Списак споменика културе од великог значаја у Србији

места националне баштине у Србији заштићена Законом о културном наслеђу

Културна добра су ствари и творевине материјалне и духовне културе од општег интереса које уживају посебну заштиту утврђену овим законом.[1] Културна добра, у зависности од физичких, уметничких, културних и историјских својстава, јесу: споменици културе, просторне културно-историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места - непокретна културна добра; уметничко- историјска дела, архивска грађа, филмска грађа и стара и ретка књига - покретна културна добра.

Културна добра, у зависности од свог значаја, разврставају се у категорије: заштићена културна добра, културна добра од великог значаја и културна добра од изузетног значаја.

Централни регистар културних добара

уреди

У централни регистар Републике Србије тренутно jе уписано 2.513 непокретних културних добара, од тога 2.173 споменика културе, 75 просторно-културно-историјских целина, 190 археолошких налазишта и 75 знаменитих места.

Категорисаних непокретних културних добара има 782, од чега 200 од изузетног, а 582 од великог значаја.

Списак споменика културе од великог значаја

уреди
НКД Назив Општина Насељено место и адреса
СК 4 Божићева кућа Стари град Београд, Господар Јевремова 19
СК 9 Шејх-Мустафино турбе (Београд) Стари град Београд, на углу Вишњићеве и Браће Југовића
СК 11 Споменик кнез Михаила Стари град Београд, Трг Републике
СК 13 Бајракли џамија Стари град Београд, Господар Јевремова 11
СК 14 Римска гробница у Брестовику Гроцка Брестовик
СК 16 Стари хан у Сопоту Сопот Сопот, Лењинова 48
СК 20 Манастир Раковица Раковица Београд, Патријарха Димитрија бб
СК 22 Кућа породице Карамата Земун Земун, Караматина 17
СК 23 Кућа у којој се родио Димитрије Давидовић Земун Земун, угао М. Тита и Давидовићеве
СК 30 Дом Јеврема Грујића Стари град Београд, Светогорска 17
СК 31 Задужбина Николе Спасића Стари град Београд, Кнеза Михаила 33
СК 32 Дом Јована Цвијића Стари Град Београд, Јелене Ћетковић 5
СК 33 Манакова кућа Савски венац Београд, Гаврила Принципа 12
СК 36 Крсмановићева кућа на Теразијама Савски венац Београд, Теразије бб
СК 37 Прва варошка болница Палилула Београд, Џ. Вашингтона 19
СК 38 Зграда Управе фондова Стари град Београд, Трг Републике 1-а
СК 39 Зграда Реалке Стари град Београд, Узун Миркова 14
СК 40 Зграда Треће мушке гимназије Врачар Београд, Његошева 15
СК 41 Споменик захвалности Француској Стари град Београд, Велики Калемегдан
СК 46 Стара кућа на Варош капији Стари град Београд, Грачаничка 10
СК 47 Зграда Министарства правде Стари град Београд, Теразије 41
СК 48 Зграда Смедеревске банке Стари град Београд, Теразије 39
СК 53 Народна банка (зграда) Стари град Београд, Краља Петра 12
СК 59 Докторова кула Савски венац Београд, Кнеза Милоша 103
СК 62 Црква брвнара у Вранићу Барајево Вранић
СК 65 Ичкова кућа Земун Земун, угао Бежанијске и Светосавске
СК 69 Ранчићева кућа Гроцка Гроцка, Мајевичка 9
СК 73 Цинцарска кућа у Гроцкој Гроцка Гроцка, 17. октобра 7
СК 86 Зграда Београдске задруге Савски венац Београд, Карађорђева 48
СК 87 Зграда Министарства просвете Стари град Београд, Краља Милана 2
СК 89 Зграда Официрске задруге Савски венац Београд, Масарикова 4
СК 96 Манастир Павловац Младеновац Кораћица
СК 99 Палата „Атина" Стари град Београд, Теразије 28
СК 103 Зграда старе телефонске централе Стари град Београд, Косовска 47
СК 104 Зграда Прве српске опсерваторије Врачар Београд, Булевар ослобођења 8
СК 105 Зграда хотела „Москва" Стари град Београд, Балканска 1
СК 109 Дом породице Михајловић Обреновац Обреновац, Маршала Тита 182
СК 112 Кућа породице Жујовић Сопот Неменикуће
СК113 Ливница „Пантелић" Земун Земун, Гајева 15
СК 114 Манастир Фенек Земун Јаково
СК 124 Споменик кнезу Станоју Лазаревац Зеоке
СК 126 Родна кућа војводе Степе Степановића Вождовац Београд-Кумодраж
СК 127 Манастир Рајиновац Гроцка Бегаљица
СК 139 Манастир Сисојевац Параћин Сисевац
СК 141 Манастир Драча Крагујевац Драча
СК 142 Манастир Јошаница Светозарево Јошанички Прњавор
СК 143 Манастир Вољавча Крагујевац Страгари
СК 145 Црква брвнара у Рачи Рача Рача
СК 146 Кућа Стевана Синђелића Свилајнац Грабовац
СК 153 Црква св. Николе Топола Шаторња
СК 154 Црква св. Богородице Параћин Лешје
СК 165 Новопазарска тврђава Нови Пазар Нови Пазар
СК 166 Средњовековни град Јелеч Нови Пазар Грубетић Војковиће
СК 169 Средњовековни град Сталаћ Ћићевац Сталаћ
