Списак министара унутрашњих послова Србије

званичник Владе задужен за Министарство унутрашњих послова Србије

На овој страни налази се списак министара унутрашњих послова Србије.

Слика Име и презиме
(Године рођења и смрти)
Почетак мандата Крај мандата Белешка
  Јаков Ненадовић
(17651836)
1811. 1813. Функција министра унутрашњих послова је успостављена
Слика Име и презиме
(Године рођења и смрти)
Почетак мандата Крај мандата Белешка
Ђорђе Протић
(17931857)
23. април 1834. 15. фебруар 1835. Министар унутрашњих послова у Размотрилишту попечитељства
  Димитрије Давидовић
(17891838)
15. фебруар 1835. 28. март 1835. Министар унутрашњих послова у Законоизвршителној части Државног совјета
Ђорђе Протић
(17931857)
28. март 1835. 16. мај 1840. Министар унутрашњих послова у Законоизвршителној части Државног совјета и у првој влади Аврама Петронијевића
  Цветко Рајовић
(17931873)
16. мај 1840. 8. септембар 1842. Министар унутрашњих послова у влади Ђорђа Протића
  Тома Вучић Перишић
(17881859)
8. септембар 1842. 20. јун 1843. Министар унутрашњих послова у другој и трећој влади Аврама Петронијевића
  Илија Гарашанин
(18121874)
20. јун 1843. 22. април 1852. Министар унутрашњих послова у трећој и четвртој влади Аврама Петронијевића и првој влади Алексе Симића
  Александар Ненадовић
(18151881)
22. април 1852. 6. октобар 1852. Министар унутрашњих послова у првој влади Илије Гарашанина
  Алекса Симић
(18001872)
6. октобар 1852. 26. март 1853. Министар унутрашњих послова у првој влади Илије Гарашанина
  Александар Ненадовић
(18151881)
26. март 1853. 26. децембар 1854. Министар унутрашњих послова у другој влади Алексе Симића
  Стеван Книћанин
(18071855)
26. децембар 1854. 1. јануар 1855. Министар унутрашњих послова у другој влади Алексе Симића
  Стеван Магазиновић
(18041874)
1. јануар 1855. 28. децембар 1855. Министар унутрашњих послова у другој влади Алексе Симића
  Радован Дамјановић 28. децембар 1855. 28. септембар 1856. Министар унутрашњих послова у влади Алексе Јанковића и првој влади Стефана Марковића
  Константин Николајевић
(18211877)
28. септембар 1856. 12. април 1858. Министар унутрашњих послова у трећој влади Алексе Симића и другој влади Стефана Марковића
  Илија Гарашанин
(18121874)
12. април 1858. 19. јануар 1859. Министар унутрашњих послова у влади Стевана Магазиновића
Стојан Јовановић Лешјанин 19. јануар 1859. 11. фебруар 1859. Вршилац дужности министра унутрашњих послова у влади Стевана Магазиновића
Миливоје Јовановић 11. фебруар 1859. 4. јул 1859. Министар унутрашњих послова у влади Стевана Магазиновића и влади Цветка Рајовића
  Јеврем Грујић
(18271895)
4. јул 1859. 4. август 1859. Вршилац дужности министра унутрашњих послова у влади Цветка Рајовића
Владислав Вујовић 4. август 1859. 21. фебруар 1860. Министар унутрашњих послова у влади Цветка Рајовића
Ђорђе Миловановић
(18131885)
21. фебруар 1860. 8. новембар 1860. Министар унутрашњих послова у влади Цветка Рајовића
  Никола Христић
(18181911)
8. новембар 1860. 3. јул 1868. Министар унутрашњих послова у влади Филипа Христића, другој влади Илије Гарашанина и првој влади Николе Христића
  Радивоје Милојковић
(18321888)
3. јул 1868. 31. август 1872. Министар унутрашњих послова у влади Ђорђа Ценића, влади Радивоја Милојковића и влади Миливоја Петровића Блазнавца
Марко Лазаревић 31. август 1872. 14. април 1873. Министар унутрашњих послова у влади Миливоја Петровића Блазнавца
Јаков Туцаковић
(18281889)
14. април 1873. 3. новембар 1873. Министар унутрашњих послова у првој влади Јована Ристића
  Аћим Чумић
(18361901)
3. новембар 1873. 3. фебруар 1875. Министар унутрашњих послова у влади Јована Мариновића и влади Аћим Чумић
Данило Стефановић
(18151886)
3. фебруар 1875. 31. август 1875. Министар унутрашњих послова у влади Данила Стефановића
  Јеврем Грујић
(18271895)
31. август 1875. 8. октобар 1875. Министар унутрашњих послова у првој влади Стевче Михаиловића
  Љубомир Каљевић
(18411907)
8. октобар 1875. 6. мај 1876. Министар унутрашњих послова у влади Љубомира Каљевића
  Радивоје Милојковић
(18321888)
6. мај 1876. 6. август 1879. Министар унутрашњих послова у другој влади Стевче Михаиловића и другој влади Јована Ристића
Јаков Туцаковић
(18281889)
6. август 1879. 17. јун 1880. Министар унутрашњих послова у другој влади Јована Ристића
  Радивоје Милојковић
(18321888)
17. јун 1880. 2. новембар 1880. Министар унутрашњих послова у другој влади Јована Ристића
  Милутин Гарашанин
(18431898)
