Списак заштићених врста птица у Србији

Списак ретких и заштићених врста птица у Србији [1].

Ред AnseriformesУреди

Канадска гуска (Branta canadensis).
Фамилија:Пловке (Anatidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Anas crecca Крџа, Кржљура
 Anas penelope Звиждара
 Anas platyrhynchos Глувара
 Anas querquedula Гроготовац, Пупчаница
 Anser albifrons Лисаста гуска
 Anser fabalis Гуска глоговњача
 Aythya ferina Риђоглава патка
 Branta canadensis Канадска гуска
 Chen caerulescens Снежна гуска
 Cygnus olor Црвенокљуни лабуд, Лабуд грбац

Ред CharadriiformesУреди

Фамилија:Галебови (Laridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Larus argentatus Сребрнасти галеб
 Larus cachinnans Сињи галеб
 Larus canus Сиви галеб
 Larus ridibundus Обични галеб


Фамилија:Шљуке (Scolopacidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Scolopax rusticola Шумска шљука


Ред CiconiiformesУреди

Фамилија:Чапље (Ardeidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Ardea cinerea Сива чапља

Ред ColumbiformesУреди

Фамилија:Голубови (Columbidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Columba palumbus Голуб гривнаш
 Streptopelia decaocto Гугутка
 Streptopelia turtur Грлица

Ред FalconiformesУреди

Фамилија:Јастребови (Accipitridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Accipiter gentilis Јастреб, Јастреб кокошар

Ред GalliformesУреди

Фазан (Phasianus colchicus).
Фамилија:Фазани (Phasianidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Coturnix coturnix Препелица
 Perdix perdix Јаребица, Пољска јаребица
 Phasianus colchicus Фазан


Ред GruiformesУреди

Фамилија:Барске коке (Rallidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Fulica atra Лиска
 Gallinula choloropus Барска кока, Барска кокица


Ред PasseriformesУреди

 
Сојка, Креја (Garrulus glandarius).
Фамилија:Вране (Corvidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Corvus corax Чковран, Гавран
 Corvus cornix Сива врана
 Corvus frugilegus Гачац
 Corvus monedula Чавка
 Garrulus glandarius Сојка
 Pica pica Сврака
Фамилија:Senice vuge (Remizidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Remiz pendulinus Senica vuga


Фамилија:Ткаље (Passeridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Passer domesticus Домаћи врабац, Врабац покућар
 Passer montanus Пољски врабац


Фамилија:Чворци (Sturnidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Sturnus vulgaris Обични чворак, Чворак

Ред PelecaniformesУреди

Фамилија:Вранци (Phalacrocoracidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Phalacrocorax carbo Велики вранац

Списак строго заштићених врста птица у СрбијиУреди

Списак строго заштићених врста птица у Србији [2].

Ред AnseriformesУреди

 
Чегртуша (Anas strepera).
Фамилија:Пловке (Anatidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Anas acuta Шиљкан
 Anas clypeata Пловка кашикара
 Anas strepera Чегртуша
 Anser anser Дивља гуска
 Anser brachyrhynchus Краткокљуна гуска
 Anser erythropus Мала лисаста гуска
 Aythya fuligula Ћубаста патка
 Aythya marila Морска црнка
 Aythya nyroca Патка њорка, Патка црнка
 Branta bernicla Гриваста гуска
 Branta leucopsis Белолика гуска
 Branta ruficollis Гуска црвеновољка
 Bucephala clangula Патка дупљашица
 Clangula hyemalis Ледењарка
 Cygnus columbianus Мали лабуд, Жутокљуни лабуд
 Cygnus cygnus Велики лабуд, Жутокљуни лабуд
 Melanitta fusca Баршунасти турпан
 Melanitta nigra Црни турпан
 Mergus albellus Мали ронац
 Mergus merganser Велики ронац
 Mergus serrator Средњи ронац
 Netta rufina Превез
 Oxyura leucocephala Бјелоглава пловка, Белоглава патка
 Somateria mollissima Пловка ледењарка, Гавка
 Tadorna ferruginea Златокрила утва, Пловка превез
 Tadorna tadorna Шарена утва