СК 170 Црква Нова Павлица Рашка Павлица
СК 171 Стара Павлица Рашка Павлица
СК 172 Средњовековни град Козник Брус-Град
СК 175 Манастир Велуће Трстеник Велуће
СК 176 Манастир Руденица Александровац Руденица
СК 177 Манастир Дренча Александровац Дренча
СК 178 Црква Светог Ђорђа у Врху Краљево Врх
СК 179 Богородичина црква у Долцу Краљево Долац
СК 180 Црква Светог Николе у Реци (Засеок Палеж) Краљево Река, заселак Палеж
СК 184 Манастир Црна Река Тутин Рибариће
СК 185 Манастир Јежевица, Црква Светог Николе Чачак Бањица
СК 186 Бела Црква каранска Ужице Каран
СК 187 Манастир Наупара Крушевац Наупаре
СК 188 Манастир Враћевшница Горњи Милановац Враћевшница
СК 197 Црква брвнара у Љутовници Горњи Милановац Љутовница
СК 199 Црква брвнара у Сечој Реци Косјерић Сеча река
СК 200 Црква брвнара у Кућанима Нова Варош Кућани
СК 201 Црква брвнара са старим гробљем и собрашицама у Доњој Јабланици Чајетина Доња Јабланица
СК 203 Црква брвнара са гробљем у Цветкама Краљево Цветке
СК 204 Црква брвнара у Прањанима Горњи Милановац Прањани
СК 205 Средњовековни град Копријан (Курвинград) Дољевац Малошиште
СК 209 Јашуњски манастир Манастир Ваведења Пресвете Богородице Лесковац Јашуња
СК 210 Манастир Светог Јована Лесковац Јашуња
СК 211 Соко град Соко Бања Соко Бања
СК 212 Манастир Светог Ђорђа у Пироту Пирот Темска
СК 213 Манастир Рударе Лесковац Рударе
СК 214 Манастир Лапушња Бољевац Луково
СК 215 Манастир Короглаш Неготин Милошево
СК 216 Манастир Горња Каменица Књажевац Каменица
СК 217 Црква св. Богородице Књажевац Доња Каменица
СК 220 Црква Светог Мине у Штави Куршумлија Штава
СК 222 Манастир Поганово Димитровград Поганово
СК 225 Манастир св. Стефана Алексинац Липовац
СК 226 Пиротски град Пирот Пирот
СК 227 Богородичина црква на Вражјем камену Трговиште Доња Трница
СК 228 Латинска црква Ниш Горњи Матејевац
СК 229 Латинска црква Прокупље Прокупље
СК 230 Манастир Сићево Ниш Сићево
СК 231 Црква Свете Параскеве у Пироту Пирот Станичење
СК 232 Манастир св. Роман Ћићевац (Ражањ) Прасковче (Ђунис)
СК 236 Манастир св. Ђорђа Прокупље Ајдановац
СК 243 Стара црква Свете Богородице у Неготину Неготин Неготин
СК 246 Манастир Благовештење Рудничко Крагујевац Страгари
СК 248 Црква св. Николе Крагујевац Рамаћа
СК 249 Средњовековни град Сребрница Крагујевац Страгари
СК 252 Црква Ваведења Богородичиног Уб Докмир
СК 253 Родна кућа војводе Живојина Мишића Мионица Струганик
СК 256 Кула Ненадовића Ваљево Ваљево
СК 259 Манастир св. Петка Параћин Извор
СК 262 Манастир Ваведење Љиг Славковица
СК 264 Црква Рођења Светог Јована Ваљево Јовање
СК 265 Манастир Боговађа Лајковац Боговађа
СК 272 Амиџин конак Крагујевац Крагујевац
СК 273 Намасија Параћин Забрега
СК 274 Црква Блага Марија Петрушка Параћин Поповац
СК 275 Црква св. Јована Главосека Параћин Поповац
СК 284 Тврђава Фетислам Кладово Кладово
СК 285 Стари амам у Врању Врање Врање, V конгреса 24
СК 289 Нишка тврђава Ниш Ниш
СК 291 Пашини конаци у Врању Врање Врање, Пионирска 1
СК 293 Кућа Боре Станковића Врање Врање, Баба Златина 9
СК 296 Кућа Влајинца Врање Врање, Генерала Белимарковића 4
СК 298 Зграда „Бела Мачка" Пирот Пирот, Душана Пасковића 28
СК 304 Зграда Официрског дома Ниш Ниш, Орловића Павла 28а
СК 305 Црква Светог Вазнесења Гаџин Хан Велики, Крчимир
СК 307 Марина кула Куршумлија Кастрат
СК 310 Кућа Стевана Мокрањца Неготин Неготин, Доситејева 7
СК 311 Зграда Пастеровог завода Ниш Ниш, Браће Тасковића 50
СК 318 Гигина кућа Власотинце Власотинце
СК 322 Манастир Чукљеник Лесковац Чукљеник
СК 326 Кућа Шоп Ђокића Лесковац Лесковац
СК 333 Зграда старог Начелства у Нишу Ниш Ниш, Кеј Мике Палигорића 2
СК 345 Зграда ливнице са ковачницом у Крагујевцу Крагујевац Крагујевац у комплексу Завода Црвена застава
СК 346 Зграда Прве крагујевачке гимназије Крагујевац Крагујевац, Браће Хаџића 1
СК 347 Спомен кућа у Робајама Мионица Робаје
СК 355 Средњовековни град Борач Кнић Борач
СК 360 Кнез Михаилов конак у Крагујевцу Крагујевац Крагујевац
СК 361 Манастир Чокешина Лозница Чокешина
СК 362 Манастир Ћелије Ваљево Ћелије
СК 363 Манастир Троноша Лозница Коренита
СК 364 Црква Преображења Шабац Криваја
СК 367 Ужички Град Титово Ужице Титово Ужице
СК 368 Амир-агин хан Нови Пазар Нови Пазар, Рифата Бурџевића 2
СК 369 Црква Светих Петра и Павла у Лукавици Тутин Тутин
СК 371 Манастир Никоље Чачак Рошци
СК 372 Манастир Благовештење Чачак Овчар Бања
СК 373 Црква Светог Марка у Ужицу Ужице Ужице