2. новембар 1880. 3. октобар 1883. Обављао је функцију министра унутрашњих послова у влади Милана Пироћанца када је Србија проглашена краљевином
Слика Име и презиме
(Године рођења и смрти)
Почетак мандата Крај мандата Белешка
  Милутин Гарашанин
(18431898)
2. новембар 1880. 3. октобар 1883. Обављао је функцију министра унутрашњих послова у влади Милана Пироћанца када је Србија проглашена краљевином
  Никола Христић
(18181911)
3. октобар 1883. 19. фебруар 1884. Министар унутрашњих послова у другој влади Николе Христића
  Стојан Новаковић
(18421915)
19. фебруар 1884. 14. мај 1885. Министар унутрашњих послова у првој влади Милутина Гарашанина
  Димитрије Маринковић
(18351911)
14. мај 1885. 4. април 1886. Министар унутрашњих послова у другој влади Милутина Гарашанина
  Милутин Гарашанин
(18431898)
4. април 1886. 13. јун 1887. Министар унутрашњих послова у трећој влади Милутина Гарашанина
  Радивоје Милојковић
(18321888)
13. јун 1887. 31. децембар 1887. Министар унутрашњих послова у трећој влади Јована Ристића
Светозар Милосављевић
(18451921)
31. децембар 1887. 26. април 1888. Министар унутрашњих послова у првој влади Саве Грујића
  Никола Христић
(18181911)
26. април 1888. 6. март 1889. Председник владе и министар унутрашњих послова у трећој влади Николе Христића
  Јован Бели-Марковић
(18271906)
6. март 1889. 7. март 1889. Министар унутрашњих послова у влади Косте Протића
  Коста Таушановић
(18541902)
7. март 1889. 13. мај 1890. Министар унутрашњих послова у другој и трећој влади Саве Грујића
  Јован Ђаја
(18461928)
13. мај 1890. 28. јануар 1891. Министар унутрашњих послова у трећој влади Саве Грујића
  Михаило Ђорђевић
(18501901)
28. јануар 1891. 2. фебруар 1891. Вршилац дужности министра унутрашњих послова у трећој влади Саве Грујића
Светозар Милосављевић
(18451921)
2. фебруар 1891. 23. фебруар 1891. Министар унутрашњих послова у трећој влади Саве Грујића
  Јован Ђаја
(18461928)
23. фебруар 1891. 2. април 1892. Министар унутрашњих послова у првој влади Николе Пашића
Светозар Милосављевић
(18451921)
2. април 1892. 21. август 1892. Министар унутрашњих послова у другој влади Николе Пашића
  Стојан Рибарац
(18551922)
21. август 1892. 13. април 1893. Министар унутрашњих послова у првој влади Јована Авакумовића
Светозар Милосављевић
(18451921)
13. април 1893. 24. јануар 1894. Министар унутрашњих послова у првој и другој влади Лазара Докића и у четвртој влади Саве Грујића
  Светомир Николајевић
(18441922)
24. јануар 1894. 27. октобар 1894. Министар унутрашњих послова у првој влади Ђорђа Симића и влади Светомира Николајевића
  Никола Христић
(18181911)
27. октобар 1894. 7. јул 1895. Министар унутрашњих послова у четвртој влади Николе Христића
  Димитрије Маринковић
(18351911)
7. јул 1895. 29. децембар 1896. Министар унутрашњих послова у првој влади Стојана Новаковића
  Михаило Ђорђевић
(18501901)
29. децембар 1896. 23. октобар 1897. Министар унутрашњих послова у другој влади Ђорђа Симића
  Јеврем Андоновић 23. октобар 1897. 11. август 1899. Министар унутрашњих послова у влади Владана Ђорђевића
  Ђорђе Генчић
(18611938)
11. август 1899. 25. јул 1900. Министар унутрашњих послова у влади Владана Ђорђевића
  Лазар Поповић 25. јул 1900. 18. фебруар 1901. Министар унутрашњих послова у првој влади Алексе Јовановића
Никола Д. Стевановић 18. фебруар 1901. 20. октобар 1902. Министар унутрашњих послова у другој влади Алексе Јовановића, првој и другој влади Михаила Вујића
Велимир Тодоровић
(18481920)
20. октобар 1902. 11. јун 1903. Министар унутрашњих послова у првој влади Петра Велимировића, првој и другој влади Димитрија Цинцар-Марковића
  Стојан Протић
(18571923)
11. јун 1903. 29. мај 1905. Министар унутрашњих послова у другој и трећој влади Јована Авакумовића и петој и шестој влади Саве Грујића и трећој влади Николе Пашића
  Љубомир Стојановић
(18601930)
29. мај 1905. 12. август 1905. Министар унутрашњих послова у првој влади Љубомира Стојановића
Иван Павићевић
(18691926)
12. август 1905. 30. април 1906. Министар унутрашњих послова у другој влади Љубомира Стојановића и седмој влади Саве Грујића
  Стојан Протић
(18571923)
30. април 1906. 12. јун 1907. Министар унутрашњих послова у четвртој влади Николе Пашића
  Настас Петровић
(18671933)
12. јун 1907. 12. април 1908. Министар унутрашњих послова у петој влади Николе Пашића
  Марко Трифковић
(18641928)
12. април 1908. 20. јул 1908. Министар унутрашњих послова у шестој влади Николе Пашића
Светозар Милосављевић
