савета Антон Корошец
Министар иностраних дела Анте Трумбић
Министар војске и морнарице Михаило Рашић до 30. марта 1919.
Стеван Хаџић
Министар унутрашњих дела Светозар Прибићевић
Министар правде Марко Трифковић
Министар просвете Љубомир М. Давидовић
Министар финансија Момчило Нинчић
Министар грађевина Милан Капетановић
Министар трговине и индустрије Стојан Рибарац до 7.4.1919.
Војислав С. Вељковић
Министар пољопривреде Живко Петричић до 14.3.1919.
Алберт Крамер заступник, до 2.4.1919.
Шефкија Глухић
Министар пошта и телеграфа Едо Лукинић
Министар шумарства и рударства Мехмед Спахо до 23.2.1919.
Антон Корошец заступник, до 2.4.1919.
Павле Д. Маринковић
Министар социјалне политике Витомир Кораћ до 2.4.1919.
Јосип Гостиничар
Министар народног здравља Урош Круљ
Министар вера Тугомир Алауповић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Алберт Крамер
Министар аграрне реформе Фрањо Пољак од 2.4.1919.
Министар исхране и обнове земље Милоје Ж. Јовановић до 16.2.1919.
Живко Петричић заступник, до 14.3.1919.
Стојан Рибарац заступник, до 2.4.1919.
Антон Корошец заступник
Министар без портфеља Милосав Раичевић до 17.3.1919.
Министар саобраћаја Велислав Вуловић
Министарски савет, 16.8 - 18.10. 1919.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Љубомир М. Давидовић
Министар иностраних дела Анте Трумбић
Министар војске и морнарице Стеван Хаџић
Министар унутрашњих дела Светозар Прибићевић
Министар правде Коста Л. Тимотијевић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначавање закона Коста Л. Тимотијевић заступник
Министар просвете Павле Д. Маринковић
Министар финансија Војислав С. Вељковић
Министар грађевина Велислав Вуловић
Министар трговине и индустрије Алберт Крамер
Министар пољске привреде и вода Фрањо Пољак заступник
Министар пошта и телеграфа Едо Лукинић
Министар шума и руда Антон Кристан
Министар социјалне политике Витомир Кораћ
Министар народног здравља Витомир Кораћ заступник
Министар вера Тугомир Алауповић
Министар аграрне реформе Фрањо Пољак
Министар исхране и обнове земље Вилим Букшег
Министар саобраћаја Милорад Драшковић
Министарски савет, 18.10.1919 - 19.2.1920.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Љубомир М. Давидовић
Потпредседник Министарског савета Јурај Бјанкини
Министар иностраних дела Анте Трумбић
Министар војске и морнарице Стеван Хаџић
Министар унутрашњих дела Светозар Прибићевић
Министар правде Коста Л. Тимотијевић
Министар просвете Павле Д. Маринковић
Министар финансија Војислав С. Вељковић
Министар грађевина Велислав Вуловић
Министар трговине и индустрије Алберт Крамер
Министар пољопривреде и вода Фрањо Пољак заступник, до 24.11.1919.
Коста Стојановић
Министар пошта и телеграфа Едо Лукинић
Министар шума и рудника Антон Кристан
Министар социјалне политике Витомир Кораћ
Министар народног здравља Витомир Кораћ заступник, до 24.11.1919.
Спасоје Пилетић
Министар вера Тугомир Алауповић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Коста Л. Тимотијевић заступник, до 24.11.1919.
Иван Палачек
Министар аграрне реформе Фрањо Пољак до 24.11.1919.
Хинко Кризман
Министар исхране и обнове земље Вилим Букшег
Министар саобраћаја Милорад Драшковић
Министарски савет, 19.2 - 17.5.1920.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета и министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Стојан М. Протић
Министар иностраних дела Анте Трумбић
Министар војске и морнарице Бранко Јовановић
Министар унутрашњих дела Марко Н. Трифковић
Министар правде Момчило Нинчић
Душан Пелеш од 1.4.1920.
Министар просвете Милош Трифуновић
Министар финансија Велизар С. Јанковић
Министар грађевина Јован П. Јовановић
Министар трговине и индустрије Стојан Д. Рибарац до 31. 3. 1920.
Момчило Нинчић од 31. 3. 1920.