СК 374 Црква Светог Николе у Брекову Ариље Бреково
СК 375 Манастир Давидовица Пријепоље Бродарево
СК 377 Манастир Рача на Дрини Бајина Башта Рача
СК 378 Вујан, манастирски комплекс Чачак Прислоница
СК 379 Црква Светог Димитрија у Јаначком Пољу Нови Пазар Јаначко Поље
СК 380 Црква Свете Тројице у Горњем Милановцу Горњи Милановац Горњи Милановац
СК 381 Црква Светог Саве на Савинцу Горњи Милановац Шарани-Савинац
СК 382 Манастир Свете Тројице Чачак Дучаловићи
СК 383 Црква Светог Николе Ивањица Брезова
СК 384 Манастир Сретење Чачак Дучаловићи
СК 385 Дворац Белимарковића Врњачка Бања Врњачка Бања
СК 386 Црква Светог Николе у Штитарима Нови Пазар Штитари
СК 387 Црква Мариница Нови Пазар Доиновићи
СК 388 Црква св. Петра и Павла Нови Пазар Попе
СК 389 Зграда Окружног начелства у Горњем Милановцу Горњи Милановац Горњи Милановац
СК 390 Стари хамам у Новом Пазару Нови Пазар Нови Пазар, 7. јула 24
СК 393 Црква Светог Лазара у Живалићима Нови Пазар Живалићи
СК 394 Зграда Окружног начелства у Крушевцу Крушевац Крушевац, Пана Ђукића 1
СК 395 Црква св. Николе Рашка Шумник
СК 397 Зграда основне школе "IV Краљевачки батаљон" Краљево Краљево, Војводе Степе 2
СК 403 Зграда Окружног начелства у Чачку Чачак Чачак, Цара Душана 1
СК 404 Место стрељаних жртава са гробницом и црквом у Кривој Реци на Копаонику Брус Крива Река
СК 406 Црква Светог Ђорђа у Годовику Пожега Годовик
СК 408 Црква св. Стефана (Манастир Милентија) Брус Осредци
СК 409 Стара Хидроцентрала на Ђетини Титово Ужице Титово Ужице
СК 418 Железничка станица Савски венац Београд, Трг братства и јединства
СК 428 Народно позориште Стари град Београд, Трг Републике
СК 441 Комплекс зграда са двориштем (Окућница Тешмана Солдатовића), Бастав Осечина Бастав
СК 451 Манастир Пустиња Ваљево Поћута
СК 452 Стара црква и зграда скупштине у Крагујевцу Крагујевац Крагујевац
СК 482 Господар Васин конак Краљево Краљево, Карађорђева 3
СК 484 Господар Јованов конак Чачак Чачак, Цара Душана 3
СК 485 Катића кућа у Трстенику Трстеник Трстеник, Маршала Тита 17
СК 492 Црква брвнара у Радијевићима Нова Варош Радијевићи
СК 494 Црква Светог Преображења Ивањица Придворица
СК 495 Црква Светог Аранђела у Поблаћу Прибој Поблаће
СК 500 Црква св. Николе Рашка Баљевац
СК 501 Манастир Кончулић Рашка Кончулић
СК 510 Кућа Лужанина Чачак Миоковци
СК 512 Црква Светог Јована у Стеванцу Ћићевац (Ражањ) Стеванац
СК 513 Црква Светог Марка у Јаковцу Ћићевац (Ражањ) Јаковац
СК 516 Сеничића кућа Краљево Печеноге
СК 517 Симића кућа у Крушевцу Крушевац Крушевац
СК 521 Родна кућа НХ Петра Лековића Пожега Сврачково
СК 530 Гавровића чардак у Прањанима Горњи Милановац Прањани
СК 535 Црква Вазнесења Господњег у Чачку Чачак Чачак
СК 540 Стара црква Успења Богородичиног на Смедеревском гробљу Смедерево Смедерево
СК 541 Тврђава Рам Велико Градиште Рам
СК 542 Црква Благовештење, остаци митрополије и пећинске испоснице код Ждрела у Горњаку Петровац Ждрело
СК 543 Тршка црква Жагубица Милатовац
СК 544 Манастир Копорин Велика Плана Копорин
СК 545 Зграда Окружног суда у Смедереву Смедерево Смедерево
СК 546 Зграда Начелства Окружја Пожаревачког Пожаревац Пожаревац
СК 547 Стара друмска механа породице Младеновић Смедерево Сараорци
СК 548 Манастир Витовница Петровац Витовница
СК 549 Црква брвнара у Крњеву Велика Плана Крњево
СК 550 Црква брвнара Светог Илије у Смедеревској Паланци Смедеревска Паланка Смедеревска Паланка
СК 570 Ваљавица у Бистрици Петровац Бистрица
СК 576 Зграда старе болнице у Шапцу Шабац Шабац, угао Војводе Мишића и Попа Карана
СК 579 Стари мост на реци Љубовиђи Љубовија Доња Оровица
СК 581 Црква Петковица у Страгарима Крагујевац Страгари
СК 582 Црква у Бранковини Ваљево Бранковина
СК 587 Црква брвнара у Миличиници Ваљево Миличиница
СК 588 Стара школа Ваљево Бранковина
СК 606 Александров поткоп у Сењском руднику Деспотовац Сењски рудник
СК 612 Црква брвнара Свете Тројице (Селевац) Смедеревска Паланка Селевац
СК 659 Марково Кале Врање Врање
СК 667 Горња Савина испосница Краљево Савово
СК 668 Доња Савина испосница Краљево Савово
СК 671 Мажићи, остаци манастира Прибој Ораховица
СК 676 Црква Светог Николе у Ушћу Краљево Ушће
СК 719 Зграда Полугимназије Шабац Шабац, Масарикова 13
СК 740 Шабачки град Шабац Шабац
СК 773 Црква Свете Богородице у Мртвици Владичин Хан Мртвица
СК 785 Ново гробље Звездара Београд, ул. Рузвелтова
СК 863 Зграда старог начелства у Врању Врање Врање
СК 903 Црква Светог Арханђела у Сталаћу Ћићевац(Ражањ) Сталаћ
