Портал:Археологија

Портал Археологија

Archaeology.rome.arp.jpg

Археологија је наука која се бави проучавањем материјалних остатака људског постојања.

Археологија, која се у новије доба све више везује уз антропологију а не историју како је то било уобичајено у претходном раздобљу и то нарочито у Европи, проучава људска друштва и објекте које су она оставила за собом. То нарочито долази до изражаја током проучавања праисторије о којој су готово увек једина сведочанства њени материјални остаци (нпр. оруђа од камена, кости и метала, керамика, остаци архитектуре, итд.). Поред праисторије археологија се бави и проучавањем историјских периода, то јест периода у којима постоје писани извори, и она у том случају углавном има улогу помоћне историјске науке.

Више о археологији...

Изабрани чланак

Систематско археолошко ископавање

Теренско истраживање у археологији почиње рекогносцирањем терена, односно прегледом терена и бележењем података који указују на могуће налазиште. Када је локалитет констатован, одлучује се да ли ће се приступити систематском археолошком истраживању, током и после кога се врше анализе и датовање материјала, као и обрада и интерпретација налаза.

Теренско археолошко истраживање започиње откривањем нових локалитета, рекогносцирањем терена. Транспортна ограничења озбиљно су ограничавали теренски рад све до 20. века. Случајна открића артефаката или остатака градње приликом пољопривредних или грађевинских радова битно су допринела корпусу археолошких сазнања у 19. и 20. веку и често била повод за стручнија истраживања... даље

Занимљивости

Да ли знате...
  Tutanchamun Maske.jpg

  Сјајни

  Братски портали

  ВикиПројекат

  Википедија има званични ВикиПројекат о археологији. На њему можете се детаљније упознати о развоју портала Археологија и чланцима усковезаним за ову област.

  Додатно

  Belo-Polla-dzbanok-1955-snb.jpg
  Правећи клице из области археологије било би пожељно да користите шаблон {{Клица-археологија}}. Већ постојеће клице из области археологије можете наћи у категорији : Клице архологија.

  Изабрана слика

  Изабрани видео

  Помозите и Ви

  Категорије

  Овде се налази списак категорија које су усковезани за археологији или садрже појединачне чланке са археолошком тематиком. Више о категоријама погледајте на Википројекту о археологији.
  • Тро-временска подела

   Остали портали