Ред ApodiformesУреди

Фамилија:Чиопе (Apodidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Apus apus Црна чиопа
 Apus pallidus Бледа чиопа, Сива чиопа
 Tachymarptis melba Бела чиопа

Ред CaprimulgiformesУреди

Фамилија:Легњеви (Caprimulgidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Caprimulgus europaeus Легањ

Ред CharadriiformesУреди

Фамилија:Ћурликовци (Burhinidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Burhinus oedicnemus Ноћни потрк, Ћурликовац


Фамилија:Вивци (Charadriidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Charadrius alexandrinus Морски жалар, Морски зујавац
 Charadrius dubius Жалар слепић, Зујавац сљепић
 Charadrius hiaticula Жалар блатарић, Зујавац блатарић
 Eudromias morinellus Планински зујавац
 Pluvialis apricaria Златни вивак, Зујавац златар
 Pluvialis squatarola Сребрни вивак, Сиви зујавац
 Vanellus vanellus Вивак


Фамилија:Зијавци (Glareolidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Glareola pratincola Зијавац


Фамилија:Остригари (Haematopodidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Haematopus ostralegus Остригар


Фамилија:Галебови (Laridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Larus fuscus Мрки галеб
 Larus marinus Црни галеб
 Larus melanocephalus Црноглави галеб
 Larus minutus Мали галеб
 Rissa tridactyla Тропски галеб


Фамилија:Сабљарке (Recurvirostridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Himantopus himantopus Властелица
 Recurvirostra avosetta Сабљарка
 
Црнотрба спрутка, Блатарић (Calidris alpina).
Фамилија:Шљуке (Scolopacidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Actitis hypoleucos Полојка
 Arenaria interpres Шљука камењарка
 Calidris alba Бела спрутка
 Calidris alpina Црнотрба спрутка, Обични блатарић
 Calidris ferruginea Риђа спрутка, Мрки блатарић
 Calidris minuta Мала спрутка, Блатарић патуљак
 Calidris temminckii Седа спрутка
 Gallinago gallinago Барска шљука
 Gallinago media Шљука ливадарка
 Limicola falcinellus Пљоснокљуна спрутка
 Limosa lapponica Лапонска муљача, Црнорепа муљача
 Limosa limosa Муљача, Обична муљача
 Lymnocryptes minimus Мала шљука
 Numenius arquata Велика царска шљука, Царска шљука
 Numenius phaeopus Мала царска шљука, Зловременица средња
 Numenius tennuirostris Танкокљуна царска шљука
 Phalaropus fulicarius Сива лисконога
 Phalaropus lobatus Црвеноврата лисконога
 Philomachus pugnax Спрудник убица
 Scolopax rusticola Шумска шљука
 Tringa erythropus Црни спрудник, Мрки прудник
 Tringa glareola Спрудник мигавац, Прудник мигавац
 Tringa nebularia Кривокљуни спрудник
 Tringa ochropus Спрудник пљукавац, Прудник пијукавац
 Tringa stagnatilis Танкокљуни спрудник
 Tringa totanus Црвеноноги спрудник


Фамилија:Поморници (Stercoraridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Catharacta skua Велики поморник
 Stercorarius longicaudus Дугорепи поморник
 Stercorarius parasiticus Краткорепи поморник
 Stercorarius pomarinus Виторепи поморник


Фамилија:Чигре (Sternidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Chlidonias hybridus Белобрка чигра, Бјелобрада чигра
 Chlidonias leucopterus Белокрила чигра, Бјелокрила чигра
 Chlidonias niger Црна чигра
 Sterna albifrons Мала чигра
 Sterna caspia Велика чигра, Каспијска чигра
 Sterna hirundo Обична чигра
 Sterna nilotica Дебелокљуна чигра


