Реални број становника општина и градова Републике Србије 2008.

Следи списак општина и градова Републике Србије са реалним бројем становника 2008. године. Ова табела није по правилима међународне статистике, јер обухвата и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије, која по правилу не улазе у стално становништво. Подаци нису дати за градске општине градова Србије, осим за градске општине Града Београда, при чему је број становнка општине Сурчин урачунат у број становника општине Земун. Такође, није исти критични моменат за све категорије. Број интерно расељених лица је урађен према стању септембар 2008. године док се подаци виталне и миграционе статистике воде на годишњем нивоу.

Насеља са позитивним компонентама раста становништва 1991-2002. године
Стварни број становника по општинама и градовима Републике Србије 2008. године.
општина/град број становника на попису 2002. природни пораст 2002-2008. миграциони салдо 2002-2007. број ИРЛ 2008. број становника 2008. године разлика
Град Београд 1576124 -26751
81713 59347 1690433 114309
Општина Барајево 24641 -993
1746 1279 26673 2032
Општина Вождовац 151768 -3735
7898 6818 162749 10981
Општина Врачар 58386 -3218
518 694 56380 -2006
Општина Гроцка 75466 -92
5632 4758 85764 10298
Општина Звездара 132621 -1435
11744 4452 147382 14761
Општина Земун 191645 -1053
11316 7138 209046 17401
Општина Лазаревац 58511 -1116
1844 2400 61639 3128
Општина Младеновац 52490 -1699
1382 5094 57267 4777
Општина Нови Београд 217773 -3107
6486 4765 225917 8144
Општина Обреновац 70975 -1372
2366 4234 76203 5228
Општина Палилула 155902 -1650
11999 4903 171154 15252
Општина Раковица 99000 -1250
6129 2917 106796 7796
Општина Савски Венац 42505 -1638
-117
1725 42475 -30
Општина Сопот 20390 -1015
869 804 21048 658
Општина Стари Град 55543 -2889
60 1288 54002 -1541
Општина Чукарица 168508 -489
11841 6078 185938 17430
Град Суботица 148401 -5982
4211 2617 149247 846
Општина Бачка Топола 38245 -2352
194 126 36213 -2032
Општина Мали Иђош 13494 -636
-89
89 12858 -636
Град Зрењанин 132051 -5186
664 857 128386 -3665
Општина Житиште 20399 -1534
-333
22 18554 -1845
Општина Нова Црња 12705 -1085
-540
58 11138 -1567
Општина Нови Бечеј 26924 -1340
-522
33 25095 -1829
Општина Сечањ 16377 -1186
-596
57 14652 -1725
Општина Ада 18994 -1025
37 26 18032 -962
Општина Кањижа 27510 -1496
220 41 26275 -1235
Општина Кикинда 67002 -2818
-1273
107 63018 -3984
Општина Нови Кнежевац 12975 -803
-169
35 12038 -937
Општина Чока 13832 -1050
-328
24 12478 -1354
Град Панчево 127162 -2458
1811 1221 127736 574
Општина Алибунар 22954 -1435
-136
107 21490 -1464
Општина Бела Црква 20367 -962
-666
39 18778 -1589
Општина Вршац 54369 -1840
812 225 53566 -803
Општина Ковачица 27890 -1397
122 105 26720 -1170
Општина Ковин 36802 -1470
945 326 36603 -199
Општина Опово 11016 -425
42 57 10690 -326
Општина Пландиште 13377 -993
-387
8 12005 -1372
Град Сомбор 97263 -5130
336 260 92729 -4534
Општина Апатин 32813 -1660
123 100 31376 -1437
Општина Кула 48353 -1772
-728
239 46092 -2261
