Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (engl. International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) je multilateralni ugovor koji je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Rezolucija 2200A (XXI) od 16. decembra 1966, i na snazi je od 23. marta 1976. u skladu sa članom 49 sporazuma. Član 49 dozvolio je da sporazum stupi na snagu tri meseca nakon deponovanja trideset petog akta ratifikacije ili pristupanja. Ugovor obavezuje na svoje učesnike da poštuju građanska i politička prava pojedinaca, uključujući pravo na život, slobodu veroispovesti, slobodu govora, slobodu okupljanja, izborna prava i pravo na zakonski postupak i pošteno suđenje.[1] Prema podacima iz septembra 2019. godine, sporazum ima 173 stranke i još šest potpisnika bez ratifikacije.[2]

Uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ICESCR) i Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima (UDHR), ICCPR je deo Međunarodnog zakona o ljudskim pravima.[3]

ICCPR nadgleda Odbor za ljudska prava Ujedinjenih nacija (zasebno telo Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija), koji razmatra redovne izveštaje država učesnica o tome kako se prava sprovode. Države moraju inicijalno da podnesu izveštavaj godinu dana nakon pristupanja savezu, a zatim kad to odbor zatraži (uglavnom svake četiri godine). Odbor se obično sastaje u Ženevi i normalno održava tri sednice godišnje.

Strane ugovornice уреди

Ukupno 172 zemlje potpisale su Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima.[4]

