Списак народних хероја одликованих у току НОР-а

Орден народног хероја
Овај чланак је део чланка Списак народних хероја.

Списак народних хероја одликованих у току Народноослободилачког рата даје преглед свих проглашених и одликованих народних хероја Југославије, од марта 1942. до половине маја 1945. године.

Орден народног хероја, тзв „руски модел”, израђиван у Совјетском Савезу 1944. године

Орден народног хероја био је највише одликовање за храброст Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ) и додељиван је за херојске заслуге у току Народноослободилачког рата. Установљен је 15. августа 1943. указом Врховног штаба НОВ и ПОЈ, а пре тога постојало је звање народног хероја, установљено крајем 1941. године. Од 1942. до 1990. орден је додељен укупно 1.394 пута, од чега је одликовано укупно 1.323 бораца и руководилаца Народноослободилачке војске и партизанских одреда Југославије (НОВ и ПОЈ), као и 22 страних држављана.

Одлуке о проглашењу народних хероја у току Народноослободилачког рата најпре је доносио Врховни штаб НОВ и ПОЈ, а од Другог заседања АВНОЈ-а, 29. новембра 1943, Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије. За првог народног хероја проглашен је марта 1942. Петар Лековић, борац Друге пролетерске бригаде. Он је одликован за живота, али је погинуо јуна исте године. До краја Народноослободилачког рата, маја 1945, одликовано је укупно 106 особа, односно свега 7,8% од укупног броја одликованих лица (1.345). Од 106 одликованих њих 97 су били припадници НОВ и ПО Југославије, 7 припадници совјетске Црвене армије и 2 припадници НОВ Албаније. Већину одликованих хероја у току НОР чинили су мушкарци, док су свега троје биле жене — Марија Бурсаћ, Соња Маринковић и Вукица Митровић.

Број одликованих народних хероја се до краја 1945. попео са 106, на 163 особе, али је највећи број народних хероја, њих 1.091 (81%), одликован у периоду од 1951. до 1953. и то најчешће постхумно. Међу првим народним херојима налазили су се истакнути борци и руководиоци НОВ и ПОЈ, као и организатори устанка, од којих су многи одликовани свега пар месеци после погибије, а један мали број и за живота.

Већина народних хероја одликованих у току НОР одликована је постхумно — њих 82, док су свега 24 била жива у тренутку одликовања. По завршетку Народноослободилачког рата, маја 1945. била су жива 23 народна хероја, од чега 16 припадника НОВ и ПОЈ и 7 припадника совјетске Црвене армије. Од припадника НОВ и ПОЈ живи су били — Микан Марјановић и Милоје Милојевић, одликовани 1942. године; Стане Семич Даки, одликован 1943. године; Стојан Грујичић Јаруга, Бошко Каралић, Иван Хариш, Лазар Штековић, Јосип Броз Тито, Душан Пекић и Саво Станојевић, одликовани 1944. године; Милан Жежељ, Данило Јауковић, Ђуран Ковачевић, Лазар Лопичић, Мирко Роквић Шоша и Антон Видмар Лука. Од припадника Црвене армије живи су били — Павел Јакимов, Борис Калинкин, Александар Шорников, Владимир Жданов, Семјон Козак, Андреј Витрук и Григориј Охрименко.