Министар пољопривреде и вода Иван Рошкар
Министар пошта и телеграфа Мате Дринковић
Министар шума и руда Иван Ковачевић
Министар социјалне политике Ђуро Шурмин
Министар народног здравља Славко С. Милетић
Министар вера Фране Јанковић
Министар аграрне реформе Иван Крниц
Министар исхране и обнове земље Александар Станишић
Министар саобраћаја Антон Корошец
Министар без портфеља Мирослав Спалајковић
Министарски савет, 17.5 - 18.8.1920.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Миленко Р. Веснић
Министар иностраних дела Анте Трумбић
Министар војске и морнарице Бранко Јовановић
Министар унутрашњих дела Љубомир М. Давидовић
Министар правде Марко Н. Трифковић
Министар просвете Светозар Прибићевић
Министар финансија Коста Стојановић
Министар грађевина Јован П. Јовановић
Министар трговине и индустрије Момчило А. Нинчић
Министар пољопривреде и вода Велизар С. Јанковић
Министар пошта и телеграфа Мате Дринковић
Министар шума и руда Иван Ковачевић
Министар социјалне политике Вјекослав Куковец
Министар народног здравља Живојин Рафајловић
Министар вера Павле Д. Маринковић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Стојан М. Протић
Министар аграрне реформе Хинко Кризман
Министар исхране и обнове земље Ристо Јојић
Министар саобраћаја Антон Корошец
Министарски савет, 18.8.1920 - 1.1.1921.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Миленко Р. Веснић
Министар иностраних дела Анте Трумбић до 22.11.1920.
Миленко Р. Веснић
Министар војске и морнарице Бранко Јовановић
Министар унутрашњих дела Милорад Драшковић
Министар правде Марко Н. Трифковић
Министар просвете Светозар Прибићевић
Министар финансија Коста Стојановић
Министар грађевина Јован П. Јовановић
Министар трговине и индустрије Момчило А. Нинчић
Министар пољопривреде и вода Велизар С. Јанковић
Министар пошта и телеграфа Мате Дринковић до 23.12.1920.
Момчило А. Нинчић заступник
Министар шума и руда Иван Ковачевић
Министар социјалне политике Вјекослав Куковец
Министар народног здравља Живојин Рафајловић
Министар вера Павле Д. Маринковић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Марко Н. Трифковић заступник, до 20.8.1920.
Лазар Марковић
Министар аграрне реформе Хинко Кризман
Министар исхране и обнове земље Ристо Јојић
Министар саобраћаја Антон Корошец до 14.12.1920.
Јован П. Јовановић заступник
Министарски савет, 1.1 - 26.3.1921.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета и министар иностраних дела Никола П. Пашић
Министар војске и морнарице Бранко Јовановић
Министар унутрашњих дела и заступник министра грађевина Милорад Драшковић
Министар правде Марко Н. Трифковић до 5.2.1921.
Марко С. Ђуричић
Министар просвете Светозар Прибићевић
Министар финансија Коста Стојановић до 3.1.1921.
Милорад Драшковић заступник, од 5. до 27.1.1921.
Коста Кумануди
Министар трговине и индустрије Миливоје Јовановић до 2.1.1921.
Вјекослав Куковец
Министар пољопривреде и вода и заступник министра вера Велизар С. Јанковић
Министар пошта и телеграфа и заступник министра народног здравља Славко С. Милетић
Министар шума и руда Хинко Кризман
Министар социјалне политике и заступник министра за исхрану и обнову земље Вјекослав Куковец до 2.1.1921.
Миливоје Јовановић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначавање закона Марко Н. Трифковић
Министар аграрне реформе Никола Т. Узуновић
Министар саобраћаја Јован П. Јовановић заступник
Министарски савет, 26.3 - 24.12.1921.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета и министар иностраних дела Никола П. Пашић
Министар војске и морнарице Бранко Јовановић до 29.4.1921.
Милорад Драшковић заступник, до 24.5.1921.
Стеван Хаџић до 18.7.1921.
Миливоје Зечевић
Министар унутрашњих дела Милорад Драшковић до 18.7.1921.
Светозар Прибићевић
Министар правде Марко С. Ђуричић
Министар просвете Светозар Прибићевић до 18.7.1921.