Zemlja učecnica Potpisano Ratifikovan ili pristupljeno Stupio na snagu
  Afganistan 24. januar 1983. 24. april 1983.
  Albanija 4. oktobar 1991 4. januar 1992
  Alžir 10. decembar 1968 12. septembar 1989 12. decembar 1989
  Andora 5. avgust 2002 22. septembar 2006 22. decembar 2006
  Angola 10. januar 1992 10. april 1992
  Argentina 18. februar 1968 8. avgust 1986 8. novembar 1986
  Jermenija 23. jun 1993 23. septembar 1993}
  Australija 18. decembar 1972 13. avgust 1980 13. novembar 1980
  Austrija 10. decembar 1973 10. septembar 1978 10. decembar 1978
  Azerbejdžan 13. avgust 1992 13. novembar 1992
  Bahami 4. decembar 2008 23. decembar 2008 23. mart 2009
  Bahrain 20. septembar 2006 20. decembar 2006
  Bangladeš 6. septembar 2000 6. decembar 2000
  Barbados 5. januar 1973 23. mart 1976
  Belorusija 19. mart 1968 12. novembar 1973 23. mart 1976
  Belgija 10. decembar 1968 12. april 1983 12. jul 1983
  Belize 10. jun 1996 10. septembar 1996
  Benin 12. mart 1992 12. jun 1992
  Bolivija 12. avgust 1982 12. novembar 1982
  Bosna i Hercegovina[А] 1. septembar 1993 6. mart 1992
  Bocvana 8. septembar 2000 8. septembar 2000 8. decembar 2000
  Brazil 24. januar 1992 24. april 1992
  Bugarska 8. oktobar 1968 21. septembar 1970 23. mart 1976
  Burkina Faso 4. januar 1999 4. april 1999
  Burundi 8. maj 1990 8. avgust 1990
  Kambodža[Б] 17. oktobar 1980 26. maj 1992 26. avgust 1992
  Kamerun 27. januar 1984 27. april 1984
  Kanada 19. maj 1976 19. avgust 1976
  Zelenortska Ostrva 6. avgust 1993 6. novembar 1993
  Centralnoafrička Republika 8. maj 1981 8. avgust 1981
  Čad 9. jun 1995 9. septembar 1995
  Čile 16. septembar 1969 10. februar 1972 23. mart 1976
  Kolumbija 21. decembar 1966 29. oktobar 1969 23. mart 1976
  Demokratska Republika Kongo 1. novembar 1976 1. februar 1977
  Republika Kongo 5. oktobar 1983 5. januar 1984
  Kostarika 19. decembar 1966 29. novembar 1968 23. mart 1976
  Obala Slonovače 26. mart 1992 26. jun 1992
  Hrvatska[А] 12. oktobar 1992 12. januar 1993
  Kipar 19. decembar 1966 2. april 1969 23. mart 1976
  Češka[В] 22. februar 1993 1. januar 1993
  Danska 20. mart 1968 6. januar 1972 23. mart 1976
  Djibouti 5. novembar 2002 5. februar 2003
  Dominika 17. jun 1993 17. septembar 1993
  Dominikanska Republika 4. januar 1978 4. april 1978
  Istočni Timor 18. septembar 2003 18. decembar 2003
  Ekvador 4. april 1968 6. mart 1969 23. mart 1976
  Egipat 4. avgust 1967 14. januar 1982 14. april 1982
  Salvador 21. septembar 1967 30. novembar 1979 29. februar 1980
  Ekvatorijalna Gvineja 25. septembar 1987 25. decembar 1987
  Eritreja 22. januar 2002 22. april 2002
  Estonija 21. oktobar 1991 21. januar 1992
  Etiopija 11. jun 1993 11. septembar 1993
  Fidži 16. avgust 2018 16. novembar 2018
  Finska 11. oktobar 1967 19. avgust 1975 23. mart 1976
  Francuska 4. novembar 1980 4. februar 1981
  Gabon 21. januar 1983 21. april 1983
  Gambija 22. mart 1979 22. jun 1979
  Gruzija 3. maj 1994 3. avgust 1994
  Nemačka[Г] 9. oktobar 1968 17. decembar 1973 23. mart 1976
  Gana 7. septembar 2000 7. septembar 2000 7. decembar 2000
  Grčka 5. maj 1997 5. avgust 1997
  Grenada 6. septembar 1991 6. decembar 1991
  Gvatemala 5. maj 1992 5. avgust 1992
  Gvineja 28. februar 1967 24. januar 1978 24. april 1978
  Gvineja Bisao 12. septembar 2000 1. novembar 2010 1. februar 2011
  Gvajana 22. avgust 1968 15. februar 1977 15. maj 1977
  Haiti 6. februar 1991 6. maj 1991
  Honduras 19. decembar 1966 25. avgust 1997 25. novembar 1997
  Mađarska 25. mart 1969 17. januar 1974 23. mart 1976
  Island 30. decembar 1968 22. avgust 1979 22. novembar 1979
  Indija 10. april 1979 10. jul 1979
  Indonezija 23. februar 2006 23. maj 2006
  Iran 4. april 1968 24. jun 1975 23. mart 1976
  Irak 18. februar 1969 25. januar 1971 23. mart 1976
  Irska 1. oktobar 1973 8. decembar 1989 8. mart 1990
  Izrael 19. decembar 1966 3. oktobar 1991 3. januar 1992
  Italija 18. januar 1967 15. septembar 1978 15. decembar 1978
  Jamajka 19. decembar 1966 3. oktobar 1975 23. mart 1976
  Japan 30. maj 1978 21. jun 1979 21. septembar 1979
  Jordan 30. jun 1972 28. maj 1975 23. mart 1976
  Kazahstan 2. decembar 2003 24. januar 2006 24. april 2006
  Kenija 1. maj 1972 23. mart 1976
  Severna Koreja[Д] 14. septembar 1981 14. decembar 1981
