цвет
Kapi5.jpg

Нема више комараца, све је мање птица и риба. Створили смо, најзад, такву животну средину у којој још једино човек може да живи. (Душан Радовић)


Моје странице на Интернету:

Лутајући по Нету за информацијама пронашла сам Википедију и одушевила се идејом о енциклопедији која се стално мења и допуњује. Сада сам овде да помогнем колико могу.

Снежана Трифуновић, дипл. биолог


20. јуна 2006. написала сам 33 333. чланак под називом Сомови (нема симболике!)


Написала чланке - забранУреди
Лофофор, ЛофофореСаркоптеригије, Семе, сириштара, Скакавац, Скорпије, Скелет сунђера, Слепуље, Станиште,* Сунђери, СипункулидеСтабло (биљка), Скелетни систем, Систем за варење, Систем органа за дисање, Стоноге, Стакласти црви, Сомови, Сремуш, Сцифомедузе, секреторна ткива

Кратки чланциУреди

везивна влакна, диференцијација ћелије везивног ткива, Pirellae

Засадила клице - РасадникУреди

Активан транспорт, Адитивност, Акроцентричан хромозом, Азотофиксатор, Амнион, Амниота, Анаспида, Антикодон, Алел, Анамниота, амигдалин, апокрине жлезде, Арахниде, Archiannelida, Астигматизам, Аутозом, Аутотрофи, Ахондроплазија,

Бели анђео, Бели локвањ, бесниче, Биљни орган, Биљне ваши, Бич (биологија)Бластомера, бљушт, Бор кривуљ, Брахидактилија, бршљан

Велум (медузе), Видовчица, видац, вилино сито, Водонична веза, вранилова трава, Везани гени, Велебиље

гавез, Гемула, Гамет, Геномика, Генерација (биологија), Генетички дрифт, Генотип,Генски фонд, Генетичка структура популације, Гаструла, гликозиди, Госпина папучица, Гороцвет, Гргеч, гмизавци

Диплоидан, Деверика, Детелина камењарка, Deuterostomia, Дезоксирибоза, Денатурација, Делеција, Деобно вретено, Дивљи босиљак, Доминантан алел, Доминантно-рецесивно наслеђивање, Дупљари,

Егзонуклеаза, Ектодерм, Ембриологија, Ендодерм, Ензимопатија, Етарско уље

Жута линцура, Жлездани епител

Заштита природе, зељаста биљка, Зигот, Зечји трн, зечја стопа, Златни караш, Зракоперке, Зубатац,

Интерспецијски односи, Интерфаза, Јагорчевина, Јован Туцаков једнослојан нископризматични епител једнослојан коцкасти епител

једнослојан цилиндричан епител

Камило Голџи, Камилица, Караш, Кодон, Клицин лист, Кичица, Кариотип, Кинетохор, Ковиље, Комплементарност, колхицин, Класична генетика, Клинефелтеров синдром, Кодоминантно наслеђивање, Козлац, копитњак, коприва, Коцкавица дегенова, Крилати инсекти,

Лазаркиња, Lamiales, леска, Лин Маргулис, лимфоцит, Лорицифера

макрофаг, Марфанов синдром, Маслиново уље, медвеђе грожђе, матичњак, Меростомата, Моносахарид, Моноплакофоре, мегакариоцит, Мезоглеја, Мејоза, Метаморфоза (биологија), Метафаза, Метафазни хромозом, Метацентричан хромозом, Мезодерм, Мерокрине жлезде Метазое, метвица, Мари Бар, Монозомик, Моногенско наслеђивање, Мутација, Мозаицизам, Молика, Мрена, Миозин, Миграције (биологија), Мутаген, Муника,

Наил-патела синдром, Нуклеинске киселине, Нуклеоид, Нехистонски протеини, Непотпуно доминантно наслеђивање, Наслеђивање везано за Y хромозом, Неслучајна укрштања,

одонтобласт, Облик ушне ресице, Осмоза, Остеостраци, Овогенеза, очајница (биљка)

Паразитизам, Параподија, Патауов синдром, перицит, Петровац (биљка), Пиревина, плазмоцит, Полиплоидија, Подбел, Поикилотерми, Пасиван транспорт, Пахитен Пијавице, Популациона генетика,Пентоза, Пелен, Подубица, Полиспермија, Пентаплоид, Полигенско наслеђивање, Полинуклеотидни ланац,Полип, Плазмид, Полни хромозом,Полигени, ПолидактилијаПеницилин, Полисахариди, прољевак

Ranunculales, Рекомбинације (биологија), Рецесиван алел, Рибоза, Родитељска генерација, Ропалије, Рунолист, руса, ртањски чај,

Синдактилија, Слободни гени, Смиље, Сперматогенеза, Сперматозоид, Степски божур, Симбиоза, Семиконзервативност, сладић, Способност осећања горког укуса ПТЦ-а, Способност увртања језика, Сремуш, Стероидогена ћелија, Стробилација, Субметацентричан хромозом, сапонин

танин, Tardigrada Тарнеров синдром, Теломера, Тентакулата (целомата), Теодор Шван,Триплоид, Тетраплоид, Трихибридно укрштање, Тризомија,

Ћелијска плоча,

Фармакопеја, фармакогнозија, Фенил-тиокарбамид, фибробласт, Фосфодиестарска веза, Фенотип, Фенотипски однос, Фототрофи, Франц Нисл, F1 генерација, F2 генерација,

Хајдучка трава, Хантингтонова хореа, Хаплоидан, Хемијски градијент, Хемосинтеза, Хемотрофи, Хермафродит, Хетеростраци, Хитин,Хлоропластни геном, Холостеи, Холестерол, Хомеотерми, Хомозигот, хондроцит, Хомологи хромозоми, Хорион, хоћу-нећу (биљка), Хроматида,Хромозоми, Хромозомопатија, Хумани геном, Хумана генетика

Центромера, Целолепида, Циклиофора црвени глог

Чичак, Чулна ћелија,

Шаран, Штуке, Шумска бреберина, Штитасте ваши, шимширика, Шипак

Сређивала текстове и сликеУреди

ФотоалбумиУреди

ГалеријаУреди

  • Мост преко Аде

ПодсетникУреди

Споменице и захвалницеУреди

 
Фотограф
Доделио: Саша.Стефановић
 
Рад и труд
Доделио:
Славен Косановић
 
Фотограф
Доделио: Филип Кнежић
 
Рад и труд
Доделио:
Филип Кнежић
 
Општа споменица
Доделио:
Micki
 
Рад и труд
Доделио:
Wlodzimierz
 
Фотограф
Доделио: JustUser
 
Рад и труд
Доделио:
Serbianboy
 
Рад и труд
Доделио:
Тонка
 
за цртеж
Доделио: методицар


10.000 измена