Административна организација Смедерева

Након Другог светског рата, Смедерево је добило значајну улогу као административни центар. Пре тога Смедерево је са својом облашћу припадало Дунавској бановини (седиште Нови Сад). Током Другог светског рата Смедерево је било седиште дела Дунавске бановине који је био окупиран искључиво од стране немачке војске (Шумадија, Браничево и Банат, који је касније установљен као посебна аутономна регија под влашћу Банатских Немаца). Од 1945. године новостворена држава ФНРЈ, а потом и СФРЈ, подељена је на области (крајеве) чији су саставни делови биле општине. Смедерево је после 1945. године постало седиште Смедеревске области, која је обухватала град Смедерево (насеље Смедерево и њему припадајућа насеља – данашња приградска насеља) и још 7 општина.

Административна подела Смедеревске области (1945–1964)Уреди

Град Смедерево са припадајућим насељима (данашња приградска насеља)Уреди

Смедерево

Општина Колари са припадајућим насељимаУреди

Колари

Општина Мала Крсна са припадајућим насељимаУреди

Мала Крсна

Општина Сараорци са припадајућим насељимаУреди

Сараорци

Општина Азања са припадајућим насељимаУреди

Азања (сада припада општини Смедеревска Паланка)

Општина Велика Плана са припадајућим насељимаУреди

Велика Плана

Општина Смедеревска Паланка са припадајућим насељимаУреди

Смедеревска Паланка

Општина Младеновац (сада припада граду Београду) са припадајућим насељимаУреди

Младеновац

Након 1964. године, и нове територијалне реорганизације, промењене су границе општина, а Смедерево постаје седиште новоформираног Подунавског региона, које је обухватало дотадашње облати са седиштима у Смедереву и Пожаревцу. Ова територијална организација важила је до децембра 1991, када је ступила на снагу подела Републике Србије на округе (која важи и данас). Смедерево је постало седиште Подунавског округа, који осим града Смедерева обухвата и општине општине Велика Плана и Смедеревска Паланка.

Тренутна административна структураУреди