Председништво СР Србије

Председништво Социјалистичке Републике Србије је био назив за колективног шефа државе у Социјалистичкој Републици Србији, од 1974. до 1990. године.

Иако је Србија постала Република, још 1945. године, као и остале републике СФР Југославије није имала функцију председника Републике већ је функцију шефа државе обављао најпре председник Президијума Народне скупштине, од 1945. до 1953, а потом председник Народне скупштине, од 1953. до 1974. године. Уставом СР Србије из 1974. године уведено је Председништво СР Србије, које је имало председника и потпредседника. Оно је настало по узору на Председништво СФРЈ, формирано 1971. године.

Председништво СР Србије је имало 15 чланова — 11 које је бирала Скупштина и четири по положају. У прво време мандат председника и чланова Председништва је био четири, а потом две године. У периоду од 1974. до 1990. године на челу Председништва СР Србије налазило се осам председника.

ИсторијатУреди

 
Зграда „Новог двора“ у Београду, у којој је било средиште Председнишрва СР Србије, а данас Председништво Републике Србије

Прво Председништво СР Србије конститусано је 6. маја 1974. године избором 11 чланова Председништва, које је бирала Скупштина СР Србије. Поред 11 изабраних чланова, који су изабрани на основу предлога Републичке конференције Социјалистичког савеза радног народа Србије (ССРНС) чланови Председништва су били и чланови по положају — председник Скупштине СР Србије, председник Централног комитета Савеза комуниста Србије и председници Председништва САП Војводине и САП Косова.

Мандат члана Председништва је био четири године и он није могао бити биран више од два пута. Мандат председника Председништва је био најпре четири, а потом годину дана. Председника и потпредседника Председништва су најпре бирали чланови Председништва, на основу предлога Кандидационе комисије Социјалистичког савеза радног народа Србије, а потом Скупштина СР Србије.

Чланови Председништва СР СрбијеУреди

1974—1978Уреди

Прво Председништво Социјалистичке Републике Србије, изабрано 6. маја 1974. године сачињавали су:

 • Чланови које је изабрала Скупштина:
 1. Драгослав Марковић, председник
 2. Милија Радованоић, потпредседник
 3. Спасенија Цана Бабовић, члан
 4. др Најдан Пашић, члан
 5. Петар Зечевић, члан
 6. Петар Јовановић, члан
 7. Рајко Јечменица, члан
 8. Љубомир Петровић Мингеј, члан
 9. Селмо Хашимбеговић, члан
 10. Александар Хорват, члан
 11. Бранислав Шкембаревић, члан
 • Чланови по положају:
 1. председник Скупштине СР Србије — Живан Васиљевић
 2. председник ЦК СК Србије — Тихомир Влашкалић
 3. председник Председништва САП Војводине — Радован Влајковић (члан Председништва од новембра 1974)
 4. председник Председништва САП Косова — Џавид Нимани

1978—1982Уреди

Председништво Социјалистичке Републике Србије, изабрано 5. маја 1978. године сачињавали су:

 • Чланови које је изабрала Скупштина:
 1. Добривоје Видић, председник
 2. Бранко Пешић, потпредседник
 3. Добривоје Бошковић, члан
 4. др Најдан Пашић, члан
 5. Риста Јовановић, члан
 6. Драгомир Николић Аца, члан
 7. Рајко Јечменица, члан
 8. Љубомир Петровић Мингеј, члан
 9. др Драгутин Тешић, члан
 10. Ида Сабо, члан
 11. Бранислав Шкембаревић, члан
 • Чланови по положају:
 1. председник Скупштине СР Србије — Душан Чкребић
 2. председник ЦК СК Србије — Тихомир Влашкалић
 3. председник Председништва САП Војводине — Радован Влајковић, до новембра 1982, а потом Предраг Владисављевић
 4. председник Председништва САП Косова — Џавид Нимани, до августа 1981, а потом Али Шукрија

1982—1984Уреди

Председништво Социјалистичке Републике Србије, изабрано 1982. године сачињавали су:

 • Чланови које је изабрала Скупштина:
 1. Никола Љубичић, председник
 2. Радован Пантовић, потпредседник
 3. Риста Јовановић, члан
 4. Павле Кртенић, члан
 5. Вељко Марковић, члан
 6. Стојан Миленковић, члан
 7. Олга Николић, члан
 8. Синан Сахити, члан
 9. др Драгутин Тешић, члан
 10. Виобран Станојевић, члан
 • Чланови по положају:
 1. председник Скупштине СР Србије — Бранко Пешић
 2. председник ЦК СК Србије — Тихомир Влашкалић
 3. председник Председништва САП Војводине — Данило Кекић, до маја 1983, а потом Ђорђе Радосављевић
 4. председник Председништва САП Косова — Кољ Широка, до маја 1983, а потом Шефћет Јашари