  Južna Koreja 10. april 1990 10. jul 1990
  Kuvajt 21. maj 1996 21. avgust 1996
  Kirgistan 7. oktobar 1994 7. januar 1995
  Laos 7. decembar 2000 25. septembar 2009 25. decembar 2009
  Letonija 14. april 1992 14. jul 1992
  Liban 3. novembar 1972 23. mart 1976
  Lesoto 9. septembar 1992 9. decembar 1992
  Liberija 18. april 1967 22. septembar 2004 22. decembar 2004
  Libija 15. maj 1970 23. mart 1976
  Lihtenštajn 10. decembar 1998 10. mart 1999
  Litvanija 20. novembar 1991 10. februar 1992
  Luksemburg 26. novembar 1974 18. avgust 1983 18. novembar 1983
  Severna Makedonija[А] 18. januar 1994 17. septembar 1991
  Madagaskar 17. septembar 1969 21. jun 1971 23. mart 1976
  Malavi 22. decembar 1993 22. mart 1994
  Maldivi 19. septembar 2006 19. decembar 2006
  Mali 16. jul 1974 23. mart 1976
  Malta 13. septembar 1990 13. decembar 1990
  Maršalska Ostrva 12. mart 2018 12. jun 2018
  Mauritanija 17. novembar 2004 17. februar 2005
  Mauricijus 12. decembar 1973 23. mart 1976
  Meksiko 23. mart 1981 23. jun 1981
  Moldavija 26. januar 1993 26. april 1993
  Monako 26. jun 1997 28. avgust 1997 28. novembar 1997
  Mongolija 5. jun 1968 18. novembar 1974 23. mart 1976
  Crna Gora[А] 23. oktobar 2006 3. jun 2006
  Maroko 19. januar 1977 3. maj 1979 3. avgust 1979
  Mozambik 21. jul 1993 21. oktobar 1993
  Namibija 28. novembar 1994 28. februar 1995
    Nepal 14. maj 1991 14. avgust 1991
  Holandija 25. jun 1969 11. decembar 1978 11. mart 1979
  Novi Zeland 12. novembar 1968 28. decembar 1978 28. mart 1979
  Nikaragva 12. mart 1980 12. jun 1980
  Niger 7. mart 1986 7. jun 1986
  Nigerija 29. jul 1993 29. oktobar 1993
  Norveška 20. mart 1968 13. septembar 1972 23. mart 1976
  Pakistan 17. april 2008 23. jun 2010 23. septembar 2010
  Palestina 2. april 2014 2. jul 2014
  Panama 27. jul 1976 8. mart 1977 8. jun 1977
  Papua Nova Gvineja 21. jul 2008 21. oktobar 2008
  Paragvaj 10. jun 1992 10. septembar 1992
  Peru 11. avgust 1977 28. april 1978 28. jul 1978
  Filipini 19. decembar 1966 23. oktobar 1986 23. januar 1987
  Poljska 2. mart 1967 18. mart 1977 18. jun 1977
  Portugalija[Ђ] 7. oktobar 1976 15. jun 1978 15. septembar 1978
  Katar 21. maj 2018 21. avgust 2018
  Rumunija 27. jun 1968 9. decembar 1974 23. mart 1976
  Rusija 18. mart 1968 16. oktobar 1973 23. mart 1976
  Ruanda 16. april 1975 23. mart 1976
  Sent Vinsent i Grenadini 09. novembar 1981 09. februar 1981
  Samoa 15. februar 2008 15. maj 2008
  San Marino 18. oktobar 1985 18. januar 1986
  Sao Tome i Prinsipe 31. oktobar 1995 10. januar 2017 10. april 2017
  Senegal 06. jul 1970 13. februar 1978 13. maj 1978
  Srbija[А] 12. mart 2001 27. april 1992
  Sejšeli 5. maj 1992 5. avgust 1992
  Sijera Leone 23. avgust 1996 23. novembar 1996
  Slovačka[В] 28. maj 1993 1. januar 1993
  Slovenija[А] 6. jul 1992 6. oktobar 1992
  Somalija 24. januar 1990 24. april 1990
  Južna Afrika 3. oktobar 1994 10. decembar 1998 10. mart 1999
  Španija 28. septembar 1976 27. april 1977 27. jul 1977
  Šri Lanka 11. jun 1980 11. septembar 1980
  Sudan 18. mart 1986 18. jun 1986
  Surinam 28. decembar 1976 28. mart 1977
  Svaziland 26. mart 2004 26. jun 2004
  Švedska 29. septembar 1967 6. decembar 1971 23. mart 1976
   Švajcarska 18. jun 1992 18. septembar 1992
  Sirija 21. april 1969 23. mart 1976
  Tadžikistan 4. januar 1999 4. april 1999
  Tanzanija 11. jun 1976 11. septembar 1976
  Tajland 29. oktobar 1996 29. januar 1997
  Togo 24. maj 1984 24. avgust 1984
  Trinidad i Tobago 21. decembar 1978 21. mart 1979
  Tunis 30. april 1968 18. mart 1969 23. mart 1976
  Turska 15. avgust 2000 23. septembar 2003 23. decembar 2003
  Turkmenistan 1. maj 1997 1. avgust 1997
  Uganda 21. jun 1995 21. septembar 1995
  Ukrajina 20. mart 1968 12. novembar 1973 23. mart 1976
  Ujedinjeno Kraljevstvo[Е] 16. septembar 1968 20. maj 1976 20. avgust 1976
  SAD 5. oktobar 1977 8. jun 1992 8. septembar 1992
  Urugvaj 21. februar 1967 21. maj 1967 23. mart 1976
  Uzbekistan 28. septembar 1995 28. decembar 1995
  Vanuatu 29. novembar 2007 21. novembar 2008 21. februar 2009
  Venecuela 24. jun 1969 10. maj 1978 10. avgust 1978
  Vijetnam 24. septembar 1982 24. decembar 1982
  Jemen 9. februar 1987 9. maj 1987
  Zambija 10. april 1984 10. jul 1984
  Zimbabve 13. maj 1991 13. avgust 1991