СК 969 Црква Светог Николе у Брусници Горњи Милановац Брусница
СК 975 Црква Светог Николе у Браљини Ћићевац Браљина
СК 978 Алтун-алем џамија Нови Пазар Нови Пазар, 1. маја 79
СК 1048 Амбар са котобањом, Пазовачка 46 Голубинци Стара Пазова Голубинци, Ул. Шимановачка бр. 130
СК 1063 Црква Светог Духа у Сталаћу Ћићевац(Ражањ) Сталаћ
СК 1083 Црква Светог Алексија у Милићима Краљево Милићи
СК 1084 Српска православна црква у Молу Ада Мол
СК 1085 Бунари у Владимировцу Алибунар Владимировац
СК 1086 Српска православна црква Светог Николе у Иланџи Алибунар Иланџа
СК 1087 Римокатоличка црква Св. апостола Павла у Бачу Бач Бач
СК 1088 Амам у Бачу Бач Бач
СК 1089 Српска православна црква у Нештину Бачка Паланка Нештин
СК 1090 Воденица у Нештину Бачка Паланка Нештин
СК 1091 Дворац Зако Бачка Топола Бајша
СК 1092 Дворац Дунђерски у Кулпину Бачки Петровац Кулпин
СК 1093 Српска православна црква у Баноштору Беочин Баноштор
СК 1094 Српска православна црква у Беочину Беочин Беочин
СК 1095 Српска православна црква у Черевићу Беочин Черевић
СК 1096 Два дворца породице Лазаревић Вршац Велико Средиште
СК 1097 Вршачка кула Вршац Вршац
СК 1098 Родна кућа Јована Стерије Поповића Вршац Вршац
СК 1099 Ветрењача у Чуругу Жабаљ Чуруг
СК 1100 Српска православна црква Светог Михаила у Међи Житиште Међа
СК 1101 Стара српска православна црква „Намастир" Зрењанин Ботош
СК 1102 Српска Православна црква Светог Николе у Ечки Зрењанин Ечка
СК 1103 Румунска православна црква у Ечки Зрењанин Ечка
СК 1104 Ветрењача у Меленцима Зрењанин Меленци
СК 1105 Богомоља „Водица“ у Кикинди ‎ Кикинда Кикинда
СК 1106 Зграда Великокикиндског Диштрикта Кикинда Кикинда
СК 1107 Српска православна црква Светог Арханђела (Кумане) Нови Бечеј Кумане
СК 1108 Дворац породице Сервијски Нови Кнежевац Нови Кнежевац
СК 1109 Николајевска црква у Новом Саду Нови Сад Нови Сад
СК 1110 Зграда дома ЈНА Нови Сад Нови Сад Нови Сад
СК 1111 Српска православна црква у Руменки Нови Сад Руменка
СК 1112 Српска православна црква у Дероњама Оџаци Дероње
СК 1113 Дворац Јагодић Пландиште Стари Лец
СК 1114 Дворац у Хајдучици Пландиште Хајдучица
СК 1115 Дворац Данијел са парком и помоћним објектима Сечањ Конак
СК 1116 Српска православна црква у Србобрану Србобран Србобран
СК 1117 Српска православна црква у Врбасу Врбас Врбас
СК 1123 Родна кућа Ђуре Јакшића Нова Црња Српска Црња
СК 1124 Манастир Ковиљ Нови Сад Ковиљ
СК 1125 Саборна црква Св. Георгија у Новом Саду Нови Сад Нови Сад
СК 1126 Српска православна црква Светог Димитрија Суботица Александрово
СК 1127 Српска православна црква у Бачкој Паланци Бачка Паланка Бачка Паланка
СК 1128 Словачка евангелистичка црква и парохијски дом у Бачком Петровцу Бачки Петровац Бачки Петровац
СК 1129 Српска Православна црква Светих Петра и Павла у Белој Цркви Бела Црква Бела Црква
СК 1130 Српска Православна црква Светих Арханђела Михаила и Гаврила у Бочару Нови Бечеј Бочар
СК 1131 Српска православна црква у Деспотову Бачка Паланка Деспотово
СК 1132 Српска православна црква Светог Николе у Иригу Ириг Ириг
СК 1133 Српска Православна црква Светог Николе (Јаша Томић) Сечањ Јаша Томић
СК 1134 Српска православна црква Успења Богородице у Пивницама Бачка Паланка Пивнице
СК 1135 Српска православна црква у Раткову Оџаци Ратково
СК 1136 Српска православна црква у Санаду Чока Санад
СК 1137 Српска православна црква у Сремској Каменици Нови Сад Каменица
СК 1138 Дворац Капетаново Пландиште Стари Лец
СК 1139 Дворац Барона Јовановића Вршац Сочица
СК 1140 Војнограничарска зграда у Крчедину Инђија Крчедин
СК 1141 Зграда „Стара апотека“ у Вршцу Вршац Вршац
СК 1142 Класицистичка зграда из 1834. године у Башаиду Кикинда Башаид
СК 1143 Зграда бившег Народног одбора Атине Нови Кнежевац Српски Крстур
СК 1144 Кућа у којој је живео Јован Јовановић-Змај Нови Сад Сремска Каменица
СК 1145 Родна кућа Новака Радонића Ада Мол
СК 1146 Сандићева кућа у Зрењанину Зрењанин Зрењанин, Карађорђев трг бр. 21
СК 1147 Сеоска кућа у Руском Крстуру Кула Руски Крстур
СК 1148 Сеоска кућа у Беочину Беочин Беочин, Ул. Станковићева бр. 4
СК 1149 Партизанска база у Новом Саду Нови Сад Нови Сад
СК 1150 Остаци тврђаве у Ковину Ковин Ковин
СК 1151 Три војнограничарске зграде у Тителу Тител Тител
СК 1152 Реформаторска црква у Врбасу Врбас Врбас
СК 1153 Остаци Горње и Доње тврђаве у Старом Сланкамену Инђија Стари Сланкамен
СК 1155 Римокатоличка црква и стари жупни двор у Футогу Нови Сад Футог
