Списак министара унутрашњих послова Србије

званичник Владе задужен за Министарство унутрашњих послова Србије

На овој страни налази се списак министара унутрашњих послова Србије.

Србија у Првом српском устанку (1805—1813) уреди

Слика Почетак мандата Крај мандата Име и презиме
(Године рођења и смрти)
Белешка
  1811. 1813. Јаков Ненадовић
(17651836)
Функција министра унутрашњих послова је успостављена

Кнежевина Србија (1834—1882) уреди

Слика Почетак мандата Крај мандата Име и презиме
(Године рођења и смрти)
Белешка
23. април 1834. 15. фебруар 1835. Ђорђе Протић
(17931857)
Министар унутрашњих послова у Размотрилишту попечитељства
  15. фебруар 1835. 28. март 1835. Димитрије Давидовић
(17891838)
Министар унутрашњих послова у Законоизвршителној части Државног совјета
28. март 1835. 16. мај 1840. Ђорђе Протић
(17931857)
Министар унутрашњих послова у Законоизвршителној части Државног совјета и у првој влади Аврама Петронијевића
  16. мај 1840. 8. септембар 1842. Цветко Рајовић
(17931873)
Министар унутрашњих послова у влади Ђорђа Протића
  8. септембар 1842. 20. јун 1843. Тома Вучић Перишић
(17881859)
Министар унутрашњих послова у другој и трећој влади Аврама Петронијевића
  20. јун 1843. 22. април 1852. Илија Гарашанин
(18121874)
Министар унутрашњих послова у трећој и четвртој влади Аврама Петронијевића и првој влади Алексе Симића
  22. април 1852. 6. октобар 1852. Александар Ненадовић
(18151881)
Министар унутрашњих послова у првој влади Илије Гарашанина
  6. октобар 1852. 26. март 1853. Алекса Симић
(18001872)
Министар унутрашњих послова у првој влади Илије Гарашанина
  26. март 1853. 26. децембар 1854. Александар Ненадовић
(18151881)
Министар унутрашњих послова у другој влади Алексе Симића
  26. децембар 1854. 1. јануар 1855. Стеван Книћанин
(18071855)
Министар унутрашњих послова у другој влади Алексе Симића
  1. јануар 1855. 28. децембар 1855. Стеван Магазиновић
(18041874)
Министар унутрашњих послова у другој влади Алексе Симића
  28. децембар 1855. 28. септембар 1856. Радован Дамјановић Министар унутрашњих послова у влади Алексе Јанковића и првој влади Стефана Марковића
  28. септембар 1856. 12. април 1858. Константин Николајевић
(18211877)
Министар унутрашњих послова у трећој влади Алексе Симића и другој влади Стефана Марковића
  12. април 1858. 19. јануар 1859. Илија Гарашанин
(18121874)
Министар унутрашњих послова у влади Стевана Магазиновића
19. јануар 1859. 11. фебруар 1859. Стојан Јовановић Лешјанин Вршилац дужности министра унутрашњих послова у влади Стевана Магазиновића
11. фебруар 1859. 4. јул 1859. Миливоје Јовановић Министар унутрашњих послова у влади Стевана Магазиновића и влади Цветка Рајовића
  4. јул 1859. 4. август 1859. Јеврем Грујић
(18271895)
Вршилац дужности министра унутрашњих послова у влади Цветка Рајовића
4. август 1859. 21. фебруар 1860. Владислав Вујовић Министар унутрашњих послова у влади Цветка Рајовића
21. фебруар 1860. 8. новембар 1860. Ђорђе Миловановић
(18131885)
Министар унутрашњих послова у влади Цветка Рајовића
  8. новембар 1860. 3. јул 1868. Никола Христић
(18181911)
Министар унутрашњих послова у влади Филипа Христића, другој влади Илије Гарашанина и првој влади Николе Христића
  3. јул 1868. 31. август 1872. Радивоје Милојковић
(18321888)
Министар унутрашњих послова у влади Ђорђа Ценића, влади Радивоја Милојковића и влади Миливоја Петровића Блазнавца
31. август 1872. 14. април 1873. Марко Лазаревић Министар унутрашњих послова у влади Миливоја Петровића Блазнавца
14. април 1873. 3. новембар 1873. Јаков Туцаковић
(18281889)
Министар унутрашњих послова у првој влади Јована Ристића
  3. новембар 1873. 3. фебруар 1875. Аћим Чумић
(18361901)
Министар унутрашњих послова у влади Јована Мариновића и влади Аћим Чумић
3. фебруар 1875. 31. август 1875. Данило Стефановић
(18151886)
Министар унутрашњих послова у влади Данила Стефановића
  31. август 1875. 8. октобар 1875. Јеврем Грујић
(18271895)
Министар унутрашњих послова у првој влади Стевче Михаиловића
  8. октобар 1875. 6. мај 1876. Љубомир Каљевић
(18411907)
Министар унутрашњих послова у влади Љубомира Каљевића
  6. мај 1876. 6. август 1879. Радивоје Милојковић
(18321888)
Министар унутрашњих послова у другој влади Стевче Михаиловића и другој влади Јована Ристића
6. август 1879. 17. јун 1880. Јаков Туцаковић
(18281889)
Министар унутрашњих послова у другој влади Јована Ристића
  17. јун 1880. 2. новембар 1880. Радивоје Милојковић
(18321888)
Министар унутрашњих послова у другој влади Јована Ристића
  2. новембар 1880. 3. октобар 1883. Милутин Гарашанин
(18431898)
Обављао је функцију министра унутрашњих послова у влади Милана Пироћанца када је Србија проглашена краљевином

