Резервати природе Србије

Резервати природе су подручја са специфичним природним одликама који представљају очуване, јединствене, ретке, ендемореликтне и посебне целине, заштићене законом. Резерват природе може бити строги или специјални. Строги резервати су намењени искључиво очувању природног фонда и научно-истраживачком раду и посматрању. Специјални резервати имају неизмењени и добро очуван екосистем у којем је човеков утицај сведен на минимум, а на основу намене могу се издвојити хидролошки, орнитолошки, геолошки, ихтиолошки, палеонтолошки и др.

Брезовица
Делиблатска пешчара
Јелашничка клисура
Јерма
Засавица
Ковиљско-петроварадински рит
Ртањ
Обедска бара
Слано Копово
Сува планина
Увац
Царска бара

Резервати природе у Србији уреди

У Србији је издвојено и законом заштићено око 75 резервата, највише специјалних и строгих, а значајан део односи се и на научно-истраживачке и опште. Следи списак резервата на основу поделе.

Специјални резервати природе уреди

Општи резервати природе уреди

Специјални природни резервати уреди

Научно-истраживачки резервати уреди

Резервати за одржавање генетског фонда уреди

Строги природни резервати уреди

Види још уреди

Литература уреди

Спољашње везе уреди