СК 1157 Црква Светих Врачева Кузме и Дамјана у Футогу Нови Сад Футог
СК 1158 Српска православна црква у Буковцу Нови Сад Буковац
СК 1159 Кућа из 1797. у Каменици (Нови Сад) Нови Сад Каменица, Ул. ЈНА 21
СК 1160 Зграда гимназије „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду Нови Сад Нови Сад
СК 1161 Мађарска реформаторска црква и зграда парохијског дома у Руменки Нови Сад Руменка
СК 1162 Турске чесме у Старим Лединцима Нови Сад Стари Лединци
СК 1163 Римокатолички жупни уред, плебанија у Новом Саду Нови Сад Нови Сад
СК 1164 Здање Визић Нови Сад Бегеч
СК 1165 Споменик Светозара Милетића у Новом Саду Нови Сад Нови Сад
СК 1166 Зграда Матице српске Нови Сад Нови Сад
СК 1167 Споменик ратницима првог Светског рата у Ковиљу Нови Сад Ковиљ
СК 1168 Остаци средњовековне цркве на локалитету Клиса Нови Сад Стари Лединци
СК 1169 Римокатоличка црква Светог арханђела Михаила у Бачком Брегу Сомбор Бачки Брег
СК 1170 Римокатоличка црква Светих Петра и Павла у Бачком Моноштору Сомбор Бачки Моноштор
СК 1171 Римокатоличка црква и жупни уред у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1172 Зграда Бачко-Бодрошке жупаније у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1173 Зграда Народног позоришта у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1175 Српска Православна црква Светог Георгија у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1176 Српска православна црква Ваведење Богородице у Стапару Сомбор Стапар
СК 1177 Амбар у Стапару Сомбор Стапар, Ул. Лењинова 49
СК 1178 Српска Православна црква Успења Пресвете Богородице у Зрењанину Зрењанин Зрењанин
СК 1179 Српска Православна црква Ваведење у Граднулици Зрењанин Зрењанин
СК 1180 Српска Православна капела Манастир Успења Богородице у Новом Бечеју Нови Бечеј Нови Бечеј
СК 1181 Црква Светог Николе у Новом Бечеју Нови Бечеј Нови Бечеј
СК 1182 Српска Православна црква Светог Јована Претече у Новом Бечеју Нови Бечеј Нови Бечеј
СК 1183 Стамбена зграда у Новом Бечеју Нови Бечеј Врањево, Ул. Ј. Маринковића бр. 69
СК 1184 Општинска зграда у Новом Врањеву Нови Бечеј Врањево Ново
СК 1185 Српска Православна црква Арханђела Михаила и Гаврила у Новом Милошеву Нови Бечеј Милошево Ново
СК 1186 Црква Преноса моштију Светог Николе у Бачком Петровом Селу Бечеј Бачко Петрово село
СК 1187 Капела Богдана Дунђерског код Бечеја Бечеј код Бечеја
СК 1188 Српска Православна црква Светог Ђорђа у Бечеју Бечеј Бечеј
СК 1189 Српска православна црква Светог Марка у Кули Кула Кула
СК 1190 Русинска гркокатоличка црква у Руском Крстуру Кула Руски Крстур
СК 1191 Српска Православна црква Светог Николе у Сивцу Кула Сивац
СК 1192 Капела Св. Антона Пустињака у Бачу Бач Бач
СК 1193 Самостан часних сестара у Бачу Бач Бач
СК 1194 Српска православна црква у Јарковцу Сечањ Јарковац
СК 1195 Српска православна црква Вазнесења у Шурјану Сечањ Шурјан
СК 1196 Чардак у Свилошу Беочин Свилош
СК 1197 Српска православна црква Светог арханђела Гаврила у Сусеку Беочин Сусек
СК 1198 Српска православна црква Светог Николе у Меленцима Зрењанин Меленци
СК 1199 Српска Православна црква Ваведење Пресвете Богородице у Орловату Зрењанин Орловат
СК 1200 Српска православна црква у Стајићеву Зрењанин Стајићево
СК 1201 Родна кућа народног хероја Светозара Марковића - Тозе Зрењанин Тараш
СК 1202 Српска православна црква Светог Николе у Томашевцу Зрењанин Томашевац
СК 1203 Српска православна црква Светог Георгија у Ченти Зрењанин Чента
СК 1204 Српска православна црква у Српској Црњи Нова Црња
СК 1205 Римокатоличка црква арханђела Михаила у Оџацима Оџаци Оџаци
СК 1206 Српска Православна црква Светог Јована Златоустог у Силбашу Бачка Паланка Силбаш
СК 1208 Српска православна црква Светог Саве и Светог Симеона у Српском Итебеју Житиште Српски Итебеј
СК 1209 Српска православна црква у Локу Тител Лок
СК 1210 Кућа у Тителу Тител Тител
СК 1212 Кућа у Улици М. Тита бр. 42 у Врбасу Врбас Врбас
СК 1213 Стара пошта у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1214 Зграда Народне пиваре у Панчеву Панчево Панчево
СК 1215 Фрањевачки самостан у Суботици Суботица Суботица
СК 1216 Римокатоличка црква Свете Терезе Авилске Суботица Суботица
СК 1217 Капела Светог Рока у Суботици Суботица Суботица
СК 1218 Палата Рајхл у Суботици Суботица Суботица
СК 1219 Зграда Градске библиотеке у Суботици Суботица Суботица
СК 1220 Зграда Народног позоришта у Суботици Суботица Суботица
СК 1221 Зграда ''Трошарина'' у Суботици Суботица Суботица