Краљевина Србија (1882—1918) уреди

Слика Почетак мандата Крај мандата Име и презиме
(Године рођења и смрти)
Белешка
  2. новембар 1880. 3. октобар 1883. Милутин Гарашанин
(18431898)
Обављао је функцију министра унутрашњих послова у влади Милана Пироћанца када је Србија проглашена краљевином
  3. октобар 1883. 19. фебруар 1884. Никола Христић
(18181911)
Министар унутрашњих послова у другој влади Николе Христића
  19. фебруар 1884. 14. мај 1885. Стојан Новаковић
(18421915)
Министар унутрашњих послова у првој влади Милутина Гарашанина
  14. мај 1885. 4. април 1886. Димитрије Маринковић
(18351911)
Министар унутрашњих послова у другој влади Милутина Гарашанина
  4. април 1886. 13. јун 1887. Милутин Гарашанин
(18431898)
Министар унутрашњих послова у трећој влади Милутина Гарашанина
  13. јун 1887. 31. децембар 1887. Радивоје Милојковић
(18321888)
Министар унутрашњих послова у трећој влади Јована Ристића
31. децембар 1887. 26. април 1888. Светозар Милосављевић
(18451921)
Министар унутрашњих послова у првој влади Саве Грујића
  26. април 1888. 6. март 1889. Никола Христић
(18181911)
Председник владе и министар унутрашњих послова у трећој влади Николе Христића
  6. март 1889. 7. март 1889. Јован Бели-Марковић
(18271906)
Министар унутрашњих послова у влади Косте Протића
  7. март 1889. 13. мај 1890. Коста Таушановић
(18541902)
Министар унутрашњих послова у другој и трећој влади Саве Грујића
  13. мај 1890. 28. јануар 1891. Јован Ђаја
(18461928)
Министар унутрашњих послова у трећој влади Саве Грујића
  28. јануар 1891. 2. фебруар 1891. Михаило Ђорђевић
(18501901)
Вршилац дужности министра унутрашњих послова у трећој влади Саве Грујића
2. фебруар 1891. 23. фебруар 1891. Светозар Милосављевић
(18451921)
Министар унутрашњих послова у трећој влади Саве Грујића
  23. фебруар 1891. 2. април 1892. Јован Ђаја
(18461928)
Министар унутрашњих послова у првој влади Николе Пашића
2. април 1892. 21. август 1892. Светозар Милосављевић
(18451921)
Министар унутрашњих послова у другој влади Николе Пашића
  21. август 1892. 13. април 1893. Стојан Рибарац
(18551922)
Министар унутрашњих послова у првој влади Јована Авакумовића
13. април 1893. 24. јануар 1894. Светозар Милосављевић
(18451921)
Министар унутрашњих послова у првој и другој влади Лазара Докића и у четвртој влади Саве Грујића
  24. јануар 1894. 27. октобар 1894. Светомир Николајевић
(18441922)
Министар унутрашњих послова у првој влади Ђорђа Симића и влади Светомира Николајевића
  27. октобар 1894. 7. јул 1895. Никола Христић
(18181911)
Министар унутрашњих послова у четвртој влади Николе Христића
  7. јул 1895. 29. децембар 1896. Димитрије Маринковић
(18351911)
Министар унутрашњих послова у првој влади Стојана Новаковића
  29. децембар 1896. 23. октобар 1897. Михаило Ђорђевић
(18501901)
Министар унутрашњих послова у другој влади Ђорђа Симића
  23. октобар 1897. 11. август 1899. Јеврем Андоновић Министар унутрашњих послова у влади Владана Ђорђевића
  11. август 1899. 25. јул 1900. Ђорђе Генчић