Општина Оџаци 35582 -2224
-1051
93 32400 -3182
Град Нови Сад 299294 56 31947 4084 335381 36087
Општина Бач 16268 -841
-87
6 15346 -922
Општина Бачка Паланка 60966 -2096
40 143 59053 -1913
Општина Бачки Петровац 14681 -669
64 6 14082 -599
Општина Беочин 16086 -320
199 301 16266 180
Општина Бечеј 40987 -1848
163 222 39524 -1463
Општина Врбас 45852 -848
-671
218 44551 -1301
Општина Жабаљ 27513 -550
51 26 27040 -473
Општина Србобран 17855 -832
171 49 17243 -612
Општина Сремски Карловци 8839 -242
741 112 9450 611
Општина Темерин 28275 -398
1617 64 29558 1283
Општина Тител 17050 -682
182 27 16577 -473
Град Сремска Митровица 85902 -2554
355 279 83982 -1920
Општина Инђија 49609 -1642
2743 218 50928 1319
Општина Ириг 12329 -733
155 67 11818 -511
Општина Пећинци 21506 -764
1270 106 22118 612
Општина Рума 60006 -2383
1144 196 58963 -1043
Општина Стара Пазова 67576 -1037
6549 252 73340 5764
Општина Шид 38973 -1699
863 64 38201 -772
Град Лозница 86413 -1196
-1727
425 83915 -2498
Град Шабац 122893 -3425
664 360 120492 -2401
Општина Богатић 32990 -1823
38 49 31254 -1736
Општина Владимирци 20373 -1409
-169
113 18908 -1465
Општина Коцељева 15636 -808
-465
4 14367 -1269
Општина Крупањ 20192 -705
-1077
17 18427 -1765
Општина Љубовија 17052 -613
-1175
21 15285 -1767
Општина Мали Зворник 14076 -202
-635
22 13261 -815
Град Ваљево 96761 -2263
-165
483 94816 -1945
Општина Лајковац 17062 -813
-444
87 15892 -1170
Општина Љиг 14629 -983
-417
133 13362 -1267
Општина Мионица 16513 -962
-105
87 15533 -980
Општина Осечина 15135 -1638
-578
2 12921 -2214
Општина Уб 32104 -1173
-408
110 30633 -1471
Град Смедерево 109809 -2148
992 8288 116941 7132
Општина Велика Плана 44470 -2031
101 1914 44454 -16
Општина Смедеревска Паланка 56011 -1676
-1098
1114 54351 -1660
Град Пожаревац 74902 -1540
1423 2012 76797 1895
Општина Велико Градиште 20659 -1198
154 88 19703 -956
Општина Голубац 9913 -685
-170
31 9089 -824
Општина Жабари 13034 -894
-279
46 11907 -1127
Општина Жагубица 14823 -911
-196
8 13724 -1099
Општина Кучево 18808 -1527
-305
50 17026 -1782
Општина Мало Црниће 13853 -991
-53
27 12836 -1017
Општина Петровац на Млави 34511 -2235
71 100 32447 -2064
Град Крагујевац 175802 -2348
5791 13161 192406 16604
Општина Аранђеловац 48129 -965
32 2327 49523 1394
Општина Баточина 12220 -649
6 757 12334 114
Општина Кнић 16148 -1304
-105
413 15152 -996
Општина Лапово 8228 -437
-33
693 8451 223
Општина Рача 12959 -1037
-203
645 12364 -595
Општина Топола 25292 -1531
-318
414 23857 -1435
Град Јагодина 70894 -2371
1192 6044 75759 4865
Општина Деспотовац 25611 -1686
-477
243 23691 -1920
Општина Параћин 58301 -2175
279 985 57390 -911
Општина Рековац 13551 -1338
-429
77 11861 -1690
Општина Свилајнац 25511 -1513
229 489 24716 -795
Општина Ћуприја 33567 -1507
-118
892 32834 -733
Град Бор 55817 -1734
-2613
613 52083 -3734
Општина Кладово 23613 -1410
-288
95 22010 -1603
Општина Мајданпек 23703 -946
-1886
115 20986 -2717
Општина Неготин 43418 -3104
-1071
528 39771 -3647
Град Зајечар 65969 -4328
31 748 62420 -3549
Општина Бољевац 15849 -1528