Одликовани

уреди

Одликовани 1942. године

уреди
Народни хероји Југославије проглашени током 1942. године
датум проглашења доносилац одлуке о проглашењу објављено у
рб народни херој функција у тренутку одликовања реф
март 1942. Врховни штаб НОП и ДВЈ и Централни комитет КП Југославије Билтен Врховног штаба“ број 14-15
1 Петар Лековић заменик команданта Првог батаљона Друге пролетерске ударне бригаде жив [1][2]
август 1942. Врховни штаб НОП и ДВЈ „Билтен Врховног штаба“ број 17-18-19
2 Саво Беловић командант батаљона у Јужнохерцеговачком партизанском одреду мртав — погинуо маја 1942. [3]
3 Анте Јонић командант Првог ударног батаљона средње Далмације мртав — погинуо 5. августа 1942. [3]
4 Раде Кончар секретар ЦК КП Хрватске и члан ЦК КП Југославије мртав — стрељан 22. маја 1942. [3]
5 Шпиро Мугоша заменик команданта Четврте пролетерске црногорске ударне бригаде мртав — погинуо 13. августа 1942. [3]
6 Ђуро Петровић командир чете у Четвртој пролетерској црногорској ударној бригади мртав — погинуо 13. августа 1942. [4]
7 Данило Солдатић командир чете у Столачком партизанском батаљону мртав — погинуо 17. маја 1942. [3]
8 Младен Стојановић начелник Оперативног штаба за Босанску крајину мртав — убијен 2. априла 1942. [3]
9 Здравко Челар командант Пролетерског батаљона Босанске крајине мртав — стрељан јула 1942. [4]
10 Симо Шолаја командант Другог батаљона Трећег крајишког партизанског одреда мртав — погинуо 11. августа 1942. [4]
6. септембар 1942. Врховни штаб НОП и ДВЈ „Билтен Врховног штаба“ број 20-21-22
11 Данило Ђокић заменик команданта Романијског партизанског одреда мртав — погинуо новембра 1941. [5]
12 Слободан Принцип командант Оперативног штаба за источну Босну и члан Главног штаба НОПО Босне и Херцеговине мртав — умро маја 1942. [5]
13 Милан Симовић борац Прве пролетерске ударне бригаде мртав — убијен 21. јануара 1942. [5]
9. септембар 1942. Врховни штаб НОП и ДВЈ „Билтен Врховног штаба“ број 20-21-22
14 Михаило Ђурић командир Треће чете Трећег батаљона Друге крајишке ударне бригаде мртав — погинуо августа 1942. [5]
6. новембар 1942. Врховни штаб НОВ и ПОЈ „Билтен Врховног штаба“ број 20-21-22
15 Милоје Милојевић заменик команданта Шестог београдског батаљона Прве пролетерске ударне бригаде жив [6]
7. новембар 1942. Врховни штаб НОВ и ПОЈ „Билтен Врховног штаба“ број 20-21-22
16 Микан Марјановић командир Прве чете Првог батаљона Прве крајишке пролетерске ударне бригаде жив [5]
у току 1942. године проглашено је 16 народних хероја