СК 1223 Палата Манојловића у Суботици Суботица Суботица
СК 1224 Породична кућа Ђорђа Манојловића Суботица Суботица
СК 1225 Остојића палата у Суботици Суботица Суботица
СК 1226 Жута кућа у Суботици Суботица Суботица
СК 1227 Гробница Гал Ференца у Суботици Суботица Суботица
СК 1228 Гробница Иштвана Ивањија у Суботици Суботица Суботица
СК 1229 Српска православна црква Св. арханђела Михаила у Сенти Сента Сента
СК 1230 Градска кућа у Сенти Сента Сента
СК 1231 Ватрогасна касарна у Сенти Сента Сента
СК 1232 Зграда Плебаније-Музеја у Сенти Сента Сента
СК 1233 Хотел „Ројал“ у Сенти Сента Сента
СК 1234 Кућа Славнић у Сенти Сента Сента
СК 1235 Родна кућа Стевана Сремца у Сенти Сента Сента
СК 1236 Основна школа у атару Ада Сента Горњи Брег
СК 1237 Дворац Грофа Караса Кањижа Хоргош
СК 1239 Римокатоличка црква у Бајши Бачка Топола Бајша
СК 1240 Српска православна црква Светог Димитрија у Бајши Бачка Топола Бајша
СК 1241 Српска православна црква Вазнесења Христовог у Ади Ада Ада
СК 1242 Српска Православна црква Архангела Михаила и Гаврила Нови Кнежевац Нови Кнежевац Нови Кнежевац
СК 1243 Олајница у Новом Кнежевцу Нови Кнежевац Нови Кнежевац
СК 1244 Српска православна црква у Чоки Чока Чока
СК 1245 Зграда у Ул. Краља Петра I 9 у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1246 Зграда у Ул. Краља Петра I. 19 у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1247 Зграда у Ул. венац Степе Степановића бр.22 у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1248 Зграда у Ул. Краља Петра I 2 у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1249 Зграда у Ул. Краља Петра I. 8 у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1250 Зграда у Ул. Краља Петра I 10 у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1251 Галеова кућа у Сомбору (Галерија Милана Коњовића) Сомбор Сомбор
СК 1252 Грашалковићева палата у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1253 Зграда Пионирске библиотеке ''Карло Бјелицки'' у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1254 Крушперова палата и кула у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1255 Зграда Лалошевића на Тргу братства-јединства бр.3 у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1256 Зграда на Тргу ослобођења бр. 6 у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1257 Градска кућа у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1258 Препарандија у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1259 Гробница породице Чарнојевић у Руском Селу Кикинда Руско село
СК 1260 Српска православна црква Светог Вазнесења у Дечу Пећинци Деч
СК 1261 Амбар са котобањом у Ашањи Пећинци Ашања
СК 1262 Српска православна црква Светих Арханђела Михаила и Гаврила у Брестачу Пећинци Брестач
СК 1263 Српска православна црква Светог Николе у Карловчићу Пећинци Карловчић
СК 1264 Тврђава "Купиник" у Купинову Пећинци Купиново
СК 1265 Српска православна црква Светог Духа у Купинову Пећинци Купиново
СК 1266 Финансијска касарна у Купинову Пећинци Купиново
СК 1267 Амбар са котобањом, Савска 15 у Купинову Пећинци Купиново, Ул. Савска бр. 17
СК 1268 Амбар са котобањом, Жике Маричића 17 у Купинову Пећинци Купиново, Ул. Ж. Маричића бр. 17
СК 1269 Српска православна црква у Обрежу Пећинци Обреж
СК 1270 Српска православна црква Светог Георгија у Попинцима Пећинци Попинци
СК 1271 Кућа у Ул. Фрушкогорској бр. 21 у Попинцима Пећинци Попинци
СК 1272 Српска православна црква Светог Николе у Прхову Пећинци Прхово
СК 1273 Сеоска кућа у Сибачу Пећинци Сибач
СК 1274 Српска православна црква Светог Јована Богослова у Сремским Михаљевцима Пећинци Сремски Михаљевци
СК 1275 Амбар са котобањом у Сремским Михаљевцима Пећинци Сремски Михаљевци
СК 1276 Српска православна црква Рождества Светог Јована у Суботишту Пећинци Суботиште
СК 1277 Српска православна црква Светог Николе у Шимановцима Пећинци Шимановци
СК 1278 Кућа Атанацковић Илије у Шимановцима Пећинци Шимановци
СК 1279 Српска православна црква Ваведења у Бешкој Инђија Бешка
СК 1280 Српска православна црква Ваведења Богородице у Инђији Инђија Инђија
СК 1281 Римокатоличка црква Светог Петра у Инђији Инђија Инђија
СК 1282 Српска православна црква Светог Николе у Крчедину Инђија Крчедин
СК 1283 Српска православна црква Светог Арханђела Гаврила у Буђановцима Рума Буђановци
СК 1284 Српска православна црква Светог Саве у Марадику Инђија Мерадик
СК 1285 Римокатоличка црква у Новом Сланкамену Инђија Нови Сланкамен