Ред CiconiiformesУреди

Фамилија:Чапље (Ardeidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Ardea purpurea Црвена чапља
 Ardeola ralloides Жута чапљица
 Botaurus stellaris Водени бик, Букавац
 Bubulcus ibis Чапља говедарка, Афричка жута чапља
 Ardea alba, Egretta alba, Casmerodius albus Велика бела чапља
 Egretta garzetta Мала бела чапља
 Ixobrychus minutus Чапљица, Букавчић
 Nycticorax nycticorax Гак


Фамилија:Роде (Ciconidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Ciconia ciconia Бела рода, Бијела рода
 Ciconia nigra Црна рода


Фамилија:Пламенци (Phoenicopteridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Phoenicopterus roseus Пламенац


Фамилија:Ражњеви (Threskiornithidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Platalea leucorodia Кашичар, Чапља кашикара
 Plegadis falcinellus Ражањ, Ибис, Црни ражањ

Ред ColumbiformesУреди

 
Дивљи голуб (Columba livia).
Фамилија:Голубови (Columbidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Columba livia Дивљи голуб
 Columba oenas Голуб дупљаш

Ред CoraciiformesУреди

Фамилија:Водомари (Alcedinidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Alcedo atthis Водомар


Фамилија:Модровране (Coraciidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Coracias garullus Модроврана, Златоврана


Фамилија:Пчеларице (Meropidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Merops apiaster Пчеларица


Фамилија:Пупавци (Upupidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Upupa epops Пупавац, Баљин кокот

Ред CuculiformesУреди

Фамилија:Кукавице (Cuculidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Clamator glandarius Ћубаста кукавица, Афричка кукавица
 Cuculus canorus Обична кукавица

Ред FalconiformesУреди

Фамилија:Јастребови (Accipitridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Accipiter brevipes Краткопрсти кобац
 Accipiter nisus Обични кобац, Кобац
 Aegypius monachus Црни стрвинар
 Aquila adalberti Шпански крсташ
 Aquila chrysaetos Сури орао
 Aquila clanga Орао кликтач
 Aquila heliaca Орао крсташ, Крсташ, Краљевски орао
 Aquila pomarina Орао кликташ, Орао клокотач
 Buteo buteo Обични мишар, Мишар
 Buteo lagopus Гаћасти мишар
 Buteo rufinus Риђи мишар
 Circaetus gallicus Орао змијар, Змијар
 Circus aeruginosus Еја мочварица
 Circus cyaneus Пољска еја
 Circus macrourus Степска еја
 Circus pygargus Еја ливадарка
 Gypaetus barbatus Жутоглави брадаш, Орао брадач, Брадан
 Gyps fulvus Белоглави суп, Бјелоглави суп
 Haliaeetus albicilla, Haliaetus albicilla Орао белорепан, Белорепан
 Hieraaetus fasciatus Пругасти орадо, Планински орао
 Hieraaetus pennatus Патуљасти орао
 Milvus migrans, Milvus korschun Црна луња, Мрка луња
 Milvus milvus Црвенкаста луња
 Neophron percnopterus Бела кања, Бијела кања
 Pernis apivorus Јастреб осичар, Осичар


Фамилија:Соколови (Falconidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Falco biarmicus Кршки соко, Планински соко
 Falco cherrug Степски соко
 Falco columbarius Мали соко
 Falco naumanni Белонокта ветрушка, Степска вјетрушка
 Falco pelegrinoides Пустињски соко
 Falco peregrinus Сиви соко
 Falco subbuteo Соко ластавичар, Ластавичар
 Falco tinnunculus Обична ветрушка, Ветрушка
 Falco vespertinus Сива вјетрушка, Сива вјетрушка


Фамилија:Орлови рибари (Pandionidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Pandion haliaetus Орао рибар, Рибар