Одликовани 1943. године

уреди
Народни хероји Југославије проглашени током 1943. године
датум проглашења доносилац одлуке о проглашењу објављено у
рб народни херој функција у тренутку одликовања реф
30. април 1943. Врховни штаб НОВ и ПОЈ Билтен Врховног штаба“ број 23-27
1 Живко Бронзић командант Првог ударног батаљона Седме банијске ударне бригаде мртав — погинуо 2. фебруара 1943. [7]
2 Зарија Вујошевић водник у Првој чети Четвртог батаљона Пете пролетерске црногорске ударне бригаде мртав — погинуо фебруара 1943. [7]
3 Алекса Дејовић политички комесар Друге пролетерске ударне бригаде мртав — умро 9. априла 1943. [7]
4 Перо Ћетковић командант Треће ударне дивизије мртав — погинуо 28. марта 1943. [7]
6. јул 1943. Врховни штаб НОВ и ПОЈ „Билтен Врховног штаба“ број 29-31
5 Сава Ковачевић пуковник и командант Треће ударне дивизије мртав — погинуо 13. јуна 1943. [8]
6 Никола Мараковић Нина пуковник и командант Седме банијске ударне бригаде мртав — погинуо 13. јуна 1943. [9]
15. октобар 1943. Врховни штаб НОВ и ПОЈ, на предлог Штаба Петог корпуса „Билтен Врховног штаба“ број 33
7 Марија Бурсаћ борац-бомбаш Друге чете Првог батаљона Десете крајишке ударне бригаде мртва — умрла 23. септембра 1943. [10]
20. октобар 1943. Врховни штаб НОВ и ПОЈ, на предлог Главног штаба НОВ и ПО Словеније „Билтен Врховног штаба“ број 33
8 Стане Семич Даки потпуковник и командант Прве словеначке ударне бригадеТоне Томшич жив [10]
25. октобар 1943. Врховни штаб НОВ и ПОЈ, а на предлог Главног штаба НОВ и ПО Словеније „Билтен Врховног штаба“ број 32
9 Предраг Јевтић командант командант Петнаесте словеначке дивизије мртав — погинуо 31. јула 1943. [11]
10 Иван Кавчич Нанде заменик политичког комесара Главног штаба НОВ и ПО Словеније мртав — погинуо 31. јула 1943. [11]
11 Антон Тоне Томшич организациони секретар Централног комитета КП Словеније мртав — стрељан 21. маја 1942. [11]
12 Милован Шарановић начелник Главног штаба НОВ и ПО Словеније мртав — погинуо 31. јула 1943. [11]
13 Љубомир Љубо Шерцер командант Мокрешке партизанске чете мртав — стрељан 22. децембра 1941. [11]
14 Славко Шландер члан ЦК КП Словеније и секретар ПК КП Словеније за северну Словенију мртав — стрељан 24. августа 1941. [11]
25. октобар 1943. Врховни штаб НОВ и ПОЈ, а на предлог Главног штаба НОВ и ПО Војводине „Билтен Врховног штаба“ број 33
15 Соња Маринковић члан Покрајинског комитета КПЈ за Војводину мртва — стрељана 31. јула 1941. [10]
16 Бошко Палковљевић Пинки истакнути партизански борац из Срема мртав — погинуо 10. јуна 1942. [10]
17 Станко Пауновић Вељко политички комесар Фрушкогорског партизанског одреда мртав — погинуо 31. августа 1942. [10]
18 Радивој Ћирпанов члан Бироа Покрајинског комитета КПЈ за Војводину мртав — погинуо 5. октобра 1941. [10]
19 Јанко Чмелик члан Окружног комитета КПЈ за Срем мртав — стрељан 12. маја 1942. [10]
у току 1943. године проглашено је 19 народних хероја

