Градови и општине Хрватске

Градови и општине Републике Хрватске су другостепена административна јединица власти у земљи, док првостепену чине жупаније.

Мапа општина и градова Републике Хрватске према подацима из 2017. године.

Иако су једнаки по овлашћењима и административним тијела, градови и општине се разликују по томе што је већа вјероватноћа да ће градови покривати урбана подручја, док ће се општине састојати од скупа села у руралним или приградским областима. Хрватски закон дефинише општине као јединице локалне самоуправе која се оснивају на подручју гдје неколико насељених мјеста представља природну, привредну и друштвену цјелину, међусобно повезан заједничким интересима становништва тог подручја. Док град дефинише као јединицу локалне самоуправе у којој је сједиште жупаније или као свако мјесто која има више од 10.000 становника и представља урбану, историјску, природну, привредну и друштвену цјелину.[1]

Од 2017. године, 21 жупанија подијељена је на 127 градова и 428 општина.[2][3][4]

Задаци и организација уреди

Општине и градови у оквиру свог самоуправног дјелокруга обављају задатке од локалног значаја којим непосредно испуњавају потребе грађана и који уставом или законом нису додијељени државним органима, а нарочито послови који се односе на уређење насеља и становања, просторно и урбанистичко планирање, комуналну привреду, бригу о дјеци, социјалну заштиту, примарну здравствену заштиту, васпитање и основно образовање, културу, тјелесну културу и спорт, заштиту потрошача, заштиту и унапређење природног околиша, противпожарну и цивилну заштиту, саобраћај на свом подручју и остале послове у складу са посебним законима.[1][5]

Општинска и градска власт уреди

Општинско и градско вијеће је представничко тијело грађана и тијело локалне самоуправе. Вијећници се бирају на четворогодишњи мандат на основу општег бирачког права на непосредним изборима тајним гласањем користећи пропорцијални систем Д’Онтовом методом. На челу извршне власти у општини је општински начелник, а у граду градоначелник, који се такође бира непосредним изборима на четворогодишњи мандат, већином гласова (двокружни систем), а замјеници се бирају заједно са начелницима. Начелници, заједно са замјеницима, могу се опозвати на референдуму. Општине и градови имају управна тијела као канцеларије општинске/градске управе (у мањим општинама постоји јединствено управно тијело) на чијем челу се налазе прочелници. Именују их општински начелници и градоначелници на основу јавном конкурса.[1][6]

Статутом општине или града оснивају се мјесни одбори као облик непосредног учествовања грађана у одлучивању о локалним пословима од непосредног и свакодневног утицаја на живот и рад грађана. Могу се основати за једно насеље, више повезаних мањих насеља или за дио већег насеља, тј. града, који у односу на остале дијелове чини засебну разграничену цјелину.[1]

Списак општина и градова уреди

Према подацима из 2021. године, Хрватска има 428 општина и 127 градова организованих у 21 жупанију.[4]

Град Загреб уреди

Град Загреб, као главни град Хрватске, има посебан статус града и жупаније.[4]

Јадранска Хрватска уреди

Дубровачко-неретванска жупанија уреди

Дубровачко-неретванска жупанија има 17 општина:

Жупанија на својој територији има 5 градова:

Задарска жупанија уреди

Задарска жупанија има 28 општина:

Жупанија на својој територији има 6 градова:

Истарска жупанија уреди

Истарска жупанија има 31 општину:

Жупанија на својој територији има 10 градова:

Личко-сењска жупанија уреди

Личко-сењска жупанија има 8 општина:

Жупанија на својој територији има 4 града:

Приморско-горанска жупанија уреди

Приморско-горанска жупанија има 22 општине:

Жупанија на својој територији има 14 градова:

Сплитско-далматинска жупанија уреди

Сплитско-далматинска жупанија има 39 општина:

Жупанија на својој територији има 16 градова:

Шибенско-книнска жупанија уреди

Шибенско-книнска жупанија има 15 општина:

Жупанија на својој територији има 5 градова:

Панонска Хрватска уреди

Бјеловарско-билогорска жупанија уреди

Бјеловарско-билогорска жупанија има 18 општина:

Жупанија на својој територији има 5 градова:

Бродско-посавска жупанија уреди

Бродско-посавска жупанија има 26 општина:

Жупанија на својој територији има 2 града:

Вировитичко-подравска жупанија уреди

Вировитичко-подравска жупанија има 13 општина:

Жупанија на својој територији има 3 града:

Вуковарско-сремска жупанија уреди

Вуковарско-сремска жупанија има 26 општина:

Жупанија на својој територији има 5 градова:

Карловачка жупанија уреди

Карловачка жупанија има 17 општина:

Жупанија на својој територији има 5 градова:

Осјечко-барањска жупанија уреди

Осјечко-барањска жупанија има 35 општина:

Жупанија на својој територији има 7 градова:

Пожешко-славонска жупанија уреди

Пожешко-славонска жупанија има 5 општина:

Жупанија на својој територији има 5 градова:

Сисачко-мославачка жупанија уреди

Сисачко-мословачка жупанија има 13 општина:

Жупанија на својој територији има 7 градова:

Сјеверна Хрватска уреди

Вараждинска жупанија уреди

Вараждинска жупанија има 22 општине:

Жупанија на својој територији има 6 градова:

Загребачка жупанија уреди

Загребачка жупанија има 25 општина:

Жупанија на својој територија има 9 градова:

Копривничко-крижевачка жупанија уреди

Копривничко-крижевачка жупанија има 22 општине:

Жупанија на својој територији има 3 града:

Крапинско-загорска жупанија уреди

Крапинско-загорска жупанија има 25 општина:

Жупанија на својој територији има 7 градова:

Међимурска жупанија уреди

Међимурска жупанија има 22 општине:

Жупанија на својој територији има 3 града:

Види још уреди

Референце уреди

  1. ^ а б в г „Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)”. Narodne novine (на језику: хрватски). 18. 2. 2013. Приступљено 2. 5. 2021. 
  2. ^ „Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj”. Narodne novine (на језику: хрватски). 28. 7. 2006. Приступљено 2. 5. 2021. 
  3. ^ „Popovača dobila status grada” (на језику: хрватски). 12. 4. 2013. Приступљено 2. 5. 2021. 
  4. ^ а б в „Popis županija, gradova i općina”. mpu.gov.hr (на језику: хрватски). Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Приступљено 2. 5. 2021. 
  5. ^ „Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)”. Narodne novine (на језику: хрватски). 9. 7. 2010. Приступљено 2. 5. 2021. 
  6. ^ „Zakon o lokalnim izborima”. Narodne novine. 21. 12. 2012. Приступљено 2. 5. 2021. 

Шаблон:Теме Хрватске