од 18.7.1921. заступник
Министар финансија Коста Кумануди
Министар грађевина Јован П. Јовановић
Министар трговине и индустрије Мехмед Спахо
Министар пољопривреде и вода Иван Пуцељ
Министар пошта и телеграфа Славко С. Милетић
Министар шума и рудника Хинко Кризман
Министар социјалне политике Вјекослав Куковец
Министар народног здравља Хамдија Карамехмедовић
Министар вера Миливоје Јовановић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Марко Н. Трифковић
Министар аграрне реформе Никола Т. Узуновић до 18.7.1921.
Крста Љ. Милетић
Министар саобраћаја Велизар Јанковић до 18.7.1921.
Никола Т. Узуновић
Министарски савет, 24.12.1921 - 16.12.1922.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Никола П. Пашић
Министар иностраних дела Никола П. Пашић до 5.1.1922.
Момчило А. Нинчић
Министар војске и морнарице Миливоје Зечевић до 8.1.1922.
Милош Васић до 4.11.1922.
Петар Пешић
Министар унутрашњих дела Војислав Д. Маринковић до 30.7.1922.
Коста Кумануди заступник, до 14.8.1922.
Коста Л. Тимотијевић
Министар правде Лазар Марковић
Министар просвете Светозар Прибићевић
Министар финансија Коста Кумануди
Министар грађевина Велимир Вукићевић
Министар трговине и индустрије Мехмед Спахо
Осман Виловић од 3.3.1922.
Министар пољопривреде и вода Иван Пуцељ
Министар пошта и телеграфа Жарко Миладиновић
Министар шума и рудника Живојин Рафајловић
Министар социјалне политике Грегор Жерјав
Иван Крстељ заступник од 3.6.1922.
Грегор Жерјав
Министар народног здравља Хамдија Карамехмедовић
Дервиш Омеровић од 3.3.1922.
Министар вера Иван Крстељ
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Марко Н. Трифковић
Министар аграрне реформе Крста Љ. Милетић
Министар саобраћаја Андра Станић
Државни подсекретар за финансије Светислав Поповић
Министарски савет, 16.12.1922 - 2.5.1923.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Никола П. Пашић
Министар иностраних дела Момчило А. Нинчић
Министар војске и морнарице Петар Пешић
Министар унутрашњих дела Милорад Вујичић
Министар правде Лазар Марковић
Министар просвете Милош Трифуновић
Министар финансија Милан Стојадиновић
Министар грађевина Никола Т. Узуновић
Министар трговине и индустрије Лазар Марковић заступник, до 6.1.1923.
Дервиш Омеровић
Министар пољопривреде и вода Крста Љ. Милетић заступник, до 6.1.1923.
Ђиво Супило
Министар пошта и телеграфа Велимир Вукићевић
Министар шума и рудника Милан Сршкић
Министар социјалне политике Нинко Перић
Министар народног здравља Славко С. Милетић
Министар вера Љубомир Јовановић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Марко Н. Трифковић
Министар аграрне реформе Славко С. Милетић
Министар саобраћаја Велизар С. Јанковић
Министар без портфеља Ђиво Супило до 6.1.1923.
Министар без портфеља Нико Жупанић
Министар без портфеља Ахмед Шерић од 6.1.1923.
Министарски савет, 2.5.1923 - 27.3.1924.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Никола П. Пашић
Министар иностраних дела Момчило А. Нинчић
Министар војске и морнарице Петар Пешић
Министар унутрашњих дела Милорад Вујичић
Министар правде Лазар Марковић до 31.7.1923.
Нинко Перић
Министар просвете Милош Трифуновић
Министар финансија Милан Стојадиновић
Министар грађевина Никола Т. Узуновић
Министар трговине и индустрије Велизар С. Јанковић заступник, до 31.7.1923.
Драгутин С. Којић до 28.12.1923, од тада заступник
Министар пољопривреде и вода Марко Трифковић заступник, до 31.7.1923.
Крста Љ. Милетић
Министар пошта и телеграфа Велимир Вукићевић
Министар шума и рудника Милан Сршкић
Министар социјалне политике Нинко Перић до 31.7.1923, од тада заступник
Душан Пенеш од 26.8.1923.
Министар народног здравља Славко С. Милетић
Министар вера Љубомир Јовановић до 25.5.1923.
Нинко Перић заступник
Војислав Јањић од 31.7.1923.