(18451921)
20. јул 1908. 29. јун 1909. Министар унутрашњих послова у другој влади Петра Велимировића и другој влади Стојана Новаковића
  Љубомир Јовановић
(18651928)
29. јун 1909. 25. септембар 1910. Министар унутрашњих послова у другој влади Стојана Новаковића и седмој влади Николе Пашића
  Стојан Протић
(18571923)
25. септембар 1910. 7. јул 1911. Министар унутрашњих послова у седмој влади Николе Пашића
  Марко Трифковић
(18641928)
7. јул 1911. 12. септембар 1912. Министар унутрашњих послова у првој и другој влади Милована Миловановића и у влади Марка Трифковића
  Стојан Протић
(18571923)
12. септембар 1912. 5. децембар 1914. Министар унутрашњих послова у осмој влади Николе Пашића
  Љубомир Јовановић
(18651928)
5. децембар 1914. 16. новембар 1918. Министар унутрашњих послова у деветој, десетој и једанаестој влади Николе Пашића
  Марко Трифковић
(18641928)
16. новембар 1918. 1. децембар 1918. Министар унутрашњих послова у дванаестој влади Николе Пашића
Слика Име и презиме
(Године рођења и смрти)
Почетак мандата Крај мандата Странка Белешка
  Милан Аћимовић
(18981945)
30. април 1941. 10. новембар 1942. Српска радикална странка Министар унутрашњих послова у комесарској управи Милана Аћимовића и влади народног спаса Милана Недића
  Танасије-Таса Динић
(18901946)
10. новембар 1942. 5. новембар 1943. Независни политичар Министар унутрашњих послова у влади народног спаса Милана Недића
  Милан Недић
(18771946)
5. новембар 1943. 4. октобар 1944. Независни политичар Министар унутрашњих послова у влади народног спаса Милана Недића
Слика Име и презиме
(Године рођења и смрти)
Почетак мандата Крај мандата Странка Белешка
  Милентије Поповић
(19131971)
18. новембар 1944. 22. новембар 1946. Комунистичка партија Југославије Повереник за унутрашње послове у председништву АСНОС-а, након тога Министар унутрашњих послова у првој влади Благоја Нешковића
  Слободан Пенезић Крцун
(19181964)
22. новембар 1946. 16. децембар 1953. Комунистичка партија Југославије Министар унутрашњих послова у другој влади Благоја Нешковића и првој, другој и трећој влади Петра Стамболића
  Војин Лукић
(19191997)
16. децембар 1953. 9. јун 1962. Комунистичка партија Југославије Министар унутрашњих послова у влади Јована Веселинова и влади Милоша Минића
Владан Бојанић
(19192003)
9. јун 1962. 1963. Савез комуниста Југославије Министар унутрашњих послова у влади Слободана Пенезића Крцуна
Милисав Лукић
(1922–)
1963. 1965. Савез комуниста Југославије Министар унутрашњих послова у влади Слободана Пенезића Крцуна и влади Драгог Стаменковића
Животије Срба Савић
(19211972)
1965. 1966. Савез комуниста Југославије Министар унутрашњих послова у влади Драгог Стаменковића
  Славко Зечевић
(19211998)
1966. 26. октобар 1976. Савез комуниста Југославије Министар унутрашњих послова у влади Драгог Стаменковића, влади Ђурице Јојкића, влади Миленка Бојанића и влади Душана Чкребића
Виобран Станојевић
(19292015)
26. октобар 1976. 5. мај 1982. Савез комуниста Југославије Министар унутрашњих послова у влади Душана Чкребића и влади Ивана Стамболића
Светомир Лаловић
(19341992)
5. мај 1982. 5. децембар 1989. Савез комуниста Југославије Министар унутрашњих послова у влади Бранислава Иконића и влади Десимира Јевтића
  Радмило Богдановић
(19342014)
5. децембар 1989. 11. фебруар 1991. Савез комуниста Југославије Министар унутрашњих послова у влади Станка Радмиловића
Слика Име и презиме
(Године рођења и смрти)
Почетак мандата Крај мандата Странка Белешка
  Радмило Богдановић
(19342014)
11. фебруар 1991. 30. мај 1991. СПС Министар унутрашњих послова у влади Д. Зеленовића
Зоран Соколовић
(19382001)
30. мај 1991. 20. март 1997. СПС Министар унутрашњих послова у влади Д. Зеленовића, влади Р. Божовића, влади Н. Шаиновића и I влади М. Марјановића
Радован Стојичић Баџа
(19511997)
20. март 1997. 11. април 1997. СПС Вршилац дужности министара унутрашњих послова у I влади М. Марјановића и убијен је на дужности
  Властимир Ђорђевић
(1948–)
11. април 1997. 15. април 1997. СПС Вршилац дужности министара унутрашњих послова у I влади М. Марјановића
  Влајко Стојиљковић
(19372002)
15. април 1997. 9. октобар 2000. СПС Министар унутрашњих послова у I и II влади М. Марјановића
  Мирко Марјановић
(19372006)
9. октобар 2000. 24. октобар 2000. СПС Вршилац дужности министара унутрашњих послова у II влади М. Марјановића
Стеван Никчевић
(1961–)
24. октобар 2000. 25. јануар 2001. СПО Колегијум министра унутрашњих послова у влади М. Минића
 