-440
86 13967 -1882
Општина Књажевац 37172 -3709
-712
293 33044 -4128
Општина Сокобања 18571 -1536
-115
439 17359 -1212
Град Ужице 83022 -918
-1762
510 80852 -2170
Општина Ариље 19784 -421
-212
63 19214 -570
Општина Бајина Башта 29151 -769
-567
89 27904 -1247
Општина Косјерић 14001 -807
-499
48 12743 -1258
Општина Нова Варош 19982 -487
-1080
39 18454 -1528
Општина Пожега 32293 -1213
-550
348 30878 -1415
Општина Прибој 30377 -395
-1626
76 28432 -1945
Општина Пријепоље 41188 38 -1273
358 40311 -877
Општина Сјеница 27970 1218 -1039
152 28301 331
Општина Чајетина 15628 -635
260 97 15350 -278
Град Чачак 117072 -2598
-1579
2625 118678 1606
Општина Горњи Милановац 47641 -1957
-482
1317 46519 -1122
Општина Ивањица 35445 -871
-1099
31 33506 -1939
Општина Лучани 24614 -1548
-731
66 22401 -2213
Град Краљево 121707 -2692
645 19751 139411 17704
Град Нови Пазар 85996 7153 2630 4855 100634 14638
Општина Врњачка Бања 26492 -672
689 3681 30190 3698
Општина Рашка 26981 -925
-553
1898 27401 420
Општина Тутин 30054 3267 -1110
578 32789 2735
Град Крушевац 131368 -3449
42 8822 136783 5415
Општина Александровац 29389 -1299
-678
320 27732 -1657
Општина Брус 18764 -962
-738
184 17248 -1516
Општина Варварин 20122 -1392
-201
184 18713 -1409
Општина Трстеник 49043 -2464
-1383
984 46180 -2863
Општина Ћићевац 10755 -768
-213
372 10146 -609
Град Ниш 250518 -3464
7598 10856 265508 14990
Општина Алексинац 57749 -3533
-637
1057 54636 -3113
Општина Гаџин Хан 10464 -1336
-281
31 8878 -1586
Општина Дољевац 19561 -925
-500
195 18331 -1230
Општина Мерошина 14812 -836
35 271 14282 -530
Општина Ражањ 11369 -1127
-626
39 9655 -1714
Општина Сврљиг 17284 -1371
-388
69 15594 -1690
Општина Блаце 13759 -973
-293
1086 13579 -180
Општина Житорађа 20399 -1534
-333
22 18554 -1845
Општина Куршумлија 21608 -1105
-1011
6115 25607 3999
Општина Прокупље 48501 -1585
-675
4729 50970 2469
Општина Бабушница 15734 -1770
-667
34 13331 -2403
Општина Бела Паланка 14381 -1249
-396
120 12856 -1525
Општина Димитровград 11748 -970
-271
80 10587 -1161
Општина Пирот 63791 -2864
-706
372 60593 -3198
Град Лесковац 156252 -4280
-1538
5248 155682 -570
Општина Бојник 13118 -704
-513
232 12133 -985
Општина Власотинце 33312 -1200
-782
197 31527 -1785
Општина Лебане 24918 -976
-764
308 23486 -1432
Општина Медвеђа 10760 -381
-123
739 10995 235
Општина Црна Трава 2563 -378
-422
5 1768 -795
Град Врање 87288 653 -755
6116 93302 6014
Општина Босилеград 9931 -785
-328
73 8891 -1040
Општина Бујановац 43302 1747 448 4880 50377 7075
Општина Владичин Хан 23703 -735
-548
270 22690 -1013
Општина Прешево 34904 4415 530 35 39884 4980
Општина Сурдулица 22190 -622
-852
345 21061 -1129
Општина Трговиште 6372 -291
-473
87 5695 -677
укупно Република Србија 7498001 -210233
104645 209724 7602137 104136

ЛитератураУреди

  • 1. Демографска статистика 2002-2003; 2004, 2005, 2006, 2007. Београд. РЗС.
  • 2. Витална статистика 2008. Београд. РЗС.
  • 3. Општине у Републици Србији са највећим бројем избеглих и интерно расељених лица. Београд. Комесаријат за избеглице.