СК 1286 Родна кућа Ђорђа Натошевића Инђија Стари Сланкамен
СК 1287 Амбар са котобањом у Буђановцима Рума Буђановци, Ул. Н. Јерковића бр. 11
СК 1288 Српска православна црква Светог Николе у Чортановцима Инђија Чортановци
СК 1289 Врдничка кула Ириг Врдник
СК 1290 Српска православна црква Светог Јована Претече у Врднику Ириг Врдник
СК 1291 Кућа у којој је живела Милица Стојадиновић Српкиња у Врднику Ириг Врдник
СК 1292 Термоцентрала рудника угља у Врднику Ириг Врдник
СК 1293 Српска православна црква Успења Богородице у Иригу Ириг Ириг
СК 1294 Српска православна црква Светог Николе у Јазаку Ириг Јазак
СК 1295 Српска православна црква Светог Теодора Тирона у Иригу Ириг Ириг
СК 1296 Српска православна црква Светог Николе у Нерадину Ириг Нерадин
СК 1297 Воденица у Ривици Ириг Ривица
СК 1298 Српска православна црква Преображења у Шатринцима Ириг Шатринци
СК 1299 Српска православна црква Светог Николе у Вогњу Рума Вогањ
СК 1300 Српска православна црква Светог Николе у Добринцима Рума Добринци
СК 1301 Српска православна црква Светог Николе у Доњим Петровцима Рума Доњи Петровац
СК 1302 Воденица у Доњим Петровцима Рума Доњи Петровци
СК 1303 Српска православна црква Светог Николе у Краљевцима Рума Краљевци
СК 1304 Српска православна црква Светог арханђела Гаврила у Платичеву Рума Платичево
СК 1305 Српска православна црква Светог Вазнесења Господњег у Руми Рума Рума
СК 1306 Српска православна црква Светог Николе у Руми Рума Рума
СК 1307 Српска православна црква Сошествија Светог Духа у Руми Рума Рума
СК 1308 Римокатоличка црква Уздизања Часног Крста у Руми Рума Рума
СК 1309 Зграда музеја у Руми Рума Рума
СК 1310 Фишеров салаш у Руми Рума Рума
СК 1311 Српска православна црква Светог Николе у Стејановцима Рума Стејановци
СК 1312 Римокатоличка црква Светог Климента у Хртковцима Рума Хртковци
СК 1313 Српска православна црква Светог арханђела Гаврила у Великим Радинцима С. Митровица Велики Радници
СК 1314 Српска православна црква Св. арханђела Михајла у Гргуревцима С. Митровица Гргуревци
СК 1315 Српска православна црква Светог Георгија у Дивошу С. Митровица Дивош
СК 1316 Српска православна црква Свете Тројице у Засавици С. Митровица Засавица
СК 1317 Српска православна црква Светог Георгија у Јарку С. Митровица Јарак
СК 1318 Српска православна црква Светог Кузмана и Дамјана у Кузмину С. Митровица Кузмин
СК 1319 Амбар у Кузмину, Савска 94 С. Митровица Кузмин, Ул. Савска бр. 94
СК 1320 Амбар у Кузмину, Змај Јовина 57 С. Митровица Кузмин, Ул. З. Јовина бр. 57
СК 1321 Српска православна црква Светог арханђела Михајла у Лаћарку С. Митровица Лаћарак
СК 1322 Амбар у Лаћараку С. Митровица Лаћарак
СК 1323 Српска православна црква Светог Георгија у Лежимиру С. Митровица Лежимир
СК 1324 Сеоска кућа у Лежимиру С. Митровица Лежимир
СК 1325 Српска православна црква Светог Георгија у Манђелосу С. Митровица Манђелос
СК 1326 Српска православна црква Светог Николе у Мартинцима С. Митровица Мартинци
СК 1327 Римокатоличка црква Светог Димитрија у Сремској Митровици С. Митровица Сремска Митровица
СК 1328 Зграда Старе болнице у Сремској Митровици С. Митровица Сремска Митровица
СК 1329 Војнограничарска зграда у Сремској Митровици С. Митровица Сремска Митровица, Трг Браће Радића
СК 1330 Житни магацин на Сави-Војарна С. Митровица Сремска Митровица
СК 1331 Зграда Главне страже у Сремској Митровици С. Митровица Сремска Митровица, Ул. Панчићева бр. 4
СК 1332 Кућа у Лењиновој бр. 51 у Сремској Митровици С. Митровица Сремска Митровица
СК 1333 Родна кућа Илариона Руварца у Сремској Митровици С. Митровица Сремска Митровица
СК 1334 Српска православна црква Сошествија Светог Духа у Шашинцима С. Митровица Шашинци
СК 1335 Српска православна црква Светог Николе у Шуљму С. Митровица Шуљам
СК 1336 Сеоска кућа у Војци Стара Пазова Војка, Ул. Карађорђева бр. 4
СК 1337 Српска православна црква Ваведења у Голубинцима Стара Пазова Голубинци
СК 1338 Дворац „Шлос“ Стара Пазова Голубинци
СК 1339 Српска православна црква Благовести у Крњешевцима Стара Пазова Крњешевци
СК 1340 Римокатоличка црква Света Марија у Новим Бановцима Стара Пазова Нови Бановци
СК 1341 Кућа у Новим Бановцима Стара Пазова Нови Бановци
СК 1342 Евангелистичка црква у Старој Пазови Стара Пазова Стара Пазова
СК 1343 Зграда у Старој Пазови Стара Пазова Стара Пазова
СК 1344 Зграда хотела „Срем“ у Старој Пазови Стара Пазова Стара Пазова
СК 1345 Српска православна црква Светог Николе у Старим Бановцима Стара Пазова Стари Бановци