(18611938)
Министар унутрашњих послова у влади Владана Ђорђевића
  25. јул 1900. 18. фебруар 1901. Лазар Поповић Министар унутрашњих послова у првој влади Алексе Јовановића
18. фебруар 1901. 20. октобар 1902. Никола Д. Стевановић Министар унутрашњих послова у другој влади Алексе Јовановића, првој и другој влади Михаила Вујића
20. октобар 1902. 11. јун 1903. Велимир Тодоровић
(18481920)
Министар унутрашњих послова у првој влади Петра Велимировића, првој и другој влади Димитрија Цинцар-Марковића
  11. јун 1903. 29. мај 1905. Стојан Протић
(18571923)
Министар унутрашњих послова у другој и трећој влади Јована Авакумовића и петој и шестој влади Саве Грујића и трећој влади Николе Пашића
  29. мај 1905. 12. август 1905. Љубомир Стојановић
(18601930)
Министар унутрашњих послова у првој влади Љубомира Стојановића
12. август 1905. 30. април 1906. Иван Павићевић
(18691926)
Министар унутрашњих послова у другој влади Љубомира Стојановића и седмој влади Саве Грујића
  30. април 1906. 12. јун 1907. Стојан Протић
(18571923)
Министар унутрашњих послова у четвртој влади Николе Пашића
  12. јун 1907. 12. април 1908. Настас Петровић
(18671933)
Министар унутрашњих послова у петој влади Николе Пашића
  12. април 1908. 20. јул 1908. Марко Трифковић
(18641928)
Министар унутрашњих послова у шестој влади Николе Пашића
20. јул 1908. 29. јун 1909. Светозар Милосављевић
(18451921)
Министар унутрашњих послова у другој влади Петра Велимировића и другој влади Стојана Новаковића
  29. јун 1909. 25. септембар 1910. Љубомир Јовановић
(18651928)
Министар унутрашњих послова у другој влади Стојана Новаковића и седмој влади Николе Пашића
  25. септембар 1910. 7. јул 1911. Стојан Протић
(18571923)
Министар унутрашњих послова у седмој влади Николе Пашића
  7. јул 1911. 12. септембар 1912. Марко Трифковић
(18641928)
Министар унутрашњих послова у првој и другој влади Милована Миловановића и у влади Марка Трифковића
  12. септембар 1912. 5. децембар 1914. Стојан Протић
(18571923)
Министар унутрашњих послова у осмој влади Николе Пашића
  5. децембар 1914. 16. новембар 1918. Љубомир Јовановић
(18651928)
Министар унутрашњих послова у деветој, десетој и једенаестој влади Николе Пашића
  16. новембар 1918. 1. децембар 1918. Марко Трифковић
(18641928)
Министар унутрашњих послова у дванаестој влади Николе Пашића

Србија под немачком окупацијом (1941—1944) уреди

Слика Почетак мандата Крај мандата Име и презиме
(Године рођења и смрти)
Странка Белешка
  30. април 1941. 10. новембар 1942. Милан Аћимовић
(18981945)
Српска радикална странка Министар унутрашњих послова у комесарској управи Милана Аћимовића и влади народног спаса Милана Недића
  10. новембар 1942. 5. новембар 1943. Танасије-Таса Динић
(18901946)
Независни политичар Министар унутрашњих послова у влади народног спаса Милана Недића
  5. новембар 1943. 4. октобар 1944. Милан Недић
(18771946)
Независни политичар Министар унутрашњих послова у влади народног спаса Милана Недића