Ред GalliformesУреди

Фамилија:Фазани (Phasianidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Alectoris graeca Јаребица камењарка


Фамилија:Тетреби (Tetraonidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Bonasa bonasia Лештарка, Љештарка
 Tetrao urogallus Велики тетреб, Велики тетријеб

Ред GaviiformesУреди

Фамилија:Морски гњурци (Gaviidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Gavia arctica Црногрли морски гњурац,
Средњи морски гњурац
 Gavia immer Велики морски гњурац
 Gavia stellata Риђогрли морски гњурац,
Мали морски гњурац

Ред GruiformesУреди

Фамилија:Ждралови (Gruidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Grus grus Ждрал, Сиви ждрал


Фамилија:Барске коке (Rallidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Crex crex Прдавац
 Porzana parva Сиви барски петлић, Средњи барски петлић
 Porzana porzana Барски петлић
 Porzana pusilla Мали барски петлић
 Rallus aquaticus Барски петлован


Фамилија:Дропље (Otididae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Otis tarda Велика дропља
 Otis tetrax, Tetrax tetrax Мала дропља

Ред PasseriformesУреди

Фамилија:Дугорепе сенице (Aegithalidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Aegithalos caudatus Дугорепа сеница, Дугорепа сјеница


Фамилија:Шеве (Alaudidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Alauda arvensis Пољска шева
 Calandrella brachydactyla Мала шева, Краткопрста шева
 Calandrella rufescens Источна мала шева
 Eremophila alpestris Планинска шева, Планинска ушата шева
 Galerida cristata Ћубаста шева
 Lullula arborea Шумска шева
 Melanocorypha calandra Велика шева


Фамилија:Кугаре, Свилорепе (Bombycillidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Bombycilla garrulus Кугара, Свилорепа кугара


Фамилија:Пузићи (Certhiidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Certhia brachydactyla Дугокљуни пузић
 Certhia familiaris Краткокљуни пузић


Фамилија:Воденкосови, Водени косови (Cinclidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Cinclus cinclus Водени кос, Воденкос


Фамилија: (Cisticolidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Cisticola juncidis Шивачица


 
Жутокљуна галица, Pyrrhocorax graculus
Фамилија:Вране (Corvidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Nucifraga caryocatactes Љешњикара
 Pyrrhocorax graculus Жутокљуна галица
 Pyrrhocorax pyrrhocorax Црвенокљуна галица


Фамилија:Стрнадице (Emberizidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Calcarius lapponicus Стрнадица остругашица
 Emberiza calandra Велика стрнадица
 Emberiza cia Стрнадица камењарка, Планинска стрнадица
 Emberiza cirlus Црногрла стрнадица
 Emberiza citrinella Обична стрнадица, Стрнадица жутовољка
 Emberiza hortulana Вртна стрнадица, Виноградска стрнадица
 Emberiza melanocephala Црноглава стрнадица, Црноглавка
 Emberiza schoeniclus Мочварна стрнадица, Барска стрнадица
 Plectrophenax nivalis Снежна стрнадица


Фамилија:Зебе (Fringillidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Carduelis cannabina Конопљарка
 Carduelis carduelis Штиглић, Чешљугар
 Carduelis chloris Зелентарка
 Carduelis flammea Брезова јуричица
 Carduelis flavirostris Планинска јуричица
 Carduelis hornemanni Поларна јуричица
 Carduelis spinus Чижак
 Carpodacus erythrinus Руменка
 Coccothraustes coccothraustes Трешњар, Батокљун
 Fringilla coelebs Обична зеба, Зеба
 Fringilla montifringilla Планинска зеба, Северна зеба
 Loxia curvirostra Крстокљун
 Pyrrhula pyrrhula Зимовка
 Serinus serinus Дивља канаринка, Жутарица


Фамилија:Ласте (Hirundinidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Delichon urbica Градска ласта
 Hirundo daurica Даурска ласта
 Hirundo rupestris, Ptyonoprogne rupestris Горска ласта
 Hirundo rustica Сеоска ласта
 Riparia riparia Ласта брегуница, Брегуница