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Марко Н. Трифковић
Министар аграрне реформе Крста Љ. Милетић до 31.7.1923.
Милан Симоновић
Министар саобраћаја Велизар С. Јанковић до 28.12.1923.
Драгутин С. Којић
Министарски савет, 27.3 - 21.5.1924.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Никола П. Пашић
Министар иностраних дела Момчило А. Нинчић
Министар војске и морнарице Петар Пешић
Министар унутрашњих дела Милан Сршкић
Министар правде Првислав Грисогоно
Министар просвете Светозар Прибићевић
Министар финансија Милан Стојадиновић
Министар грађевина Милош Трифуновић
Министар трговине и индустрије Хинко Кризман
Министар пољопривреде и вода Крста Љ. Милетић
Министар пошта и телеграфа Велимир Вукићевић
Министар шума и руда Драгутин С. Којић
Министар социјалне политике Никола Т. Узуновић
Министар народног здравља Славко С. Милетић
Министар вера Војислав Јањић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Марко Н. Трифковић
Министар аграрне реформе Милан Симоновић
Министар саобраћаја Светислав Поповић
Министарски савет, 21.5 - 27.7.1924.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Никола П. Пашић
Министар иностраних дела Момчило А. Нинчић
Министар војске и морнарице Петар Пешић
Министар унутрашњих дела Милан Сршкић
Министар правде Првислав Грисогоно
Министар просвете Светозар Прибићевић
Министар финансија Милан Стојадиновић
Министар грађевина Милош Трифуновић
Министар трговине и индустрије Хинко Кризман
Министар пољопривреде и вода Крста Љ. Милетић
Министар пошта и телеграфа Велимир Вукићевић
Министар шума и руда Драгутин С. Којић
Министар социјалне политике Никола Т. Узуновић
Министар народног здравља Славко С. Милетић
Министар вера Војислав Јањић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Марко Н. Трифковић
Министар аграрне реформе Милан Симоновић
Министар саобраћаја Светислав Поповић
Министарски савет, 27.7 - 6.11.1924.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Љубомир Давидовић
Министар иностраних дела Војислав Д. Маринковић
Министар војске и морнарице Стеван Хаџић
Министар унутрашњих дела Настас Петровић
Министар правде Хамид Храсница
Министар просвете и заступник министра вера Антон Корошец
Министар финансија Мехмед Спахо
Министар грађевина Драгутин Пећић
Министар трговине и индустрије и заступник министра шума и руда Илија Шуменковић
Министар пољопривреде и вода Фран Куловец
Министар пошта и телеграфа Петар Марковић
Министар социјалне политике и заступник министра народног здравља Шефкија Бехмен
Министар аграрне реформе Иван Весењак
Министар саобраћаја Антон Сушник
Министарски савет, 6.11.1924 - 29.4.1925.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Никола П. Пашић
Министар иностраних дела Момчило А. Нинчић
Министар војске и морнарице Душан Трифуновић
Министар унутрашњих дела Божидар Ж. Максимовић
Министар правде Едо Лукинић
Министар просвете Светозар Прибићевић
Министар финансија Милан Стојадиновић
Министар грађевина Никола Т. Узуновић до 28.3.1925.
Милош Трифуновић заступник
Министар трговине и индустрије Првислав Грисогоно до 27.11.1924.
Ђуро Шурмин
Министар пољопривреде и вода Крста Љ. Милетић
Министар пошта и телеграфа Велимир Вукићевић
Министар шума и руда Грегор Жерјав
Министар социјалне политике Славко С. Милетић заступник, до 27.11.1924.
Марко С. Ђуричић
Министар народног здравља Славко С. Милетић
Министар вера Милош Трифуновић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Марко С. Ђуричић до 27.11.1924.
Милан Сршкић до ?
Марко С. Ђуричић заступник
Министар аграрне реформе Крста Љ. Милетић заступник, до 27.11.1924.
Хинко Кризман
Министар саобраћаја Андра Станић
Министар без портфеља Марко Н. Трифковић до 28.3.1925.
Министар без портфеља Мате Дринковић од 27.11.1924.
Министар без портфеља Првислав Грисогоно од 27.11.1924.
Министарски савет, 29.4 - 18.7.1925.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Никола П. Пашић
Министар иностраних дела Момчило А. Нинчић
Министар војске и морнарице Душан Трифуновић
Министар унутрашњих дела Божидар Ж. Максимовић
Министар правде Едо Лукинић до 7.7.1925.