Одликовани 1944. године

уреди
Народни хероји Југославије проглашени и одликовани током 1944. године
датум проглашења доносилац одлуке о проглашењу објављено у
рб народни херој функција у тренутку одликовања реф
18. април 1944. Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије Билтен Врховног штаба“ број 37-39
1 Павле Горанин Илија   потпуковник НОВЈ; политички комесар 27. источнобосанске дивизије мртав — погинуо 2. јануара 1944. [12]
2 Јанко Премрл Војко   командант Прве приморске бригаде мртав — умро 22. фебруара 1943. [13]
20. мај 1944. Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије „Билтен Врховног штаба“ број 46-47
3 Миодраг Миловановић Луне   мајор НОВЈ; заменик команданта Друге пролетерске ударне бригаде мртав — погинуо априла 1944. [14]
25. септембар 1944. Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије „Билтен Врховног штаба“ број 44-45
4 Рифат Бурџовић   заменик политичког комесара Треће пролетерске ударне бригаде мртав — убијен 2. октобра 1942. [15]
5 Славиша Вајнер Чича   командант Романијског партизанског одреда мртав — погинуо 21. јануара 1941. [15]
6 Стојан Грујичић Јаруга   старији водник НОВЈ; заменик команданта Четвртог батаљона Једанаесте крајишке ударне бригаде жив [15]
7 Милош Дудић   потпуковник НОВЈ и командант Прве шумадијске бригаде мртав — умро јануара 1944. [15]
8 Милан Илић Чича   Петог батаљона Прве пролетерске ударне бригаде мртав — погинуо 21. јануара 1942. [15]
9 Душан Јерковић   командант Ужичког партизанског одреда мртав — погинуо 29. новембра 1941. [15]
10 Бошко Каралић   поручник НОВЈ; командир чете у Петој крајишкој козарској бригади жив [15]
11 Филип Кљајић Фића   политички комесар Прве пролетерске дивизије мртав — погинуо 5. јула 1943. [15]
12 Владимир Кнежевић   командант Треће пролетерске ударне бригаде мртав — убијен 2. октобра 1942. [15]
13 Ратко Митровић   политички комесар Чачанског партизанског одреда мртав — обешен 11. децембра 1941. [15]
14 Иван Хариш   пуковник НОВЈ; командант Групе диверзантских одреда Главног штаба НОВ и ПО Хрватске жив [15]
7. септембар 1944. Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије -
15 Павел Јакимов   грдијски капетан Ратног ваздухопловства Црвене армије; навигатор авиона у Првој ваздухопловној дивизији; Херој Совјетског Савеза жив [16]
16 Борис Калинкин   гардијски капетан Ратног ваздухопловства Црвене армије; други пилот у Првој ваздухопловној дивизији; Херој Совјетског Савеза жив [16]
17 Александар Шорников   гардијски мајор Ратног ваздухопловства Црвене армије; пилот у Првој ваздухопловној дивизији; Херој Совјетског Савеза жив [16]
6. новембар 1944. Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије -
18 Владимир Жданов   гардијски генерал-лајтант тенковских јединица Црвене армије; командант 4. гардијског механизованог корпуса; Херој Совјетског Савеза жив [16]
19 Семјон Козак   гардијски генерал-мајор; командант 73. гардијске стрељачке дивизије; Херој Совјетског Савеза жив [16]
11. новембар 1944. Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије „Билтен Врховног штаба“ број 46-47
20 Франц Розман Стане   генерал-лајтант НОВЈ; командант Главног штаба НОВ и ПО Словеније мртав — погинуо 7. новембра 1944. [17]
15. новембар 1944. Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије „Билтен Врховног штаба“ број 46-47
21 Махмут Ибрахимпашић Машо   мајор НОВЈ; политички комесар Пете крајишке ударне бригаде мртав — погинуо 19. октобра 1944. [14]
22 Лазо Штековић   водник НОВЈ; водник у Петој крајишкој ударној бригади жив [14]
18. новембар 1944. Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије „Билтен Врховног штаба“ број 46-47
23 Иво Лола Рибар   члан Врховног штаба НОВ и ПОЈ, председник Земљског одбора УСАОЈ-а и секретар Централног комитета СКОЈ-а мртав — погинуо 27. новембра 1943. [17]
19. новембар 1944. Председништво АВНОЈ-а, на предлог АСНО Србије „Билтен Врховног штаба“ број 46-47
24 Јосип Броз Тито   маршал Југославије и Врховни командант НОВ и ПОЈ жив [18]
5. децембар 1944. Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије „Билтен Врховног штаба“ број 46-47
25 Иван Лавчевић-Лучић   члан Покрајинског комитета КПХ за Даламцију мртав — убијен 23. децембра 1942. [19]
26 Тоза Марковић   политички комесар Главног штаба НОП одреда Војводине мртав — обешен 9. фебруара 1943. [19]
27 Жарко Зрењанин   члан ЦК КПЈ и политички секретар ПК КПЈ за Војводину мртав — погинуо 4. новембра 1942. [19]
6. децембар 1944. Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије „Билтен Врховног штаба“ број 46-47
28 Маријан Бадел   мајор НОВЈ; политички комесар бригаде „Фрањо Огулинац Сељо“ мртав — погинуо 22. јуна 1944. [19]
29 Васиљ Гаћеша   командант Банијског партизнаског одреда мртав — погинуо 29. априла 1942. [19]
30 Милисав Дакић   заменик команданта Четврте кордунашке бригаде мртав — погинуо 21. марта 1943. [19]
31 Милош Кљајић   капетан НОВЈ; командант Прве кордунашке бригаде мртав — погинуо 14. јула 1944. [19]
32 Душан Пекић   мајор НОВЈ; командант Дванаесте славонске ударне дивизије жив [19]
33 Мирко Поштић   командант Првог батаљона Првог кордунашког одреда мртав — погинуо 20. марта 1942. [19]
34 Саво Станојевић   мајор НОВЈ; командант батаљона у Петој пролетерској црногорској ударној бригади жив [19]
у току 1944. године проглашено је и одликовано 34 народних хероја