Фамилија:Сврачци (Laniidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Lanius collurio Сврачак, Руси сврачак
 Lanius excubitor Велики сврачак
 Lanius minor Сиви сврачак
 Lanius nubicus Дугорепи сврачак
 Lanius senator Црвеноглави сврачак


Фамилија:Плиске (Motacillidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Anthus campestris Степска трептељка
 Anthus cervinus Риђоргла трептељка
 Anthus pratensis Ливадска трептељка
 Anthus spinoletta Планинска трептељка
 Anthus trivialis Шумска трептељка
 Motacilla alba Плиска, Бела плиска
 Motacilla cinerea Планинска плиска, Поточна плиска
 Motacilla flava Жута плиска


Фамилија:Мухарице (Muscicapidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Erithacus rubecula Црвендаћ
 Ficedula albicoliis Беловрата мухарица, Бјеловрата мухарица
 Ficedula hypoleuca Црноврата мухарица, Шарена мухарица
 Ficedula parva Мала мухарица
 Ficedula semitorquata Источна шарена мухарица
 Luscinia luscinia Велики славуј
 Luscinia megarhynchos Мали славуј
 Luscinia svecica Модровољка
 Muscicapa striata Сива мухарица
 Oenanthe hispanica Средоземна белогуза, Медитеранска бијелка
 Oenanthe oenanthe Обична белогуза, Обична бијелка
 Phoenicurus ochruros Црна црвенрепка, Планинска црвенрепка
 Phoenicurus phoenicurus Обична црвенрепка
 Saxicola rubetra Обична траварка
 Saxicola torquata Црноглава траварка


Фамилија:Вуге (Oriolidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Oriolus oriolus Вуга, Фуга


Фамилија:Сенице (Paridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Parus ater Јелова сеница, Јелова сјеница
 Parus caeruleus Плава сеница, Сјеница плавић
 Parus cristatus Ћубаста сјеница
 Parus lugubris Сеница шљиварка, Медитеранска сјеница
 Parus major Велика сеница, Велика сјеница
 Parus montanus Планинска сива сеница, Планинска сива сјеница
 Parus palustris Сива сеница, Обична сива сјеница


Фамилија:Врапци, Ткаље (Passereidae), (Passeridae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Montifringilla nivalis Планински врабац
 Passer hispaniolensis Шпански врабац
 Petronia petronia Врабац камењарац


Фамилија: (Phylloscopidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Phylloscopus bonelli Горски звиждак, Западни горски звиждак
 Phylloscopus collybita, Phylloscopus brehmii Обични звиждак, Иберијски звиждак
 Phylloscopus sibilatrix Шумски звиждак
 Phylloscopus trochilus Брезов звиждак, Звиждак ковачић


Фамилија:Попићи (Prunellidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Prunella collaris Планински попић
 Prunella modularis Обични попић


Фамилија:Краљићи (Regulidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Regulus ignicapillus Ватроглави краљић
 Regulus regulus Обичан краљић, Краљић


Фамилија:Сенице вуге (Remizidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Remiz pendulinus Сеница вуга, Бела сеница


Фамилија:Бргљези (Sittidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Sitta europaea Бргљез, Бргљез пузавац
 Sitta neumayer Бргљез лончар, Бргљез камењар


Фамилија:Чворци (Sturnidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Sturnus roseus Ружичасти чворак