Države koje nisu potpisnice sporazuma уреди

Većina država na svetu su učesnici u ICCPR. Sledećih 25 država ne podržava ovaj sporazum, šest od kojih je zapravo potpisalo sporazum, ali ga nije ratifikovalo.[4]

Zemlje koje su potpisale i nisu ratifikovale уреди

Zemlja Potpisala
  Kina[Ђ][Е][Ж] 5. oktobar 1998.
  Komori 25. septembar 2008.
  Kuba 28. februar 2008.
  Nauru 12. novembar 2001.
  Palau 20. septembar 2011.
  Sveta Lucija 22. septembar 2011.

Zemlje koje nisu potpisnice sporazuma уреди

 1.   Antigva i Barbuda
 2.   Butan
 3.   Brunej
 4.   Kukova Ostrva
 5.   Kiribati
 6.   Malezija
 7.   Mikronezija
 8.   Nijue
 9.   Mjanmar
 10.   Oman
 11.   Sent Kits i Nevis
 12.   Saudijska Arabija
 13.   Singapur
 14.   Solomonova Ostrva
 15.   Južni Sudan
 16.   Tonga
 17.   Tuvalu
 18.   Ujedinjeni Arapski Emirati
 19.   Vatikan

Napomene уреди

 1. ^ а б в г д ђ   Jugoslavija je potpisala sporazum 8. avgusta 1967. i ratifikovala ga 2. juna 1971; za Jugoslaviju je stupio na snagu 23. marta 1976. Nakon raspada Jugoslavije sledeće države locirane u bivšoj Jugoslaviji izjasnile su se po pitanju statusa sporazuma:
  •   Bosna i Hercegovina – Dana 1. septembra 1993, proglašeno je da je sporazum na snazi od 6. marta 1992. godine.
  •   Federalna Republika Jugoslavija – Dana 12. marta 2001, proglašeno je da je sporazum bio na snazi od 27. aprila 1992. Dana 4. februara 2003, Federalna Republika Jugoslavija je promenila svoje ime u Srbija i Crna Gora, i 3. juna 2006   Srbija je nasledila Serbiju i Crnu Goru. Stoga je za Srbiju sporazum retroaktivno bio na snazi od 27. aprila 1992.
  •   Bosna i Hercegovina – Dana 18. januara 1994, proglašeno je da je sporazum bio na snazi od 17. septembra 1991.
  •   Crna Gora – Dana 23. oktobra 2006, proglašeno je da je sporazum bio na snazi od 3. juna 2006.
 2. ^ Iako je Kambodža potpisala sporazum kada je bila poznata kao Demokratska Kampućija, ona je 26. maja 1992. podnela zahtev za pristupanju, a ne o ratifikaciji.
 3. ^ а б   Čehoslovačka je potpisala sporazum 7. oktobra 1968. i ratifikovala ga 23. decembra 1975; on je stupio na snagu za Čehoslovačku 23. marta 1976. Nakon raspuštanja Čehoslovačke,   Češka Republika je deklarisala 22. februara 1993. da je sporazum bio na snazi za nju od 1. januara 1993, a   Slovačka je deklarisala 28. maja 1993. da je sporazum isto tako bio na snazi za nju od 1. januara 1993.
 4. ^   Istočna Nemačka je potpisala sporazum 23. marta 1973 i ratifikovala ga je 8. novembra 1973; on je stupio na snagu za Istočnu Nemačku 23. marta 1976. Nakon ujedinjenja Nemačke 3. oktobra 1990, Istočna Nemačka je prestala da postoji.
 5. ^ Dana 25. avgusta 1997. godine Severna Koreja je obavestila generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da se povlači iz sporazuma. Međutim, generalni sekretar još uvek smatra Severnu Koreju državom članicom sporazuma, jer sporazum ne dopušta povlačenje i stoga bi povlačenje bilo moguće samo ako su to dozvolile sve druge države stranke, do čega nije došlo.
 6. ^ а б Portugalija je 27. aprila 1993. godine proširila teritorijalnu primenu sporazuma na Makao. Kina je 3. decembra 1999. godine obavestila generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da će sporazum i dalje biti na snazi za Makao nakon prenosa suvereniteta 20. decembra 1999. godine.
 7. ^ а б Kina i Ujedinjeno Kraljevstvo su obavestile generalnog sekretara da će sporazum i dalje ostati na snazi za Hongkong nakon prenosa suvereniteta 1. jula 1997. godine.
 8. ^   Tajvan (Republika Kina) je izgubila svoje članstvo u Ujedinjenim Nacijama 25. oktobra 1971; Republika Kina je potpisala sporazum 5. oktobra 1967 ali ga nije ratifikovala.

Reference уреди

 1. ^ International Covenant on Civil and Political Rights Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights
 2. ^ „OHCHR Dashboard”. „Status of ratification 
 3. ^ „Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights”. UN OHCHR. jun 1996. Архивирано из оригинала 13. 3. 2008. г. Приступљено 2. 6. 2008. 
 4. ^ а б „International Covenant on Civil and Political Rights”. United Nations Treaty Collection. 24. 8. 2018. Приступљено 24. 8. 2018. 

Spoljašnje veze уреди