Портал:Науке о Земљи

Науке о Земљи

Набор у фјорду Кинг Оскар, настао у Каледонској орогенези

Науке о Земљи (такође познатo под називом геонауке), је термин који окупља и односи се на све науке које су повезане са изучавањем планетe Земље. Ово је практично специјалан случај удруживања наука о планети пошто је Земља једина позната планета на којој постоји живот. Директнa применa резултата проучавања Земље јесу експлоатација природних ресурса, временска прогноза, предвиђање земљотреса, правовремена дојава о елементарним непогодама.

Највеће дисциплине геонаука за своја изучавања користе фундаменталне науке математику, физику и хемију. Проучавање Земље се одвија на два начина: теоријски и експериментално. Науке о Земљи су блиско повезане са животном средином, заштитом природе и са делом планетарне астрономије.

Изабрани чланак

Магнетосфера Земље и Сунчев ветар
Магнетосфера Земље и Сунчев ветар

Магнетско поље Земље може се представити као поље магнетског дипола, чији се један пол налази у близини северног географског пола, а други у близини јужног географског пола. Замишљена линија која спаја магнетске полове заклапа са осом ротације Земље угао од 11.3°. Настанак магнетског поља Земље објашњава геодинамо теорија.

Простор у коме се осећа дејство магнетског поља Земље назива се магнетосфера. Она се простире неколико десетина хиљада километара у свемир. Магнетосфера штити Земљу од штетног дејства Сунчевог ветра. Има облик капи - спљоштена је на страни која је окренута ка Сунцу, а издужена на супротној.

...више о магнетском пољу Земље...

Општи појмови

Изабрана слика

Потребни чланци

Помозите и Ви у уређивању Википедије. На страни Википедија:Тим/науке о Земљи налази се списак који можете допунити или написати/допунити неки од чланака. Добродошле су све сугестије и примедбе.

Области

Остали портали на српској Википедији