Фамилија:Грмуше (Sylvidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Acrocephalus arundinaceus Велики трстењак
 Acrocephalus melanopogon Шеварски трстењак, Шеварски цврчић
 Acrocephalus paludicola Источни трстењак, Трстењак источњак
 Acrocephalus palustris Трстењак млакар
 Acrocephalus schoenobaenus Трстењак рогожар
 Acrocephalus scirpaceus Трстењак цвркутић
 Cettia cetti Свилорепи цврчић
 Hippolais icterina Жути вољић
 Hippolais olivetorum Вољић маслинар
 Hippolais pallida Сиви вољић
 Locustella fluviatilis Цврчић поточар
 Locustella luscinioides Обични цврчић
 Locustella naevia Цврчић тршћар
 Sylvia atricapilla Црноглава грмуша
 Sylvia borin Вртна грмуша, Сива грмуша
 Sylvia cantillans Грмуша црвеновољка, Риђогрла грмуша
 Sylvia communis Обична грмуша
 Sylvia curruca Грмуша чаврљанка, Грмуша чеврљинка
 Sylvia hortensis Велика грмуша, Грмуша смокварица
 Sylvia melanocephala Средоземна црноглава грмуша, Црнорепа грмуша
 Sylvia nisoria Пиргаста грмуша


Фамилија:Пузгавци (Tichodromadidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Tichodroma muraria Пузгавац


Фамилија:Бркате сенице (Timalidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Panurus biarmicus Брката сеница, Брката сјеницаФамилија:Царићи (Troglodytidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Troglodytes troglodytes Царић


 
Обични кос, Кос, Turdus merula, женка
Фамилија:Дроздови (Turdidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Monticola saxatilis Кос камењар, Дрозд камењар
 Monticola solitarius Модрокос, Дрозд модруљ
 Turdus iliacus Мали дрозд, Дрозд црвених поткрила
 Turdus merula Обични кос, Кос
 Turdus philomelos Дрозд певач, Дрозд пјевач
 Turdus pilaris Дрозд боровњак, Дрозд брањуг
 Turdus ruficollis Црноврати дрозд
 Turdus torquatus Дрозд оргличар, Кос оргличар
 Turdus viscivorus Дрозд имелаш


Ред PelecaniformesУреди

 
Ружичасти несит, Pelecanus onocrotalus
Фамилија:Вранци (Phalacrocoracidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Phalacrocorax pygmeus Мали вранац, Фендак


Фамилија:Несити (Pelecanidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Pelecanus crispus Кудрави несит, Панац, Пеликан
 Pelecanus onocrotalus Ружичасти несит, Ружичасти пеликан

Ред PiciformesУреди

Фамилија:Детлићи (Picidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Dendrocopos leucotos Планински детлић
 Dendrocopos major Велики детлић, Велики шарени дјетлић
 Dendrocopus medius Средњи детлић, Средњи дјетлић
 Dendrocopus minor Мали детлић, Мали дјетлић
 Dendrocopus syriacus Сеоски детлић, Сиријски дјетлић
 Dryocopus martius Црна жуна, Црни дјетлић
 Jynx torquilla Вијоглава
 Picoides tridactylus Тропрсти детлић, Тропрсти дјетлић
 Picus canus Сива жуна
 Picus viridis Зелена жуна

Ред PodicipediformesУреди

Фамилија:Гњурци (Podicipedidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Podiceps auritus Ушати гњурац
 Podiceps cristatus Ћубасти гњурац, Велики шубасти гњурац
 Podiceps griseigena Риђоврати гњурац, Риђогрли гњурац
 Podiceps nigricollis Црноврати гњурац
 Tachybaptus ruficollis Мали гњурац

Ред StrigiformesУреди

Фамилија:Сове (Strigidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Aegolius funereus Гаћаста кукумавка, Ћук гаћасти
 Asio flammeus Ритска сова
 Asio otus Мала ушара, Утина
 Athene noctua Кукумавка
 Bubo bubo Буљина, Велика ушара
 Glaucidium passerinum Мала сова, Врапчарка
 Otus scops Ћук
 Strix aluco Шумска сова
 Strix uralensis Дугорепа сова, Уралска сова


Фамилија:Кукувије (Tytonidae) Врста, стручни назив Врста, српски назив
 Tyto alba Кукувија, Обична кукувија

РеференцеУреди

Види јошУреди