Грегор Жерјав заступник
Министар просвете Светозар Прибићевић
Министар финансија Милан Стојадиновић
Министар грађевина Никола Т. Узуновић
Министар трговине и индустрије Првислав Грисогоно
Министар пољопривреде и вода Крста Љ. Милетић
Министар пошта и телеграфа Велимир Вукићевић
Министар шума и рудника Грегор Жерјав
Министар социјалне политике Марко С. Ђуричић
Министар народног здравља Славко С. Милетић
Министар вера Милош Трифуновић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Милан Сршкић
Министар аграрне реформе Милан Симоновић
Министар саобраћаја Анта Радојевић
Министарски савет, 18.7.1925 - 8.4.1926.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Никола П. Пашић
Министар иностраних дела Момчило А. Нинчић
Министар војске и морнарице Душан Трифуновић
Министар унутрашњих дела Божидар Ж. Максимовић
Министар правде Марко С. Ђуричић
Министар просвете Велимир Вукићевић до 17.11.1925.
Милош Трифуновић заступник, до 17.11.1925.
Стјепан Радић
Министар финансија Милан Стојадиновић
Министар грађевина Никола Т. Узуновић
Министар трговине и индустрије Иван Крајач
Министар пољопривреде и вода Крста Љ. Милетић до 24.12.1925.
Василије И. Јовановић
Министар пошта и телеграфа Бењамин Шуперина
Министар шума и рудника Никола Никић
Министар социјалне политике Милан Симоновић
Министар народног здравља Славко С. Милетић
Министар вера Милош Трифуновић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Милан Сршкић
Министар аграрне реформе Павле Радић
Министар саобраћаја Анта Радојевић до 24.12.1925.
Крста Љ. Милетић
Министарски савет, 8.4 - 15.4.1926.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Никола Т. Узуновић
Министар иностраних дела Момчило А. Нинчић
Министар војске и морнарице Душан Трифуновић
Министар унутрашњих дела Божидар Ж. Максимовић
Министар правде Марко С. Ђуричић
Министар просвете Стјепан Радић
Министар финансија Никола Т. Узуновић заступник, до 12.4.1926.
Нинко Перић
Министар грађевина Милорад Вујичић
Министар трговине и индустрије Иван Крајач
Министар пољопривреде и вода Василије И. Јовановић до 13.4.1926, од тада заступник
Министар пошта и телеграфа Бењамин Шуперина
Министар шума и рудника Никола Никић
Министар социјалне политике Милан Симоновић
Министар народног здравља Славко С. Милетић
Министар вера Милош Трифуновић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Милан Сршкић
Министар аграрне реформе Павле Радић
Министар саобраћаја Крста Љ. Милетић до 13.4.1926.
Василије И. Јовановић
Министарски савет, 15.4 - 24.12.1926.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Никола Т. Узуновић
Министар иностраних дела Момчило А. Нинчић до 6.12.1926.
Милош Трифуновић заступник
Министар војске и морнарице Душан Трифуновић
Министар унутрашњих дела Божидар Ж. Максимовић
Министар правде Марко С. Ђуричић до ?
Милан Симоновић заступник
Министар просвете и заступник министра вера Милош Трифуновић
Министар финансија Нинко Перић
Министар грађевина Милорад Вујичић
Министар трговине и индустрије Никола Никић заступник, до 29.4.1926.
Иван Крајач
Министар пољопривреде и вода Василије И. Јовановић заступник, до 29.4.1926.
Иван Пуцељ
Министар пошта и телеграфа Бењамин Шуперина
Министар шума и рудника Никола Никић до 7.10.1926.
Василије И. Јовановић заступник
Министар социјалне политике Милан Симоновић
Министар народног здравља Славко С. Милетић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Милан Сршкић
Министар аграрне реформе Бењамин Шуперина до 29.4.1926.
Павле Радић до 17.5.1926.