1984—1986Уреди

Председништво Социјалистичке Републике Србије, изабрано 1984. године сачињавали су:

 • Чланови које је изабрала Скупштина:
 1. Душан Чкребић, председник
 • Чланови по положају:
 1. председник Скупштине СР Србије — Слободан Глигоријевић
 2. председник ЦК СК Србије — Иван Стамболић
 3. председник Председништва САП Војводине — Нандор Мајор, до маја 1985, а потом Предраг Владисављевић
 4. председник Председништва САП Косова — Шефкет Небих Гаши, до маја 1985, а потом Бранислав Шкембаревић

1986—1987Уреди

Председништво Социјалистичке Републике Србије, изабрано 5. маја 1986. године сачињавали су:

 • Чланови које је изабрала Скупштина:
 1. Иван Стамболић, председник
 2. Вукоје Булатовић, потпредседник
 3. Љубиша Игић, члан
 4. Зоран Пјанић, члан
 5. Љубинка Трговчевић
 • Чланови по положају:
 1. председник Скупштине СР Србије — Бранислав Иконић
 2. председник ЦК СК Србије — Слободан Милошевић
 3. председник Председништва САП Војводине — Ђорђе Радосављевић
 4. председник Председништва САП Косова — Бајрам Селани

1987—1988Уреди

Председништво Социјалистичке Републике Србије, изабрано 5. маја 1987. године сачињавали су:

 • Чланови које је изабрала Скупштина:
 1. Иван Стамболић, председник до 17. децембра 1987. године, потом Петар Грачанин
 2. Вукоје Булатовић, потпредседник
 3. Љубиша Игић, члан
 4. Зоран Пјанић, члан
 5. Љубинка Трговчевић, члан (разрешена са функције 25. октобра 1988. године)
 • Чланови по положају:
 1. председник Скупштине СР Србије — Борисав Јовић
 2. председник ЦК СК Србије — Слободан Милошевић
 3. председник Председништва САП Војводине — Ђорђе Радосављевић
 4. председник Председништва САП Косова — Бајрам Селани

1988—1989Уреди

Председништво Социјалистичке Републике Србије, изабрано 5. маја 1988. године сачињавали су:

 • Чланови које је изабрала Скупштина:
 1. Петар Грачанин, председник до 28. марта 1989. године, потом Љубиша Игић
 2. Слободан Милошевић, председник од 8. маја 1989. године
 3. Александар Митровић, потпредседник (разрешен са функције 28. марта 1989. године)
 4. Љубиша Игић, члан, а потом председник од 28. марта до 8. маја 1989.
 5. др Мирослав Ђорђевић, члан (изабран 8. маја 1989. године)
 6. Михаљ Кертес, члан (изабран 8. маја 1989. године)
 • Чланови по положају:
 1. председник Скупштине СР Србије — Борисав Јовић, до маја 1989, а потом Зоран Соколовић
 2. председник ЦК СК Србије — Слободан Милошевић, до маја 1989, а потом Богдан Трифуновић
 3. председник Председништва САП Војводине — Нандор Мајор, до маја 1989, а потом Југослав Костић
 4. председник Председништва САП Косова — Ремзи Кољгеци, до априла 1989, а потом Хисен Кајдомчај

1989—1990Уреди

Председништво Социјалистичке Републике Србије, изабрано 5. децембра 1989. године сачињавали су:

 1. Слободан Милошевић
 • Чланови које је изабрала Скупштина:
 1. Александар Бакочевић, члан
 2. др Јуриј Бајец, члан
 3. Слободан Вучетић, члан
 4. др Мирослав Ђорђевић, члан
 5. Скендер Карахода, члан
 6. Михаљ Кертес, члан
 • Чланови по положају:
 1. председник Скупштине СР Србије — Зоран Соколовић
 2. председник ЦК СК Србије — Богдан Трифуновић
 3. председник Председништва САП Војводине — Југослав Костић
 4. председник Председништва САП Косова — Хисен Кајдомчај

ЛитератураУреди

 • Устав СР Србије, Устав САП Војводине и Устав САП Косова са Уставним законима за спровођење устава. „Службени лист СФРЈ“ Београд, 1974. година.
 • Хронологија Радничког покрета и СКЈ 1919-1979 (књига трећа). „Институт за савремену историју“ Београд и „Народна књига“ Београд, 1980. година.