Одликовани 1945. године

уреди
Народни хероји Југославије проглашени и одликовани током 1945. године
датум проглашења доносилац одлуке о проглашењу објављено у
рб народни херој функција у тренутку одликовања реф
12. јануар 1945. Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије, Указ 100/45 „Службени лист МНО“ број 1-3
1 Милан Жежељ   потпуковник НОВЈ; командант Гардијске бригаде жив [20]
2 Вељко Лукић Курјак   командант Седамнаесте мајевичке бригаде мртав — убијен јуна 1944. [20]
3 Војислав Манојловић   пушкомитраљезац у Трећој српској пролетерској ударној бригади мртав — умро септембра 1944. [20]
29. јануар 1945. Председништво АВНОЈ-а, на предлог маршала Јосипа Броза Тита, Указ 118/45 „Службени лист МНО“ број 1-3
4 Андреј Витрук   гардијски генерал-мајор Ратног ваздухопловства Црвене армије; командант Десете гардијске јуришне авијацијске дивизије; Херој Совјетског Савеза жив [20]
12. фебруар 1945. Председништво АВНОЈ-а, на предлог маршала Јосипа Броза Тита, Указ 142/45 „Службени лист МНО“ број 1-3
5 Војо Кушић   припадник НОВ Албаније; организатор ударних група у Тирани мртав — убијен 7. октобра 1944. [21]
6 Решид Чолаку   припадник НОВ Албаније; командант батаљона мртав — погинуо 16. јула 1943. [21]
6. март 1945. Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије, Указ 154/45 „Службени лист МНО“ број 1-3
7 Боро Вукмировић   члан Главног штаба партизанских одреда за Косово и Метохију мртав — стрељан 10. априла 1943. [21]
8 Рамиз Садику   члан Главног штаба партизанских одреда за Косово и Метохију мртав — стрељан 10. априла 1943. [21]
13. март 1945. Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије, Указ 162/45 „Службени лист МНО“ број 1-3
9 Крсто Бајић   мајор НОВЈ; политички комесар Треће крајишке пролетерске ударне бригаде мртав — погинуо 23. августа 1944. [22]
10 Богдан Болта   десетар у Првој личкој пролетерској ударној бригади мртав — погинуо 11. септембра 1944. [22]
11 Милорад Бонџулић   командант Трећег батаљона Друге пролетерске ударне бригаде мртав — погинуо 10. августа 1943. [22]
12 Душан Дугалић   командант Трећег батаљона Друге пролетерске ударне бригаде мртав — погинуо 14. јула 1942. [22]
13 Фадил Јахић Шпанац   политички комесар Мајевичког партизанског одреда мртав — убијен 20. фебруара 1942. [22]
14 Данило Јауковић   мајор НОВЈ; командант Пете санџачке ударне бригаде жив [22]
15 Ђуран Ковачевић   мајор НОВЈ; командант Другог батаљона Треће крајишке пролетерске ударне бригаде жив [22]
16 Раде Кондић   мајор НОВЈ; командант Пете крајишке козарске ударне бригаде мртав — погинуо 30. августа 1944. [22]
17 Лазар Лопичић   поручник НОВЈ; командир чете у Првом батљаону Четврте пролетерске ударне бригаде жив [22]
18 Иван Марковић Ирац   командант Мајевичког партизанског одреда мртав — убијен 20. фебруара 1942. [22]
19 Тихомир Матијевић   командир чете у Другој пролетерској ударној бригади мртав — погинуо 16. априла 1943. [22]
20 Саво Машковић   мајор НОВЈ; командант Осме црногорске бригаде мртав — погинуо 4. децембра 1944. [22]
21 Владимир Радовановић   водник НОВЈ; бомбаш и пушкомитраљезац Првог батаљона Друге пролетерске бригаде мртав — погинуо 3. марта 1943. [22]
22 Мирко Роквић Шоша   водник НОВЈ; командир чете у Трећој крајишкој ударној бригади жив [22]
23 Милан Станивуковић   пуковник НОВЈ; командант Дванаесете славонске дивизије мртав — погинуо 27. децембра 1944. [22]
24 Никола Совиљ Нина   заменик команданта батаљона у Трећој личкој пролетерској ударној бригади мртав — погинуо 9. августа 1944. [22]
25 Владо Ћетковић   генерал-мајор НОВЈ; командант Осмог далматинског корпуса мртав — погинуо 20. октобра 1944. [22]
26 Милорад Умјеновић   заменик политичког комесара Другог батаљона Друге пролетерске ударне бригаде мртав — погинуо 4. децембра 1944. [22]
27 Богољуб Чукић   заменик команданта Првог батаљона Друге пролетерске ударне бригаде мртав — погинуо августа 1943. [22]
30. април 1945. Председништво АВНОЈ-а, на предлог маршала Јосипа Броза Тита, Указ 183/45 „Службени лист МНО“ број 4-7
28 Григориј Охрименко   капетан друге класе Ратне морнарице Црвене армије; командант бригаде миноловаца у Дунавској ратној флоти жив [23]
9. мај 1945. Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије, Указ 195/45 „Службени лист МНО“ број 4-7
29 Милан Благојевић Шпанац   командант Првог шумадијског партизанског одреда мртав — убијен 20. октобра 1941. [23]
30 Антон Видмар Лука   потпуковник ЈА; командант Осамнаесте словеначке дивизије жив [23]
31 Вељко Дугошевић   командант Пожаревачког партизанског одреда мртав — погинуо 18. новембра 1941. [23]
32 Бранко Крсмановић   члан Главног штаба НОП одреда Србије мртав — погинуо 8. августа 1941. [23]
33 Милинко Кушић   политички комесар Четврте крајишке дивизије мртав — убио се маја 1943. [23]
34 Стојан Љубић   командант Друге јужноморавске бригаде мртав — погинуо 15. децембра 1943. [23]
35 Вукица Митровић   чланица Покрајинског комитета КПЈ за Србију мртва — стрељана 17. децембра 1941. [23]
36 Ратко Павловић Ћићко   командант Другог јужноморавског партизанског одреда мртав — погинуо 26. априла 1943. [23]
37 Винко Симончич   капетан НОВЈ; командант Четрнаесте словеначке дивизије мртав — умро новембра 1944. [23]
38 Ђуро Стругар   секретар Месног комитета КПЈ за Београд мртав — убијен септембра 1941. [23]
у периоду од јануара до 9. маја 1945. године проглашено је и одликовано 38 народних хероја
 • Списак народних хероја одликованих у периоду од 17. маја до краја децембра 1945. године можете видети овде.