Социјалистичка Република Србија (1944—1991) уреди

Слика Почетак мандата Крај мандата Име и презиме
(Године рођења и смрти)
Странка Белешка
  18. новембар 1944. 22. новембар 1946. Милентије Поповић
(19131971)
Комунистичка партија Југославије Повереник за унутрашње послове у председништву АСНОС-а, након тога Министар унутрашњих послова у првој влади Благоја Нешковића
  22. новембар 1946. 16. децембар 1953. Слободан Пенезић Крцун
(19181964)
Комунистичка партија Југославије Министар унутрашњих послова у другој влади Благоја Нешковића и првој, другој и трећој влади Петра Стамболића
  16. децембар 1953. 9. јун 1962. Војин Лукић
(19191997)
Комунистичка партија Југославије Министар унутрашњих послова у влади Јована Веселинова и влади Милоша Минића
9. јун 1962. 1963. Владан Бојанић
(19192003)
Савез комуниста Југославије Министар унутрашњих послова у влади Слободана Пенезића Крцуна
1963. 1965. Милисав Лукић
(1922–)
Савез комуниста Југославије Министар унутрашњих послова у влади Слободана Пенезића Крцуна и влади Драгог Стаменковића
1965. 1966. Животије Срба Савић
(19211972)
Савез комуниста Југославије Министар унутрашњих послова у влади Драгог Стаменковића
  1966. 26. октобар 1976. Славко Зечевић
(19211998)
Савез комуниста Југославије Министар унутрашњих послова у влади Драгог Стаменковића, влади Ђурице Јојкића, влади Миленка Бојанића и влади Душана Чкребића
26. октобар 1976. 5. мај 1982. Виобран Станојевић
(19292015)
Савез комуниста Југославије Министар унутрашњих послова у влади Душана Чкребића и влади Ивана Стамболића
5. мај 1982. 5. децембар 1989. Светомир Лаловић
(19341992)
Савез комуниста Југославије Министар унутрашњих послова у влади Бранислава Иконића и влади Десимира Јевтића
  5. децембар 1989. 11. фебруар 1991. Радмило Богдановић
(19342014)
Савез комуниста Југославије Министар унутрашњих послова у влади Станка Радмиловића

Република Србија (1991—данас) уреди

Слика Почетак мандата Крај мандата Име и презиме
(Године рођења и смрти)
Странка Белешка
  11. фебруар 1991. 30. мај 1991. Радмило Богдановић
(19342014)
СПС Министар унутрашњих послова у влади Д. Зеленовића
30. мај 1991. 20. март 1997. Зоран Соколовић
(19382001)
СПС Министар унутрашњих послова у влади Д. Зеленовића, влади Р. Божовића, влади Н. Шаиновића и I влади М. Марјановића
20. март 1997. 11. април 1997. Радован Стојичић Баџа
(19511997)
СПС Вршилац дужности министара унутрашњих послова у I влади М. Марјановића и убијен је на дужности
  11. април 1997. 15. април 1997. Властимир Ђорђевић
(1948–)
СПС Вршилац дужности министара унутрашњих послова у I влади М. Марјановића
  15. април 1997. 9. октобар 2000. Влајко Стојиљковић
(19372002)
СПС Министар унутрашњих послова у I и II влади М. Марјановића
  9. октобар 2000. 24. октобар 2000. Мирко Марјановић
(19372006)
СПС Вршилац дужности министара унутрашњих послова у II влади М. Марјановића
  24. октобар 2000. 25. јануар 2001. Стеван Никчевић
(1961–)
Божидар Прелевић
(1959–)
Слободан Томовић
(1946–)
СПО
ДОС
СПС
Колегијум министра унутрашњих послова у влади М. Минића
25. јануар 2001. 3. март 2004. Душан Михајловић
(1948–)
ЛС Министар унутрашњих послова у влади З. Ђинђића и влади З. Живковића
  3. март 2004. 7. јул 2008. Драган Јочић
(1960–)
ДСС Министар унутрашњих послова у I и II влади Војислава Коштунице
  7. јул 2008. 27. април 2014. Ивица Дачић
(1966–)
СПС Министар унутрашњих послова у влади М. Цветковића и влади И. Дачића
  27. април 2014. 28. октобар 2020. Небојша Стефановић
(1976–)
СНС Министар унутрашњих послова у I и II влади А. Вучића и I влади А. Брнабић
  28. октобар 2020. 26. октобар 2022. Александар Вулин
(1972–)
ПС Министар унутрашњих послова у II влади А. Брнабић
  26. октобар 2022. Функцију обавља Братислав Гашић
(1967–)
СНС Министар унутрашњих послова у III влади А. Брнабић

Напомена уреди

Види још уреди

Спољашње везе уреди