Станко Шибеник
Министар саобраћаја Василије И. Јовановић
Министарски савет, 24.12.1926 - 1.2.1927.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Никола Т. Узуновић
Министар иностраних дела Нинко Перић
Министар војске и морнарице Стеван Хаџић
Министар унутрашњих дела Божидар Ж. Максимовић
Министар правде Милан Сршкић
Министар просвете Милош Трифуновић
Министар финансија Богдан Ст. Марковић
Министар грађевина Аугуст Кошутић
Министар трговине и индустрије Иван Крајач
Министар пољопривреде и вода Василије И. Јовановић заступник
Министар пошта и телеграфа Бењамин Шуперина
Министар шума и рудника и заступник министра социјалне политике Милан Симоновић
Министар вера Милорад Вујичић
Министар народног здравља Славко С. Милетић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Василије И. Јовановић
Министар аграрне реформе Павле Радић
Министар саобраћаја Светислав Т. Милосављевић
Министарски савет, 1.2 - 17.4.1927.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Никола Т. Узуновић
Министар иностраних дела Нинко Перић
Министар војске и морнарице Стеван Хаџић
Министар унутрашњих дела Божидар Ж. Максимовић
Министар правде Милан Сршкић
Министар просвете Велимир Вукићевић
Министар финансија Богдан Ст. Марковић
Министар грађевина Душан Сернец
Министар пољопривреде и вода Франц Куловец
Министар пошта и телеграфа Милорад Вујичић до 4.2.1927.
Василије И. Јовановић заступник
Министар шума и рудника Крста Љ. Милетић
Министар социјалне политике Андреј Госар
Министар вера Милош Трифуновић до 4.2.1927.
Милан Хаџић заступник
Министар народног здравља Славко С. Милетић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Василије И. Јовановић
Министар аграрне реформе и заступник министра трговине и индустрије Милан Симоновић
Министар саобраћаја Светислав Т. Милосављевић
Министарски савет, 17.4.1927 - 23.2.1928.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Велимир Вукићевић
Министар иностраних дела Војислав Д. Маринковић
Министар војске и морнарице Стеван Хаџић
Министар унутрашњих дела Велимир Вукићевић до 15.1.1928.
Чедомир Радовић
Министар правде Милан Сршкић до 14.6.1927.
Нинко Перић заступник
Душан Суботић од 16.6.1927.
Министар просвете Богдан Ст. Марковић заступник
Нинко Перић од 16.6.1927. до 21.9.1927.
Коста Кумануди
Министар финансија Богдан Ст. Марковић
Министар грађевина Илија Шуменковић
Министар трговине и индустрије Мехмед Спахо
Министар пољопривреде и вода Светозар Станковић
Министар пошта и телеграфа Светозар Станковић заступник, до 16.6.1927.
Влајко Коцић
Министар шума и рудника Коста Кумануди до 21.9.1927.
Александар Мијовић
Министар социјалне политике Александар Мијовић до 21.9.1927.
Андреј Госар
Министар вера Милан Сршкић заступник, до 14.6.1927.
Нинко Перић заступник
Драгомир Обрадовић од 16.6.1927.
Министар народног здравља Владимир Андрић заступник, до 16.6.1927.
Александар Савић до 27.1.1928. †
Владимир Андрић заступник
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Коста Кумануди заступник, до 16.6.1927.
Грга Будислав Анђелиновић
Министар аграрне реформе Владимир Андрић
Министар саобраћаја Светислав Т. Милосављевић
Министар без портфеља Нинко Перић до 16.6.1927.
Министар без портфеља Велимир М. Поповић од 23.6.1927. до 17.1.1928.
Министарски савет, 23.2 - 27.7.1928.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета Велимир Вукићевић
Министар иностраних дела Војислав Д. Маринковић
Министар војске и морнарице Стеван Хаџић
Министар унутрашњих дела Антон Корошец
Министар правде Милорад Вујичић
Министар просвете Милан Грол
Министар финансија Богдан Ст. Марковић
Министар грађевина Петар Марковић
Министар трговине и индустрије Мехмед Спахо
Министар пољопривреде и вода Светозар Станковић
Министар пошта и телеграфа Влајко Коцић до 25.3.1928.
Светозар Станковић заступник, до 1.4.1928.
Богољуб Кујунџић
Министар шума и рудника Александар Мијовић
Министар социјалне политике Чедомир А. Радовић
Министар вера Милан Симоновић
Министар народног здравља Добривоје Гер. Поповић
Министар припреме за Уставотворну скупштину и изједначење закона Илија Шуменковић до 1.3.1928.
Петар Марковић заступник, до ?
