Портал:Науке о Земљи

Науке о Земљи

Набор у фјорду Кинг Оскар, настао у Каледонској орогенези

Науке о Земљи (такође познатo под називом геонауке), је термин који окупља и односи се на све науке које су повезане са изучавањем планетe Земље. Ово је практично специјалан случај удруживања наука о планети пошто је Земља једина позната планета на којој постоји живот. Директнa применa резултата проучавања Земље јесу експлоатација природних ресурса, временска прогноза, предвиђање земљотреса, правовремена дојава о елементарним непогодама.

Највеће дисциплине геонаука за своја изучавања користе фундаменталне науке математику, физику и хемију. Проучавање Земље се одвија на два начина: теоријски и експериментално. Науке о Земљи су блиско повезане са животном средином, заштитом природе и са делом планетарне астрономије.

Изабрани чланак

Моренско језеро у Националном парку Банф у Канади
Моренско језеро у Националном парку Банф у Канади

Глацијални процес је геоморфолошки процес који настаје деловањем леда, снега и мраза (ниских температура). Овако су обједињена три процеса, која се, иначе, разликују. Дејство леда представља глацијални процес у ужем смислу. Геоморфолошко дејство снега назива се нивациони процес, док се деловање мраза назива криогени процес.

Општу и основну карактеристику глацијалног процеса чине изузетно велики морфолошки учинци. У процесу се еродују, транспортују и акумулирају велике количине материјала. Због тога, глацијални процес, иако временски ограничен, оставља за собом јасно уочљиве промене у рељефу.

Подручја развоја глацијалног процеса одређује снежна граница. С обзиром на положај снежне границе и простор захваћен глацијалним процесом, издвајају се два главна подручја развоја глацијалног процеса: поларне области и подручја високих планина.

Главни агенс глацијалног процеса је кинетичка енергија леда. Ледници граде специфичне ерозионе и акумулационе облике. Осим њих, јављају се и облици који чине остатке иницијалног рељефа, који су заостали после дејства ерозије. То су тзв. резидуални облици. Најпознатији акумулациони облици, који настају дејством ледика су морене, док се од ерозионих облика издвајају: цирк, валов, ледничко раме, мутониране стене и стрије. Резидуалне облике представљају арете, нунатаци и оштри врхови.

Више о глацијалном процесу...

Општи појмови

Изабрана слика

Кањон Антелопе, САД

архива изабраних слика

Потребни чланци

Помозите и Ви у уређивању Википедије. На страни Википедија:Тим/науке о Земљи налази се списак који можете допунити или написати/допунити неки од чланака. Добродошле су све сугестије и примедбе.

Области

Остали портали на српској Википедији