Божидар Прелевић
(1959–)

ДОС
Слободан Томовић
(1946–)
СПС
Душан Михајловић
(1948–)
25. јануар 2001. 3. март 2004. ЛС Министар унутрашњих послова у влади З. Ђинђића и влади З. Живковића
  Драган Јочић
(1960–)
3. март 2004. 7. јул 2008. ДСС Министар унутрашњих послова у I и II влади Војислава Коштунице
  Ивица Дачић
(1966–)
7. јул 2008. 27. април 2014. СПС Министар унутрашњих послова у влади М. Цветковића и влади И. Дачића
  Небојша Стефановић
(1976–)
27. април 2014. 28. октобар 2020. СНС Министар унутрашњих послова у I и II влади А. Вучића и I влади А. Брнабић
  Александар Вулин
(1972–)
28. октобар 2020. 26. октобар 2022. ПС Министар унутрашњих послова у II влади А. Брнабић
  Братислав Гашић
(1967–)
26. октобар 2022. 2. мај 2024. СНС Министар унутрашњих послова у III влади А. Брнабић
  Ивица Дачић
(1966–)
2. мај 2024. Функцију обавља СПС Министар унутрашњих послова у влади Милоша Вучевића

Види још

уреди


Напомена

уреди

Спољашње везе

уреди