Popis stanovništva u Hrvatskoj 2011.

Popis stanovništva u Hrvatskoj 2011. godine sproveden je od 1. do 28. aprila 2011, prema stanju na dan 31. marta. Popis je sproveden na temelju Zakona o Popisu stanovništva i domaćinstava u Republici Hrvatskoj 2011. godine (Narodne novine, broj 92/10.)[1] Popisom su se obuhvatile sljedeće jedinice popisa: stanovništvo, domaćinstva, stanovi i ostale stambene jedinice.[2]

Državni zavod za statistiku objavio je rezultate krajem decembra 2012. godine. Oni se odnose na broj stanovnika prema polu, starosti, državljanstvu, narodnosti, vjeri i maternjem jeziku. Ostale podatke Popisa 2011, Državni zavod za statistiku planira da objavi naknadno tokom 2013. godine.[1]

Rezultati уреди

Po popisu stanovništva 2011. godine na površini od 56.542 km² u Hrvatskoj je živjelo 4.284.889 stanovnika. Gustina naseljenosti je 75,8 stanovnika/km².[1]

Nacionalna pripadnost уреди

Po metodološkim objašnjenjima Državnog zavoda za statistiku, narodnost je definisana kao obilježje koje označava pripadnost pojedinca narodu ili etničkoj grupi. Narodnost se tumači i kao osjećaj pripadnosti društvenoj zajednici (narodu) koju obilježava etničko, jezično i kulturno srodstvo njezinih pripadnika te svijest o cjelovitosti vlastite zajednice i njezine posebnosti u odnosu prema drugim takvim zajednicama.[1]

Popis stanovništva u Hrvatskoj 2011. godine[1]
Narod Broj
stanovnika
%
Hrvati 3.874.321 90,42%
Albanci 17.513 0,41%
Austrijanci 297 0,01%
Bošnjaci 31.479 0,73%
Bugari 350 0,01%
Crnogorci 4.517 0,11%
Česi 9.641 0,22%
Italijani 17.807 0,42%
Mađari 14.048 0,33%
Makedonci 4.138 0,10%
Nemci 2.965 0,07%
Poljaci 672 0,02%
Romi 16.975 0,40%
Rumuni 435 0,01%
Rusi 1.279 0,03%
Rusini 1.936 0,05%
Slovaci 4.753 0,11%
Slovenci 10.517 0,25%
Srbi 186.633 4,36%
Turci 367 0,01%
Ukrajinci 1.878 0,04%
Vlasi 29 <0,01%
Jevreji 509 0,01%
Ostali1 8.052 0,19%
Izjasnili se u smislu vjerske pripadnosti2 10.182 0,24%
Regionalna pripadnost3 27.225 0,64%
Neraspoređeno4 731 0,02%
Ne izjašnjavaju se5 26.763 0,62%
Nepoznato5 8.877 0,21%
Ukupno 4.284.889 100%
1Pripadnici naroda, koji ne pripadaju nacionalnim manjinama Hrvatske

2Izjašnjavanje popisnika kao Musliman grupisano je kao vjerska pripadnost[3]

3Popisanici se izjasnili kao Hercegovci, Dalmatinci, Zagorci, Istrijani, Primorci, Slavonci, Međimurci,…[3]

4Odgovor popisanika nije bilo moguće svrstati

5Popisane osobe, koje se nisu željele nacionalno izjasniti

6Popisane osobe nepoznate nacionalne pripadnosti

Maternji jezik уреди

Popis stanovništva u Hrvatskoj 2011. godine[1]
Jezik Broj
stanovnika
%
Hrvatski 4.096.305 95,60%
Hrvatskosrpski 3.059 0,07%
Albanski 17.069 0,40%
Bosanski 16.856 0,39%
Bugarski 293 0,01%
Crnogorski 876 0,02%
Češki 6.292 0,15%
Italijanski 18.573 0,43%
Mađarski 10.231 0,24%
Makedonski 3.519 0,08%
Njemački 2.986 0,07%
Poljski 639 0,01  %
Romski 14.369 0,34%
Rumunski 955 0,02%
Ruski 1.592 0,04%
Rusinski 1.472 0,03%
Slovački 3.792 0,09%
Slovenački 9.220 0,22%
Srpski 52.879 1,23%
Srpskohrvatski 7822 0,18%
Turski 342 0,01%
Ukrajinski 1.008 0,02%
Vlaški 14 <0,01%
Hebrejski 30 <0,01%
Ostali jezici 5.367 0,13%
Nepoznato 9.329 0,22%
Ukupno 4.284.889 100%

Izvori уреди

Spoljašnje veze уреди