Министар аграрне реформе Владимир Андрић
Министар саобраћаја Светислав Т. Милосављевић
Министар без портфеља Илија Шуменковић од 1.3.1928.
Министарски савет, 27.7.1928 - 6.1.1929.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета и министар унутрашњих дела Антон Корошец
Министар иностраних дела Војислав Д. Маринковић
Министар војске и морнарице Стеван Хаџић
Министар правде Милорад Вујичић
Министар просвете Милан Грол
Министар финансија Нико Суботић
Министар грађевина Грга Будислав Анђелиновић
Министар трговине и индустрије Мехмед Спахо
Министар пољопривреде Владимир Андрић
Министар пошта и телеграфа Богољуб Кујунџић
Министар шума и рудника Петар Марковић
Министар социјалне политике Стјепан Барић
Министар вера Драгиша Цветковић
Министар народног здравља Чедомир Михајловић
Министар аграрне реформе Дака Поповић
Министар саобраћаја Андра Станић
Министар без портфеља Илија Шуменковић
Министарски савет, 6.1.1929 - 3.9.1931.
Функција Име и презиме Детаљи
Председник Министарског савета и министар унутрашњих дела Петар Р. Живковић
Министар иностраних дела Војислав Д. Маринковић
Министар војске и морнарице Стеван Хаџић до 6.4.1931.
Драгомир Ж. Стојановић
Министар правде Милан Сршкић до 16.2.1931.
Димитрије Љотић до 2.9.1931.
Драгутин С. Којић
Министар просвете Божидар Ж. Максимовић
Министар финансија Станко Шврљуга до 19.6.1931.
Ђорђе Ђурић
Министар грађевина Стеван Савковић до 23.1.1930.
Филип Ј. Трифуновић до 16.2.1931.
Коста Кумануди до 19.6.1931.
Душан Сернец до 2.9.1931.
Алберт Крамер
Министар трговине и индустрије Мате Дринковић заступник, до 14.1.1929.
Желимир Мажуранић до 22.7.1929.
Станко Шврљуга заступник, до 1.9.1929.
Јурај Деметровић до 19.6.1931.
Коста Кумануди
Министар пољопривреде Ото Франгеш до 19.5.1930.
Станко Шибеник до 19.6.1931.
Мирко Најдорфер
Министар пошта и телеграфа Стеван Савковић заступник, до 14.1.1929.
Коста Кумануди заступник, до 2.4.1929.
Министар шума и рудника Лазар Радивојевић до 5.8.1929.
Антон Корошец до 29.9.1930.
Душан Сернец до 19.6.1931.
Станко Шибеник
Министар социјалне политике Мате Дринковић до 1929.
Министар социјалне политике и народног здравља Мате Дринковић до 19.5.1930.
Никола Прека до 19.6.1931.
Марко Костренчић
Министар вера Тугомир Алауповић до 2.4.1929.
Министар народног здравља Урош Круљ до 2.4.1929.
Министар аграрне реформе Лазар Радивојевић заступник, до 14.1.1929.
Ото Франгеш заступник
Министар саобраћаја Антон Корошец до 5.8.1929.
Лазар Радивојевић
Министар при Председништву Министарског савета Милан Сршкић од 16.2.1931.
Министар без портфеља Никола Т. Узуновић
Министар без портфеља Коста Кумануди од 3.4.1929. до 16.2.1931.
Министар без портфеља Мате Дринковић од 19.5.1930. до ?
Министар без портфеља Ото Франгеш од 19. 5. 1930. до 16.2.1931.
Министар без портфеља Иван Швегл од 20. 5. 1930. до 16.2.1931.
Министар без портфеља Мирко Најдорфер од 20. 5. 1930. до 19. 6. 1931.
Министар без портфеља Никола Прека од 19.6.1931.
Министар без портфеља Станко Шврљуга од 19.6.1931.
Министар без портфеља Коста Л. Тимотијевић од 2.9.1931.
Министар без портфеља Андра Станић од 2.9.1931.
Министар без портфеља Иван Пуцељ од 2.9.1931.
Министар без портфеља Иван Палачек од 2.9.1931.
Министар без портфеља Павао Матица од 2.9.1931.
Министар без портфеља Авдо Хасанбеговић од 2.9.1931.

Види још уреди

Литература уреди

Спољашње везе уреди