Референце

уреди
 1. ^ Tito 9 1981, стр. 67.
 2. ^ Зборник НОР 1949, стр. 139.
 3. ^ а б в г д ђ Зборник НОР 1949, стр. 173.
 4. ^ а б в Зборник НОР 1949, стр. 174.
 5. ^ а б в г д Зборник НОР 1949, стр. 219.
 6. ^ Зборник НОР 1949, стр. 218.
 7. ^ а б в г Зборник НОР 1949, стр. 228.
 8. ^ Зборник НОР 1949, стр. 302.
 9. ^ Зборник НОР 1949, стр. 301.
 10. ^ а б в г д ђ е Зборник НОР 1949, стр. 357.
 11. ^ а б в г д ђ Зборник НОР 1949, стр. 340.
 12. ^ Зборник НОР 1949, стр. 403.
 13. ^ Зборник НОР 1949, стр. 402.
 14. ^ а б в Зборник НОР 1949, стр. 533.
 15. ^ а б в г д ђ е ж з и ј Зборник НОР 1949, стр. 486.
 16. ^ а б в г д Војна енциклопедија 5 1973, стр. 767.
 17. ^ а б Зборник НОР 1949, стр. 532.
 18. ^ Зборник НОР 1949, стр. 531.
 19. ^ а б в г д ђ е ж з и Зборник НОР 1949, стр. 534.
 20. ^ а б в г Зборник НОР 1949, стр. 627.
 21. ^ а б в г Зборник НОР 1949, стр. 628.
 22. ^ а б в г д ђ е ж з и ј к л љ м н њ о п Зборник НОР 1949, стр. 626.
 23. ^ а б в г д ђ е ж з и ј Зборник НОР 1949, стр. 638.

Литература

уреди