СК 1346 Српска православна црква Светог Николе у Бачинцима Шид Бачинци
СК 1347 Беркасово (тврђава) Шид Беркасово
СК 1348 Српска православна црква Светих Петра и Павла у Беркасову Шид Беркасово
СК 1349 Амбар у Гибарцу, Маршала Тита 7 Шид Гибарац, Ул. М. Тита 7
СК 1350 Амбар у Гибарцу, Маршала Тита 42 Шид Гибарац, Ул. М. Тита 42
СК 1351 Српска православна црква Светог Николе у Ердевику Шид Ердевик
СК 1352 Римокатоличка црква Светог Михајла у Ердевику Шид Ердевик
СК 1353 Римокатоличка црква Светог Тројства у Кукујевцима Шид Кукујевци
СК 1354 Сеоска кућа у Љуби Шид Љуба, Ул. ЈНА бр. 5
СК 1355 Тврђава Моровић Шид Моровић
СК 1356 Римокатоличка црква Свете Марије у Моровићу Шид Моровић
СК 1357 Српска Православна црква Св. Николе Шид Шид
СК 1358 Руски двор у Шиду Шид Шид
СК 1359 Кућа Саве Шумановића у Шиду Шид Шид
СК 1360 Галерија слика „Сава Шумановић“ Шид Шид
СК 1361 Вајат у Шиду Шид Шид, Ул. З. Јовина бр. 27
СК 1362 Римокатоличка црква Светог Ивана Непомука у Гибарцу Шид Гибарац
СК 1363 Српска православна црква Светог Димитрија у Љуби Шид Љуба
СК 1364 Српска православна црква Свете Богородице у Моровићу Шид Моровић
СК 1365 Римокатоличка црква Свете Катарине у Соту Шид Сот
СК 1426 Црква Преноса моштију Светог Николе Маладоња Панчево Долово
СК 1427 Црква Преноса моштију Светог Николе Велидоња Панчево Долово
СК 1428 Зграда Магистрата у Панчеву Панчево Панчево
СК 1429 Зграда у улици Николе Тесле 3 у Панчеву Панчево Панчево
СК 1430 Успенска црква у Панчеву Панчево Панчево
СК 1431 Зграда у Улици ЈНА 2 у Панчеву Панчево Панчево
СК 1432 Зграда у Димитрија Туцовића 2 у Панчеву Панчево Панчево
СК 1433 Зграда на Тргу краља Петра 8-10 у Панчеву Панчево Панчево
СК 1434 Зграда на Тргу краља Петра 11 у Панчеву Панчево Панчево
СК 1435 Румунска православна црква Светог Теодора Тирона у Куштиљу Вршац Куштиљ
СК 1436 Румунска православна црква Светог Николе у Ритишеву Вршац Ритишево
СК 1437 Црква Вазнесења Христовог у Потпорњу Вршац Потпорањ
СК 1438 Дворац у Влајковцу Вршац Влајковац
СК 1439 Градска кућа у Вршцу Вршац Вршац
СК 1440 Кућа звана „Код два пиштоља“ у Вршцу Вршац Вршац
СК 1441 Зграда бившег градског народног одбора у Вршцу Вршац Вршац
СК 1442 Зграда дечјег вртића „Анђа Ранковић“ у Вршцу Вршац Вршац
СК 1443 Зграда на Тргу победе бр. 5 у Вршцу Вршац Вршац
СК 1444 Зграда у ул. Жарка Зрењанина бр. 21 у Вршцу Вршац Вршац
СК 1445 Зграда „Конкордија“ у Вршцу Вршац Вршац
СК 1446 Румунска православна црква Вазнесења Господњег у Гребенцу Бела Црква Гребенац
СК 1447 Српска Православна црква Светог Николе у Опову Опово Опово
СК 1448 Српска Православна црква Светог Николе у Сакулама Опово Сакуле
СК 1450 Православна црква Светог Димитрија у Сремској Митровици С. Митровица Сремска Митровица
СК 1452 Зграда СУП-а у Сремској Митровици С. Митровица Сремска Митровица
СК 1453 Црква у Смиљевцу Ивањица Смиљевац
СК 1454 Црква Светих арханђела Михаила и Гаврила у Иђошу Кикинда Иђош
СК 1455 Сеоска кућа панонског типа с окућницом у Бачкој Тополи Бачка Топола Бачка Топола
СК 1456 Капела Светог Јована Непомука у Сомбору Сомбор Сомбор
СК 1457 Дворац Карачони Нови Бечеј Милошево Ново
СК 1458 Црква Светог Преображења у Добрици Алибунар Добрица
СК 1459 Воденица поточара у Кусићу Бела Црква Кусић
СК 1460 Српска православна црква Светог Николе у Самошу Ковачица Самош
СК 1461 Црква Успења Богородице у Црепаји Ковачица Црепаја
СК 1462 Црква Преноса моштију Светог Николе у Делиблату Ковин Делиблато
СК 1463 Амбар на Саоницама у Стапару Сомбор Стапар, Ул. Маршала Тита 139
СК 1464 Српска Православна црква Светих Арханђела у Ковину Ковин Ковин
СК 1465 Светионици на ушћу Тамиша у Дунав Панчево Панчево
СК 1466 Родна кућа Жарка Зрењанина Вршац Избиште
СК 1467 Ватрогасни дом у Белој Цркви Бела Црква Бела Црква
СК 1468 Стара топионица у Мајданпеку Мајданпек Мајданпек
СК 1836 Родна кућа Аксентија Мародића Суботица Суботица, Ул. Лисинског 9
СК 1899 Римокатоличка црква Светог Јосипа у Черевићу Беочин Черевић
СК 2052 Град Хисар, Црква Св. Прокопија и Латинска црква Прокупље Прокупље
СК Црква Светог Димитрија у Жељезници Краљево Жељезница
СК 1077 Црква Свете Катарине у Косурићу Краљево Косурићи
СК Споменик и костурница стрељаним жртвама у Драгинцу Лозница Драгинац
СК Црква Лазарица (Пурће код Новог Пазара) Нови Пазар Пурће

Види још

уреди

Референце

уреди
  1. ^ Културна добра, Приступљено 25. 4. 2013.

Спољашње везе

уреди